Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 27. kedd, Ákos, Bátor

Pályázati felhívás fogyatékosokat segítő civil szervezetek részére

2020december0411:45
»
2020december3118:00

A pályázat beadási határideje: 2020. december 31. (csütörtök)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

A Fogyatékosok Világnapja alkalmából

pályázatot ír ki 3 millió Ft keretösszegben a pályázó igényének megfelelően elő- vagy utófinanszírozással fogyatékosokat segítő civil szervezetek részére eszközeik fejlesztése, innovatív programok megvalósítása segítéséhezPályázni lehet:

Fogyatékosokat segítő civil szervezetek a fogyatékos személyeket fejlesztő eszközök fejlesztésével, valamint a fogyatékos személyek fejlesztését, integrációját támogató, elősegítő innovatív programok megvalósításával kapcsolatos kiadásokra (támogatási időszak 2021. január 1. - 2021. június 30.).


Pályázhatnak:

A XI. kerülethez kötődő (székhely, telephely vagy megvalósítás helyszíne) fogyatékosokat segítő civil szervezetek.

A pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának honlapján található civil adatlap kitöltése és beküldése a civil@ujbuda.hu e-mail címre. Annak a szervezetnek, amely korábban már regisztrált, csak abban az esetben szükséges újra beküldenie az adatlapot, ha az adatokban változás történt.

Az adatlap az alábbi linken érhető el:
http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere


Nem pályázhatnak:

 • nem fogyatékos személyekkel foglalkozó civil szervezetek,
 • 2020-ban már támogatásban részesült civil szervezetek,
 • azok a civil szervezetek, akinek tartozása van Önkormányzat felé.


Általános tudnivalók:

Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.

Igényelhető támogatás: maximum 500.000 Ft.

A pályázat megvalósításához minimum 25 % önrésszel kell rendelkezni.

A támogatások elő- vagy utófinanszírozással kerülnek kifizetésre.

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetést, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás kifizetésére (az elnyert összegben) előfinanszírozás esetén a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás esetén, a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor.


A pályázati összeg az alábbi kiadásokra használható fel:

 • fogyatékos személyek fejlesztését szolgáló eszközök fejlesztése, kis értékű tárgyi eszközök vásárlása,
 • fogyatékos személyek fejlesztését, integrációját támogató, elősegítő innovatív fejlesztő program megvalósítása során felmerülő költségek (tiszteletdíjak, személyi jellegű kifizetések és járulékai, dologi kiadások, rendezvényszervezési kiadások, szolgáltatás vásárlások stb.).

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből működési költség, reprezentációs célú (pl. étel, ital, ezen belül alkohol tartalmú ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem számolhatók el.


Az elszámolással kapcsolatos előzetes információk:

Az elszámolásnak tartalmaznia kell:

 • a támogatási elszámoló lapot (szerződéskötéskor mellékeljük),
 • a kitűzött célok megvalósulását bemutató szöveges és fényképpel ellátott szakmai beszámolót, melynek tartalmaznia kell a programtámogatások esetében a látogatottság mértékét, valamint több program esetében minden egyes program külön beszámolóját, eszközfejlesztés esetében az eszközök listáját,
 • a támogatás felhasználását igazoló számláknak és az egyéb számviteli bizonylatoknak a másolatát,
 • a támogatási cél érdekében kötött szerződések/megrendelések másolatát,
 • a kifizetésekről szóló bankkivonatokat illetve kiadási pénztárbizonylatokat.

Az elszámoláskor csak a támogatási szerződésben rögzített célnak megfelelő és a meghatározott időintervallumban kibocsájtott számlák fogadhatók el. Az elszámolás további részleteiről tájékozódhat a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben, valamint a további részletekről a nyertes pályázatok esetében a szerződéskötés során rendelkezünk.


A pályázati adatlapok letölthetőek itt: Fogyatékosokat segítő civil pályázati adatlap 2020


Pályázattal kapcsolatos szakmai információ nyújt: Szikszai Imréné 06 70 797 4586.


Érvénytelen a pályázat, ha

 • nem a lent ismertetett módon történik a benyújtás,
 • a pályázati adatlap formailag vagy tartalmilag hibás illetve hiányos, és a hiánypótlás a megadott határidőig nem érkezik be az Önkormányzatba.

Az érvénytelen pályázatokról érdemi elbírálás nélkül értesítést küldünk a pályázat lezárását követően.


Pályázat benyújtása:

A pályázat során az alábbi dokumentumok benyújtása kötelező:

 • pályázati adatlap,
 • a pályázati adatlap mellékleteit képező nyilatkozatok


Gazdálkodó szervezetek esetén:

 • A gazdálkodó szervezetek (cégek, adószámmal rendelkező egyesületek/alapítványok, egyházak, egyházi szervezetek) hivatalunkkal az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatás általános szabályairól szóló 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a pályázó szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu hozzáféréssel.
 • A pályázati adatlap/adatlapok, és a beküldeni kívánt csatolmányok kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:
  • e-Papíron vagy
  • az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).

Felhívjuk figyelmét, hogy kizárólag hitelesített dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, csatolmányát elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.

Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a pályázat típusát valamint a pályázati célt (pl. Fogyatékosok Világnapja alkalmából pályázat 2020.), kérjük, hogy egyszeri belépéssel töltse fel a pályázati dokumentumokat ne külön-külön belépésekkel.

Amennyiben a dokumentumfeltöltés során elmarad a hitelesítés, úgy a pályázat érdemi elbírálás nélkül érvénytelen.


A pályázat beadási határideje: 2020. december 31. (csütörtök)

Személyes benyújtásra nincs lehetőség!

Hiánypótlásra az e-mailen történő felszólítást követő 5 munkanapig van lehetőség.


Az elbírálással és az értesítéssel kapcsolatos információk:

A pályázatokról a pályázat elbírálására létrehozott szakmai munkacsoport javaslata alapján a Polgármester, alapítványok esetében a szakmai munkacsoport javaslata után a Képviselő-testület dönt.

Az Önkormányzat a részfinanszírozás jogát fenntartja.

Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.


A pályázatok várható elbírálása: 2021. január 15.

A szerződéskötés várható ideje: 2021. február 15-ig.


Budapest, 2020. december 3.


dr. László Imre s.k.

Polgármester

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda ÖnkormányzataÚtmutató
e-Papíron benyújtandó ügyintézéshez


Kedves Ügyfeleink!

Az e-Papír szolgáltatás (egy olyan levélküldő online felület, ahol közvetlenül ügyfélkapun, cégkapun keresztül, küldhet önkormányzati, hivatali ügyintézéshez szükséges beadványokat (pl. kérelmeket, nyilatkozatokat, adatlapokat, pályázati anyagokat)

itt érhető el:

https://epapir.gov.hu/


A beadáshoz a következőképpen kell eljárni:

 • Jelentkezzen be ügyfélkapus azonosítójával.
 • A címzett mezőre kattintva válassza ki a „Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata” mezőt, majd az „Egyéb” ügytípust és témacsoportot.
 • Ha nem természetes személyként, hanem gazdasági társaság/alapítvány/egyesület nevében kíván eljárni, pipálja ki az azonosító adatok alatt található „Cégkapuból küldve szeretnék e-papírt benyújtani” rubrikát, majd adja meg a képviselt szervezet adószámát és nevét. Szervezet nevében csak ügykezelő vagy adminisztrátor tud e-Papíron keresztül eljárni.
 • Ha ügyének van előzménye, írja be az Önkormányzat által adott hivatkozási számot.
 • Töltse ki a levél tárgymezőjét röviden.
 • A szöveg mező szabadon választott szöveggel kitölthető. Ezt követően kattintson a „Tovább a csatolmányokhoz”
 • Adja hozzá a csatolmányok mezőhöz a küldeni kívánt dokumentumokat. Ezt követően hitelesítse csatolmányait a „Hitelesítés” funkcióval.
 • Kattintson a „Tovább a véglegesítéshez” mezőre, és a „Küldés” gomb megnyomását követően küldeménye perceken belül meg is érkezik tárhelyünkre.
 • Az érkeztetési és letöltési igazolás, valamint a hivatal válasza az Ügyfélkapus/Cégkapus tárhelyére érkezik majd, amit a gov.hu oldalra történő bejelentkezést követően ér el. (A felület új fejlesztése, hogy a bejövő üzenetek felület, automatikusan kiszűri a rendszerüzeneteket, így a szűrőben ezt ki kell kapcsolni ahhoz, hogy a feladási és letöltési igazolást láthatóvá váljon.)Az alábbi videón megtekinthet egy példát az e-Papír felületén keresztül

beadott ügyintézés lépéseiről:

https://www.youtube.com/watch?v=UtDfoNzKCvo

Címkék: