Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 23. szombat, Tekla

Tájékoztatás intézményi gyermekétkeztetés igényléséről

A nyilatkozat beérkezését követően tájékoztatást kap arról, hogy gyermeke mely intézményben veheti át az étkezési csomagot és ezt követően kerül sor az étkeztetés folyamatos biztosítására.

Tisztelt Szülő!

Az általános járványügyi helyzetre tekintettel a következő tájékoztatást nyújtom. A köznevelési és szakképző intézményekben 2020. március 16-án elrendelt iskolalátogatási tilalom fennállása idején Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) biztosítja a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 21. §-a szerinti intézményi gyermekétkeztetést.

1. Az önkormányzat közétkeztetési feladat-ellátási körébe tartozó iskolák esetében az e-menza rendszerben történő felkéréssel kérheti meg az étkezést a tanuló, aki az iskolávaltanulói jogviszonyban van. A Gyvt.21/B. § (1) bekezdés b)-d) pontja és (2) bekezdése szerinti ingyenes vagy kedvezményes gyermekétkeztetésre jogosulta gyermek, ha
a) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) tartósan beteg vagy fogyatékos,
c) tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelő családban élő
d) családjában három vagy több gyermeket nevelnek,
e) nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
f) utógondozói ellátásban részesül.

2. A kerületi intézménybe járó gyermek, tanuló az intézményvezetőáltal kijelölt helyenés időben veheti át az étkezési csomagot.Nem kerületben lakó esetében, ha a szülő igényli az étkezést, felvesszük a kapcsolatot a lakhely szerinti önkormányzattal az ellátás érdekében.

3. Azok az Újbudán lakó gyermekek, tanulók,akik az Önkormányzat területén kívül járnakköznevelési vagy közoktatási intézménybe, a mellékelt nyilatkozatalapján kérhetikaz étkeztetést. A nyilatkozatot a gyermek, tanuló által látogatott intézmény részére, lehetőség szerint elektronikus útonkell eljuttatni, amely a nyilatkozat adattartalmát igazolja és azt Újbuda Önkormányzata részére soron kívül összegyűjtve elektronikusúton a lukacs.judit@ujbuda.hu címre megküldi. A nyilatkozat beérkezését követően tájékoztatást kap arról, hogy gyermeke mely intézményben veheti át az étkezési csomagot és ezt követően kerül sor az étkeztetés folyamatos biztosítására.

Szülői nyilatkozat gyermekétkeztetés igénylésére


Remélem, hogy Újbuda Önkormányzata segítségével könnyebbé tudjuk tenni ezeket a nap
okat.


Budapest, 2020. március 26.


Üdvözlettel

Győrffyné Molnár Ilona
igazgató megbízásából

Mayer Péter
osztályvezető