Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 29. péntek, Magdolna

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2019.04.25-ei testületi üléshez

Megtárgyalt napirend a kiegészítő anyagokkal a 2019.04.25-ei testületi üléshez

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Képviselő-testület rendkívüli ülés - 2019. április 25. 09:00


Napirend

Nyilvános ülés
1. Költségvetést érintő döntések
   1.1. Rendeletalkotás Újbuda Önkormányzata 2018. évi zárszámadásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
   1.2. A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
2. A településkép védelméről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
3. Budapest XI., Galvani út - Andor u. - Solt u. - Kondorosi út - Sáfrány u. - vasútvonal - kerülethatár által határolt terület kerületi építési szabályzatáról (KÉSZ 9. ütem) szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
4. Budapest XI. kerület, Hosszúréti út – Lépés utca – Szőlőlugas utca által határolt terület beépítéséhez kapcsolódó településrendezési szerződés
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
5. Szociális tárgyú rendeletek módosítása
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
6. Az Önkormányzat 2018. évi szociális és gyermekvédelmi beszámolója
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
7. Sasadi Óvoda alapító okiratával kapcsolatos döntés
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
8. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2018. évi felhasználásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
9. A Belső Ellenőrzés 2018. évi ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
10. Budapest XI., Kelenföldi út (3355/1) hrsz.-ú közterület parkolóként való hosszú távú közterület-használata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
11. MOL Bubi közösségi kerékpárállomások hosszú távú közterület-használata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
12. MLSZ műfüves labdarúgópálya létesítése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
13. Tulajdonosi hozzájárulás jelzálogjog bejegyzéséhez
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
14. Alapítványok támogatása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
15. Művészeti ösztöndíjak adományozása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
16. Tájékoztató a VICUS XI. Közalapítvány 2018. évi közhasznú tevékenységéről
Előterjesztő: dr. Molnár László, alpolgármester;
Zárt ülés
17. Szociális ügyek elbírálása
Előterjesztő: dr. Haidar Norbert, bizottsági elnök;
18. Bírósági ülnökök megválasztása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
19. Helyiség bérleti díj hátralék elengedése iránti kérelem
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
20. Illegális fakivágás ügyében fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
21. Javaslat „Újbuda környezetének védelméért” elismerő cím adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
22. Közigazgatási bírságot megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása
Előterjesztő: Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna, jegyző;
LEGFRISSEBB
×