Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 25. hétfő, Blanka, Bianka

Pályázati felhívás civil szervezetek parlagfű mentesítési tevékenységének támogatására

Parlagfűmentes Magyarországért! A támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke: a sikeres pályázók 50-500 ezer forint összegű támogatásban részesülhetnek.

Beadási határidő: 2009-05-20

Pályázatot kiíró: FVM - Élelmiszerlánc-ellenőrzési Főosztály

Pályázat leírása:

Benyújtási határidő: 2009. május 20.

A "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság (TB) és a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (FVM) a 2009. évi országos parlagfű mentesítési program keretében az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

1.) A pályázat célja:

Az allergia a negyedik legfontosabb nem-fertőző betegséggé vált világszerte. Az érintettek aránya az iparosodott fogyasztói társadalomban eléri a 30%-ot. Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. A legtöbb tünetet kiváltó hazai allergének közül első helyen a parlagfű áll. Az allergiás megbetegedésben szenvedő lakosok tüneteinek és az újabb megbetegedések, valamint a levegőben nagy tömegben előforduló és a gondozatlan környezetből származó allergiát okozó pollenek számának csökkentése társadalmi szintű összefogást igénylő feladat és érdek. Jelen pályázati felhívással lehetőséget kívánunk nyújtani a civil szervezeteknek ahhoz, hogy a parlagfű mentesítés keretében a fertőzött területek felderítésében, a mentesítés ellenőrzésben, valamint az ismeretterjesztésben, a lakosság tájékoztatásában eredményesebbek lehessenek.

2.) A kitűzött cél megvalósítására a támogatás az alábbi célokra igényelhető:

Felderítés Ellenőrzés Ismeretterjesztés, tájékoztatás (elsősorban a parlagfű-mentesítés módjairól és az allergiás megbetegedések megelőzésének lehetőségeiről) Parlagfű mentesítés

3.) Pályázat támogatásának feltétele:

Együttműködési megállapodás legalább egy települési önkormányzattal a parlagfű mentesítési munkában. A megállapodás pontosan meghatározza a civil szervezet tevékenységét éppúgy, mint az önkormányzat hatósági tevékenységén túli szerepvállalását, illetve az együttműködés eredményességének kritériumait. Az államháztartás bármely alrendszerével szemben a pályázónak nincs 30 napot meghaladó, lejárt és ki nem egyenlített köztartozása és ezt igazolásokkal bizonyítja a szerződés aláírásakor. A pályázó minden lejárt határidejű pályázatával elszámolt az államháztartás minden alrendszere felé

4.) A támogatás jellege és mértéke:

A támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás. A támogatás mértéke: a sikeres pályázók 50-500 ezer forint összegű támogatásban részesülhetnek. A támogatási összeget, a szerződéskötést követő 30 napon belül az FVM utalja át a nyertes pályázók számlájára. A sikeres pályázóknak az elnyert összeg felhasználásáról 2009. október 15-ig kell pénzügyi és szakmai beszámolót benyújtaniuk az FVM részére. A nyertes pályázók kötelesek az elnyert összegből megvalósított felderítési, ellenőrzési, ismeretterjesztési, illetve mentesítő tevékenységeket és azok eredményeit 2009. október 01-ig dokumentálni, és ezt a szakmai és pénzügyi beszámoló részeként az FVM rendelkezésére bocsátani.

5.) A rendelkezésre álló összeg mértéke és forrása:

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 17 000 000 Ft, melynek forrása: XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport, 2 jogcím "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása" elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2009. évi kerete.

6.) Az elbírálás szempontjai:

Előnyt jelent az önerő biztosítása, de ez nem feltétele a pályázatnak.

7.) A pályázat összeállítása:

- Pályázati adatlap

- Pályamű: a pályázó által teljesíteni kívánt feladat leírása, feladat teljesítési módjának-módszerének leírása, az alkalmazni kívánt módszer választásának indoklása, az elérni kívánt cél megfogalmazása, pontos terv a kivitelezésre, terv az emberi erőforrás biztosítására.

- Nyilatkozat

- Aláírási címpéldány

- Együttműködési megállapodás

Pályázati díj nincs!

8.) A pályázat benyújtása és határideje: 2009. május 20.

A pályázatokat a felsorolt mellékletekkel együtt, egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani, (a három példányt egy borítékban kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként) a következő címre: "CIVIL PÁLYÁZAT" 2115. Vácszentlászló Pf.: 15.

A pályázati dokumentáció a www.parlagfu.hu; www.fvm.hu honlapról tölthető le. Kérjük, hogy a pályázatot a mellékletekkel együtt folyamatos oldalszámozással lássák el, és igazodjanak a "Pályázat összeállítása" című fejezet sorrendjéhez.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az aláírás vagy a pecsét hiánya, valamint bármelyik nyilatkozat, melléklet hiánya, formai hibának számít. A formai hibák pótlására nincs lehetőség, a formai hibás pályázatok érdemi elbírálásra nem kerülnek.

A postai feladás dátuma legkésőbb a beadási határidő napja lehet. A határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírására.

Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni.

9.) A támogatás odaítélése:

A benyújtott pályázatokat a "Parlagfűmentes Magyarországért" Tárcaközi Bizottság és az FVM által felkért bírálóbizottság értékeli. A támogatási igényt a benyújtási határidőtől számított legfeljebb 30 napon belül bírálják el és a döntésről a nyertes pályázókat a döntést követően 15 napon belül írásban tájékoztatja és egyidejűleg a szerződéstervezetet megküldi a Regionális Közigazgatási Hivatal.

A nyertes pályázók listája a www.parlagfu.hu honlapon, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján (www.fvm.hu) is megjelenik.

A támogatásban nem részesülő pályázók külön értesítést nem kapnak.

A nyertes pályázókat a szerződéskötésről a pályázat elbírálásának eredményével egy időben tájékoztatjuk.

Eredményhirdetés: 2009. június 20.

A pályázati adatlap innen tölthető le.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy