Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 1. péntek, Albin

"Zöld sziget" környezetépítő lakossági és civil pályázat

A támogatás célja: a lakossági közösségek és a civil szervezetek környezetépítő tevékenységének elősegítése, támogatása, Újbuda közterületeinek szépítése

Beadási határidő: 2010-04-29

Pályázatot kiíró: Újbuda Alpolgármestere

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

"Zöld sziget"
Környezetépítő lakossági és civil pályázat

1. Kiíró
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat

A pályázat fővédnöke: Fodor Vince környezetvédelemért felelős alpolgármester


2. A támogatás célja:
A lakossági közösségek és a civil szervezetek környezetépítő tevékenységének elősegítése, támogatása, Újbuda közterületeinek szépítése, a tömbházak, a kertes házak és intézmények közterületein zöld szigetek kiépítése, ápolása (előkertek, jól elhatárolható parkrészek, parkoló elválasztó zöldsávok)

3. Érvényes 2010. április 9.-április 27

4. Benyújtási határidő: 2010. április 27.

5. Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.

6. Kedvezményezettek köre: Újbuda közigazgatási területén működő:
- Társasházak
- Lakószövetkezetek
- Lakóközösségek
- Civil szervezetek

7. A támogatható tevékenységek
A sikeres pályázók számára az önkormányzat támogatást nyújt a környezetépítés céljából zöld szigetek kialakítására.

8. A pályázattal elnyerhető támogatás
- formája: vissza nem térítendő támogatás.
- mértéke: max 100%.


Pályázható összeg: megvalósítási helyszínenként legfeljebb 100.000 Ft.

9. Támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás
A pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

Feladatok:
Az önkormányzat pályázatot ír ki, amely keretén belül a nyertes civil szervezetek, társasházak és lakásszövetkezetek 100.000 Ft támogatási szerződés keretében költségtérítést kapnak.


A támogatás felhasználási célja:
- növények vásárlása, (örökzöldek, lombhullatók, évelők, fák telepítése)
- füvesítés,
- földcsere,
- kertészeti eszközök vásárlása (gallyaprító, fűnyíró, kerti berendezések),
- kertészeti szolgáltatások megrendelése (kertrendezés).


A pályázók vállalják a megvalósítást követően az épített zöldterület fenntartását, az évszaknak megfelelő gondozását.


A pályázónak egy projektjavaslatot, valamint a kitöltött adatlapot két példányban szükséges benyújtani. Az adatlap az old.ujbuda.hu oldalán letölthető, illetve a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 1113 Bocskai út 39-41 címen található.

10. Forrás megnevezése
Jelen pályázati kiírás forrását a XI. kerületi Önkormányzat 2010. évi Környezetvédelmi Alap költségvetése biztosítja.

11. Forrás összege
3.000.000 Ft

12. Pályázat elbírálása:
A pályázatok elbírálásáról Bíráló Bizottság dönt, eredményhirdetés: 2010. május 3.

13. A pályaműveket két példányban, az alábbi címre kérjük postán, vagy személyesen benyújtani:
XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Fodor Vince alpolgármester titkársága. A borítékon kérjük feltűntetni szíveskedjen: „Zöld sziget" környezetépítő lakossági és civil pályázat.


Nem nyújtható támogatás annak a pályázónak, amely ellen felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a kerületi Környezetvédelmi Alapból vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette.


A támogatás egyszeri lehet, és működési célra nem nyújtható. Az Önkormányzat a pályázat nyerteseinek a támogatási összeget a támogatási szerződés alapján juttatja el.

14. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje


A pályázatnak tartalmaznia kell:
- a pályázó adatait;
- a támogatandó tevékenység részletes leírását és költségvetését;
- a pályázati összeget;
- az esetleges önrész összegét.

A pályázathoz mellékelni kell:
- a kitöltött adatlapot;
- a tevékenységgel érintett ingatlan(ok) tulajdoni lap másolatát, vagy a támogatni kívánt tevékenységi körre vonatkozó jogosultság igazolását (cégkivonat, megbízási szerződés, egyesület vagy társadalmi szervezet esetében bírósági nyilvántartásba vétel igazolása, Intézőbizottság meghatalmazását, közgyűlési határozatot a pályázaton való részvételről. stb.)

A pályázatok benyújtása: 2010. április 27-ig lehetséges.

Eredményhirdetés: 2010. május 3 .

A pályázaton elnyert összegből a "Zöld sziget" kialakításának határideje 2010. július 30.


A pályázat megvalósítását "ilyen volt-ilyen lett" színes fotóval, beszámolóval, valamint eredeti számla benyújtásával kell igazolni.


Amennyiben erre nem kerül sor, Támogatott haladéktalanul köteles a támogatási összeget, illetve maradványát zárolni, és a zárolást követő 8 (nyolc) napon belül a támogatás összegét a Támogató költségvetési elszámolási számlájára visszautalni, valamint 60 (hatvan) napon belül pénzügyi elszámolást készíteni.

A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a pályázó a Támogatót haladéktalanul írásban értesíti.


A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség.

További információ: Kápolnai Andrea +361 381-1316
1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

Budapest, 2010. április 8.

Az adatlap innen tölthető le.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy és lakóközösség