Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 9. kedd, Emőd

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

2017február0112:45
»
2017március2014:00

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2017. március 20. (hétfő) 1400 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 106. szoba

Pályázati felhívás

mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokraA Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező – mellékelt listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:

Az ingatlanok jellemzői:

  • A mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát (m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.
  • Az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.
  • Az ingatlanokat az Önkormányzat 2017. április 1-től – 2018. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2018. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.
  • A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.
  • Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.
  • Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.
  • Bérleti díj 73,-Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:

2017. április 1-től – 2017. szeptember 30-ig terjedő időszakra hat havi bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként

2017. október 1-től – 2018. szeptember 30-ig tartó időszakra éves bérleti díjat 2018. április 30. napjáig

  • A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni.


A Pályázati felhívás megtekinthető:
az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban,

Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálaton, a Vagyongazdálkodási Osztályon Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h


A Pályázati dokumentáció kiváltható

A Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. em 106. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h


A pályázati dokumentáció ára: 5080,- Ft
. (fizetés postai csekken)


A pályázatok benyújtásának határideje, helye:
2017. március 20. (hétfő) 1400 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 106. szoba

A pályázatokat zárt borítékban „haszonbérleti pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező ADATLAP kitöltésével. Egy boríték egy pályázatot és a pályázati dokumentáció megfizetésének a postai csekkét kell, hogy tartalmazza.

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.

A pályázat elbírálása során elsőbbséget élvez az, aki még nem rendelkezik mezőgazdasági haszonbérleti szerződéssel. Elsőbbséget élveznek továbbá a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok.

Pályázhat az a személy, aki budapesti állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

Sas-hegy természetvédelmi terület szomszédsága miatt a Sas-hegyi ingatlanokra pályázóknak nyilatkozniuk kell arról, hogy a Sas-hegy barát kert Kisokos javaslatait betartják. (A Kisokos kiadvány a pályázati anyaggal együtt átvehető. Cél az idegenhonos és özönfajok ültetésének elkerülése és azok elszaporodásának megakadályozása.)


A pályázatok bontásának időpontja, helye:
2017. március 20. (hétfő) 1500 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám Alagsor 1. számú tárgyaló


A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.


A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2017. április 1. napjától 2018. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.

A haszonbérleti szerződés aláírásának feltétele hat havi bérleti díj megfizetése 2017. április 1-től 2017 szeptember 30-ig tartó időszakra.


Konzultáció:
2017. február 10. napján (péntek) 900 óra
2017. 
február 15. napján (szerda) 900 óra
2017. 
február 20. napján (hétfő) 1700 óra
2017. 
március 1. napján (szerda) 900 óra
2017. 
március 6. napján (hétfő) 1700 óra
2017. 
március 10. napján (péntek) 900 óra


Helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba


Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336 (Tóth Erika) telefonszámon kapható.

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×