Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 1. péntek, Albin

"Zöld sziget" Környezetépítő lakossági és civil pályázat

A pályaműveket az alábbi címre kérjük benyújtani: XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Fodor Vince alpolgármester titkársága. 

Beadási határidő: 2009-09-24

Pályázatot kiíró: Újubda Alpolgármestere

Pályázat leírása:

Válság a kertészetben

"Jó napot, Uram! Ez itt a kertészet?"
"Ó, igen Uram, állok szolgálatára".

"Csak nézelődök, hátha megtetszik valami. Vannak érdekességeik"

"Ajánlhatok vízinövényeket?"
"Nincs kerti tavam!"

"Nem számít, ezek sivatagi kiképzést kaptak."

Pályázati kiírás

"Zöld sziget" Környezetépítő lakossági és civil pályázat

1. Kiíró

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzat

A pályázat fővédnöke: Fodor Vince környezetvédelemért felelős alpolgármester

2. A támogatás célja:

A lakossági közösségek és a civil szervezetek környezetépítő tevékenységének elősegítése, támogatása, Újbuda közterületeinek szépítése, a tömbházak, a kertes házak és intézmények közterületein zöld szigetek kiépítése, ápolása (előkertek, jól elhatárolható parkrészek, parkoló elválasztó zöldsávok)

3. Érvényes: 2009. szeptember

4. Benyújtási határidő

2009. szeptember 24.

5. Támogatás formája

Vissza nem térítendő támogatás.

6. Kedvezményezettek köre:

Újbuda közigazgatási területén működő:

- Társasházak

- Lakószövetkezetek

- Lakóközösségek

- Civil szervezetek

7. A támogatható tevékenységek

A sikeres pályázók számára az önkormányzat támogatást nyújt a környezetépítés céljából zöld szigetek kialakítására.

A pályázattal elnyerhető támogatás

- formája: vissza nem térítendő támogatás.

- mértéke: a beruházás legfeljebb 100%-a.

8. Pályázható összeg: megvalósítási helyszínenként maximum 50.000 Ft.

9. Támogatás odaítélése során alkalmazandó eljárás

A pályázatok egyfordulós eljárás keretében kerülnek elbírálásra.

Feladatok:

Az önkormányzat pályázatot ír ki, amely keretén belül a nyertes civil szervezetek, társasházak és lakásszövetkezetek 50.000 Ft költségtérítést kapnak.

A támogatás felhasználható növények, kertészeti eszközök vásárlására, kertészeti szolgáltatás megrendelésére.

A pályázók vállalják a megvalósítást követően az épített zöldterület fenntartását, az évszaknak megfelelő gondozását.

A pályázónak egy projektjavaslatot, valamint a kitöltött adatlapot két példányban szükséges benyújtani. Az adatlap az old.ujbuda.hu oldalán letölthető, illetve a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat 1113 Bocskai út 39-41 címen található.

10. Forrás megnevezése

Jelen pályázati kiírás forrását a XI. kerületi Önkormányzat 2009. évi Környezetvédelmi Alap költségvetése biztosítja.

11. Forrás összege

3.000.000 Ft

12. Pályázat elbírálása:

A pályázatok elbírálásáról Bíráló Bizottság dönt, eredményhirdetés: 2009. szeptember 30.

13. A pályaműveket két példányban, az alábbi címre kérjük postán, vagy személyesen benyújtani:

XI. Kerület Újbuda Önkormányzat Fodor Vince alpolgármester titkársága. A borítékon kérjük feltüntetni szíveskedjen: "Zöld sziget" környezetépítő lakossági és civil pályázat.

Nem nyújtható támogatás

annak a pályázónak, amely ellen felszámolási vagy csődeljárás indult, vagy a kerületi Környezetvédelmi Alapból vagy más önkormányzati forrásból korábban már támogatásban részesült és a megállapodást nem az abban foglaltak szerint teljesítette.

A támogatás egyszeri lehet, és működési célra nem nyújtható. Az Önkormányzat a pályázat nyerteseinek a támogatási összeget a támogatási cél megvalósulására utalvány alapján juttatja el.

14. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázó adatait;
- a támogatandó tevékenység részletes leírását és költségvetését;
- a pályázati összeget;
- az esetleges önrész összegét.

A pályázathoz mellékelni kell:

- a kitöltött adatlapot;
- a tevékenységgel érintett ingatlan(ok) tulajdoni lapját;
- a támogatni kívánt tevékenységi körre vonatkozó jogosultság igazolását (cégkivonat, megbízási szerződés, egyesület vagy társadalmi szervezet esetében bírósági nyilvántartásba vétel igazolása stb.).

A pályázatok benyújtása: szept. 24-ig lehetséges.

Eredményhirdetés: 2009. szeptember 30.

A pályázaton elnyert összegből a zöld sziget kialakításának határideje 2009. október 20. Amennyiben a határidőn belül nem valósul meg a projekt, a nyertes pályázó köteles 8 (nyolc) napon belül a támogatás összegét a Támogató számlájára visszautalni. A megvalósítást akadályozó, befolyásoló körülményekről, tényezőkről a pályázó a Támogatót haladéktalanul írásban értesíti.

A benyújtást követően a pályázat tartalmi elemeinek változtatására nincs lehetőség.

További információ: Kápolnai Andrea +361 381-1316

1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.

Budapest, 2009. augusztus 5.

Az adatlap innen tölthető le:

Pályázat célközönsége: Minden a pályázati feltételeknek megfelelő személy

Fájlok: