Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 8. hétfő, László

Pályázati kiírás üres helyiség bérbeadására

2019január2215:00
»
2019február1311:00

A pályázat benyújtási határideje: 2019. február 13. 11 óra

PÁLYÁZATI KIÍRÁS ÜRES HELYISÉG BÉRBEADÁSÁRA


A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Bp. Bocskai út 39-41.) a Kulturális Városközpont területén lévő Bp. XI. Bartók Béla út 39. szám alatti társasház 36. számú albetétében 5049/0/A/36 hrsz-on nyilvántartott földszinti udvari bejárattal rendelkező 227 m2 alapterületű nem lakás céljára szolgáló helyiség bérbeadására pályázatot ír ki az alábbiak szerint:


Az ingatlan jellemzői:

 • Víz, villany, csatorna, gáz közműbekötéssel ellátott.
 • Egyedi gázfűtés.
 • Közös költség 75.000,-Ft/hó, mely összeg hiteles alvízóra szerelésével 15.625,-Ft/hó összeggel csökkenthető.
 • A helyiség műszaki állapota közepes, részben felújításra szorul.


Az ingatlan megtekintésének időpontja: 2019. január 31. 10-
10.15


Bérbeadás célja
: a Kulturális Városközpont szelleméhez kapcsolódó tevékenység.


A bérleti díj összegét a pályázónak kell megjelölni


Pályázati biztosíték összege: 300.000,-Ft

A pályázati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata számlájára kell befizetni, csekken (mely a Vagyongazdálkodási Osztályon átvehető) vagy átutalással. (szl szám: 11784009-15511001-10060005) Közlemény rovatban fel kell tüntetni „pályázat Bartók Béla út 39. szám alatti helyiség bérbevételére”


A pályázat benyújtási határideje: 2019. február 13. 11 óra


A pályázatok benyújtásának helye:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Bp. XI. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba).


Amennyiben versenytárgyalásra kerül sor, annak helyéről, időpontjáról, feltételeiről és a meghívottak személyéről a megajánlott bérleti díj összegének függvényében a Gazdasági Bizottság határoz, amiről az érintettek írásban vagy telefonon értesítést kapnak.

1. A pályázat csak a részletes pályázati kiírás mellékletét képező pályázati lapon nyújtható be zárt, feladót és más jelet nem tartalmazó borítékban. A borítékra rá kell írni: „pályázat Bartók Béla út 39. szám alatti helyiség bérbevételére”.


A pályázati laphoz mellékelni kell:

 • az ajánlattevő rövid bemutatását (különös tekintettel a korábbi tevékenységre és annak eredményeire),
 • a helyiségben folytatni kívánt tevékenység rövid bemutatása,
 • esetleges referenciák,
 • a helyiség felújítására vonatkozó látványterv előzetes költségvetéssel,
 • igazolást arról, hogy a pályázónak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, Budapest Főváros Önkormányzata, illetőleg Budapest Főváros XI. Kerületi Önkormányzata felé adó és egyéb köztartozása nincs.

Nem lehet pályázó az

 • aki végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 • aki az Önkormányzattal szemben fennálló bérleti díj, külön szolgáltatási díj, illetve helyi adó fizetési kötelezettségének a pályázati kiírást megelőző három évben nem tett eleget,
 • a gazdasági társaság, amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa a b. pontban meghatározott fizetési kötelezettségének nem tett eleget.


2. A pályázat érvényességének szempontjai:

 • A pályázati lap pontos kitöltése. (A havi bérleti díj összegére, mely jelenleg mentes az adó alól ajánlatot kell tenni és meg kell jelölni a helyiségben folytatni kívánt tevékenységet.)
 • A felsorolt dokumentumok hiánytalan benyújtása.


3. Az elbírálás szempontjai:

 • Tevékenység.
 • A helyiségben tervezett felújítás.


4. Amennyiben a Gazdasági Bizottság úgy dönt, hogy az érvényes pályázatot benyújtók között második fordulót kell tartani, úgy a pályázati versenytárgyalás alapján azzal a pályázóval kerül a bérleti szerződés megkötésre, aki a versenytárgyaláson a pályázati kiírásban meghatározott szempontok alapján a legkedvezőbb ajánlatot tette.


5. A pályázat nyertese az eredményhirdetéstől számított 30 napon belül köteles a helyiségbérleti szerződést megkötni. A helyiség bérleti díjába a pályázat nyertese által befizetett pályázati biztosíték beszámításra kerül. A bérlő köteles a pályázati biztosíték és az óvadék összege (a licitálás során megemelkedett bruttó bérleti díj háromszorosa) közötti különbözeti díjat a határidő utolsó határnapjáig a bérbeadó számlájára hiánytalanul átutalni.


6. Annak a pályázónak, aki a bérleti szerződés megkötésére jogosultságot nem szerzett, a Vagyongazdálkodási Osztály az eredményhirdetéstől számított 15 napon belül intézkedik a pályázati biztosíték visszafizetése érdekében.


7. Ha a pályázat nyertese a bérleti szerződést az előírt határidőben nem köti meg, a helyiséget a versenytárgyaláson részt vett és az Önkormányzat által második legkedvezőbb ajánlatot tevőnek kihirdetett pályázó részére kell bérbe adni, amennyiben ilyet a Gazdasági Bizottság megjelöl. Ebben az esetben a pályázat nyertese az általa megfizetett pályázati biztosítékot elveszti.


8. A Gazdasági Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a 3811-311-es telefonszámon kapható.Budapest, 2019. január 16.


Gazdasági BizottságMelléklet:

pályázati lap

bérleti szerződés

- 34/2017 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

- 33/2012 számú önkormányzati rendelet (www.ujbuda.hu honlapról letölthető)

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×