Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 26. hétfő, Jusztina

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a XI. kerületi lakóházak felújításának pénzügyi támogatására–2022

Időpont: 
2022június2813:00
»
2023március3115:15

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2022. augusztus 5. péntek

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a XI. kerületi lakóházak felújításának pénzügyi támogatására – 2022


Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat
Alpolgármestere (továbbiakban: Alpolgármester) a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata pénzeszközök átadásának, átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI. ÖK és a lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló 23/2015. (IV. 29.) XI.ÖK rendeletei alapján az alábbi nyílt pályázatot teszi közzé:

Pályázat célja
: Az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt pályázati úton a XI. kerületi lakóépületek felújításának vagy korszerűsítésének (továbbiakban: felújítás) elősegítése céljából. A programra rendelkezésre álló összeg 105,7millió forint.

Támogatható tevékenységek köre: A pályázat keretén belül a legalább 4 lakást tartalmazó lakóépületekben lévő alábbiakban felsorolt felújítási munkálatokra amely lehet teljes vagy részleges igényelhető támogatás:

A.) A pályázat keretén belül a többlakásos lakóépületekben lévő alábbiakban felsorolt felújítási munkálatokra amely lehet teljes vagy részleges igényelhető támogatás:
1. gázvezeték felújítás
2. kémény felújítás
3. tető felújítás
4. gépészeti felújítás (kivéve liftek felújítása*)
5. elektromos fővezeték felújítás
6. homlokzatok felújítása (nyílászárók cseréjére, felújítására nem igényelhető támogatás, bejárati lépcső akadálymentesítése támogatott)
*Liftek felújítására csak az életveszélyes felújítási munkák elvégzésére határozat alapján kötelezett lakóépületek igényelhetnek támogatást.

B.) Továbbá a panel, a közép-és nagyblokk, az alagútzsalus, az öntött, a vasbeton vázas és az egyéb előre gyártott (iparosított) technológia felhasználásával épült lakóépület energiatakarékos korszerűsítésére, (energia-megtakarítást eredményező) felújítására a következő célokra igényelhető támogatás:

7. épületgépészeti-rendszerek korszerűsítése felújítása,
Új szellőzőrendszer kialakítása, (lakásonkénti vagy központi) hővisszanyerős szellőzőrendszer kiépítése, vagy a meglévő szellőző rendszerek légtechnikai éstűzbiztonsági előírásokat egyaránt érvényre juttató felújítása, korszerűsítése a szükséges légcsere biztosítása érdekében. Ehhez kapcsolódóan, az aknák falainak megfelelővé tételét, lezárását, aknák szintenkénti szakaszolását, tűzgátló csappantyúk beépítését, valamint amennyiben műszakilag megoldható, a szellőzőcsatorna tisztítását is kötelezően el kell végezni.

8. Valamint a következő célokra nyújtható támogatás:
a) A lakások hőleadóinak egyedi szabályozásához szükséges berendezések (termosztatikus szelepek)  lakásonkénti beszerelése.

b) A lakások egyedi hőfogyasztásának mérésére, vagy az épület hőfogyasztásának lakásonkénti költségmegosztására alkalmas mérőeszközök (hőmennyiségmérők, és/vagy költségmegosztók) beszerelése. A„smart metering" (okosmérés) rendszerteljes körű kialakítása.

c) Az épület közös tulajdonát képező fűtési rendszerének az átalakítása, ezen belül:
(1) strangszabályozók beépítése vagy cseréje;
(2) az egycsöves fűtési rendszerátalakítása a hőleadók elé beépített átkötő szakaszokkal, vagy az egycsöves fűtési rendszer helyett új, kétcsöves fűtési rendszer kialakítása. Energia-megtakarítást célzó beruházásoknál csak olyan pályázat kaphat támogatást, melynek eredményeként a pályázat szerinti korszerűsítést követően a teljes épület, vagy teljes önálló fűtési egység valamennyi lakásában és közös használatban lévő fűtött helyiségben az önálló fűtési energiafogyasztás-szabályozás műszaki feltételei biztosítottá válnak.Vissza nem térítendő támogatás mértéke: Az igényelhető önkormányzati támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bruttó bekerülési költség maximum 40 %-a, de pályázatonként lakásszámtól függően legfeljebba részletes pályázati kiírás szerintiösszeg vehető figyelembe.

Pályázat célközönsége: Pályázatot nyújthatnak be az Önkormányzat közigazgatási határán belül elhelyezkedő társasházak és lakásszövetkezetek (továbbiakban: pályázók) a legalább 4 lakást tartalmazó épületeik felújítására.

A pályázatok benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2022. augusztus 5. péntek

A pályázatok benyújtásának módja: A pályázat benyújtható postai úton a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály részére címzett borítékban. (1113 Budapest XI. kerület Zsombolyai utca 4.) A személyes úton érkező pályázat átvételére a 1113 Budapest XI. kerület Zsombolyai utca 4. szám 3. emeletén a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztályon van lehetőség ügyfélfogadási időben (javasolt időpontot egyeztetni telefonon). A pályázóknak lehetőségük van előzetes konzultációra telefonon, illetve javasolt a benyújtandó tervezet megküldése emailen elővizsgálatra.

Tájékoztatást ad:
dr. Bartos Csilla 372-4631, email: bartos.csilla@ujbuda.hu
Kapitány Regina Anna 381-1385, email: kapitany.regina@ujbuda.hu

Pályázati anyagok beszerzésének lehetőségei: A részletes pályázati kiírás és mellékletei az Önkormányzat internetes oldaláról tölthetők le. (http://kozigazgatas.ujbuda.hu/hirdetotabla-palyazatok) Indokolt esetben, akadályoztatás esetén a nyomtatványok átvehetők az Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában (Zsombolyai út 4. portáján, valamint Bocskai út 39-41. recepcióján). A pályázatok eredményhirdetése után a nyertes pályázókkal az Önkormányzat Támogatási Szerződést köt.

Szerződéskötési határidő: folyamatos, de legkésőbb 2022. október 14. péntek

Az elszámolás benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2023. március 31. péntek


dr. László Imre polgármester megbízásából
    Bakai-Nagy Zita alpolgármester
Címkék: