Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 6. kedd, Miklós

Előzetes tájékoztatás Budapest XI. kerület Integrált Településfejlesztési Stratégia készítéséről

         

ÉRTESÍTÉSA településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően Budapest XI. kerület Újbuda önkormányzata új Integrált Településfejlesztési Stratégiát készít.

Az Integrált Településfejlesztési Stratégia a település középtávra vonatkozó fejlesztésének fő dokumentuma, amely kijelöli azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításában az Önkormányzat vezető és kezdeményező szerepet vállal, valamint bemutatja a tervezett intézkedéseit és a kiemelt fejlesztési helyszíneket.

A Korm. rendelet 29/A. § értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv készítésének elindításáról. Az új Integrált Településfejlesztési Stratégia kapcsán felmerülő gondolataikat, javaslataikat 2022. január 25-ig a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 2. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket, hogy a Településrendezési és Településképi Osztály az Integrált Településfejlesztési Stratégiával kapcsolatosan lakossági fórumot tart 2022. január 17-én, hétfőn 16.00-17.00 óráig. A fórum a jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel online kapcsolattal kerül megrendezésre, melynek csatlakozási linkje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQ5NGE2Y2UtOTZlNS00OTlhLWI2OTQtOGUzMzcwMDBiOWEx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee1d711f-f690-4fcf-8c49-a67fcdc3cef2%22%2c%22Oid%22%3a%22c22a7ced-7c0c-4740-af87-42c0e9f57ce2%22%7dBudapest, 2022. 01. 12.Tisztelettel:


Schreffel János

főépítész

Címkék: