Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 9. kedd, Emőd

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

2016július1510:15
»
2016szeptember0518:00

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2016. szeptember 5. (hétfő) 14.00 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 106. szoba

Pályázati felhívás

mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra


A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező – mellékelt listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:


Az ingatlanok jellemzői:

 • A mellékelt LISTA az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát
  (m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.
 • Az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.
 • Az ingatlanokat az Önkormányzat 2016. október 1-től – 2017. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2017. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.
 • A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.
 • Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.
 • Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.
 • Bérleti díj 73,-Ft/m2/év. A szerződés időtartamára az éves haszonbérleti díjat egyösszegben 2017. április 30 napjáig kell megfizetni:
 • A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni.


A Pályázati felhívás megtekinthető:
az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban,

Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálaton, a Vagyongazdálkodási Osztályon Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h


A Pályázati dokumentáció kiváltható a
Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. em 106. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h


A pályázati dokumentáció ára: 5080,-Ft
. (fizetés postai csekken)

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2016. szeptember 5. (hétfő) 14.00 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 106. szoba


A pályázatokat zárt borítékban „haszonbérleti pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével. Egy boríték egy pályázatot és a pályázati dokumentáció megfizetésének a postai csekkét kell, hogy tartalmazza.


Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.

Elsőbbséget élveznek továbbá a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok.


Nem pályázhat az a személy, aki nem rendelkezik budapesti állandó bejelentett lakással, nem nagykorú, nem magyar állampolgár.

Sas-hegy természetvédelmi terület szomszédsága miatt a Sas-hegyi ingatlanokra pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a Sas-hegy barát kert Kisokos javaslatait betartják. (A Kisokos kiadvány a pályázati anyaggal együtt átvehető. Cél az idegenhonos és özönfajok ültetésének elkerülése és azok elszaporodásának megakadályozása.)

A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2016. szeptember 5. (hétfő) 15.00 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám Alagsor 1. számú tárgyaló

A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.


A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2016. október 1. napjától 2017. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.


Konzultáció:

 • 2016. július 18. napján (hétfő) 17.00 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba

 • 2016. július 20. napján (szerda) 9.00 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba

 • 2016. augusztus 8. napján (hétfő) 17.00 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba

 • 2016. augusztus 17. napján (szerda) 9.00 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba

 • 2016. augusztus 22. napján (hétfő) 17.00 óra

helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba


Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336 (Tóth Erika) telefonszámon a megadott konzultációs időpontokban napközben is kapható.

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×