Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
január 26. szerda, Vanda, Paula

Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. ütemére vonatkozó környezetvédelmi engedély

A Pest Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Hulladékgazdálkodási és Bányafelügyeleti Főosztály (PMKH-KTF) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rend. szerinti előzetes vizsgálati eljárást lezárta és közhírré tételre megküldte határozatát, mely szerint a


Budai Fonódó villamoshálózat fejlesztésének II. ütemének megvalósításának

jelentős környezeti hatása nincs,

környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.


Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánította a tárgyi környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárást.


A 22 oldalas határozat teljes szövege a PMKH-KTF honlapján (https://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/hirdetmenyek/pest-megyei-kormanyhivatal-kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-hulladekgazdalkodasi-es-banyafelugyeleti-foosztaly-pe-06-ktf-32197-17-2021) és
ide kattintva megtalálható.


Az érintettek a dokumentációba az alábbi helyszíneken betekinthetnek:

  • a Kormányhivatal Zöld Pont Irodájában (1072 Budapest Nagydiófa u. 10-12. ügyfélfogadási időben: hétfő, szerda 9.00-12.00 és 12.30-16.00, péntek 9.00-12.00 óráig), valamint
  • a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztályán (1113 Budapest Zsombolyai u. 4. II. em. 208. iroda), ahol előzetes időpont-egyeztetés esetén, munkaidőben várjuk az érdeklődőket (kapcsolattartó telefon: 3724-684 vagy 3723-449).


A döntés
a közléssel külön értesítés nélkül, a törvény erejénél fogva véglegessé válik. A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt kézbesítették. A hirdetmény útján közölt döntést a hatóság hirdetőtábláján való kifüggesztését követő 5. napon kell közöltnek tekinteni.Budapest, 2021. december 1.

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×