Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 1. szerda, Elza

Kerületi építési szabályzat módosítása Diószegi út 37. sz. alatti ingatlanra

A tervvel kapcsolatos észrevételeket október 26-ig a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.

ÉRTESÍTÉS



A Bp. XI. kerület Újbuda Önkormányzata megbízásából elkészült a 30/2020. (IX. 25.) XI.ÖK rendelet (Budapest XI. kerület, Duna folyam – I-XI. kerület határa – Budaörsi út – Ferencváros-Kelenföld vasútvonal által határolt terület) Diószegi út 37. sz. alatti ingatlanra vonatkozó módosítása. Jelen módosítás a hatályos, 2020. szeptemberében elfogadott építési szabályzat koncepcióját, a szabályzatban rögzített beépítési mutatókat és előírásokat nem érinti, azok változatlanul érvényesek. A korrekció kizárólag azt célozza meg, hogy a Henkel használatában álló laborépület ne akadályozza a telek megosztását és közvetve az irodaház építési engedélyezését.

A településrendezési eszköz egyeztetése a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A. §-a szerinti állami főépítészi eljárás formájában történik. A Kormányrendelet 29/A. §-a és a 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK rendelet értelmében értesítem az érintett lakosságot és civil szervezeteket a terv közzétételéről.


A terv 2021. október 8-tól 2021. október 26-ig megtekinthető ide kattintva.

A tervvel kapcsolatos észrevételeket október 26-ig a foepitesz@ujbuda.hu e-mail címre várjuk.


A partnerségi egyeztetés helyi rendjéről szóló 9/2017. (III. 28.) XI. ÖK sz. rendelet 3. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében tájékoztatom az érintett lakosságot és civil szervezeteket, hogy a Településrendezési és Településképi Osztály tárgyi tervvel kapcsolatosan lakossági fórumot tart 2021. október 18-án, hétfőn 17.00 órai kezdettel.



A lakossági fórum online lesz megtartva. Az érdeklődők a fórumhoz a Településrendezési és Településképi Osztály felületére belépve az alábbi linkre kattintva tudnak csatlakozni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjJiYTNmNjItM2EyNy00ZTUyLTliMGYtYjUyYzdkYzM2YTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22ee1d711f-f690-4fcf-8c49-a67fcdc3cef2%22%2c%22Oid%22%3a%22de36f77a-fd72-49b8-b130-e75a8b3bdf91%22%7d

 



Budapest, 2021. október 7.


Tisztelettel:


Bódis Csaba

osztályvezető

Címkék: 
Fájlok: