Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 22. szombat, Paulina

Közbeszerzések, 2023

2023. évi közbeszerzési dokumentumai

Dokumentum száma A közbeszerzés tartalma
2023. évi Közbeszerzési Terv
In house szerződések - 2023.
1/2023/KBÖ Babaköszöntő csomagok beszerzése
3/2023/KBÖ XI. kerület, Baranyai utcai Csalafinta játszótér fejlesztése és környezetrendezése (hrsz.. 4158/26)
4/2023/KBÖ XI. kerület, Manófalva (hrsz.: 3533/46) és Levendulás (hrsz.: 3533/26) játszóterek fejlesztése
6/2023/KBÖ Dél-Kelenföldi Óvoda Újbudai Lurkó Óvoda telephelyén (1119 Budapest, Bornemissza u. 21., hrsz. 3252/16) játszóudvar felújítása II. ütem
8/2023/KBÖ Villamos energia beszerzése 2024. évre (KEF)
9/2023/KBÖ Budapest XI. ker. Észak-Kelenföldi Óvoda Napraforgó Óvoda telephelyén (1116 Budapest, Bikszádi u. 57-59) játszóudvar felújítása II-III. ütem - Ismételt eljárás
10/2023/KBÖ Közétkeztetési és kapcsolódó szolgáltatások - III.
11/2023/KBÖ Budapest XI. kerület, Őrmező, Mikes K. utca - kutyafuttató kialakítása és parkfelújítás (hrsz.: 809/27)
12/2023/KBÖ Vagyon- és kombinált felelősségbiztosítás egy évre 2023-2024.
13/2023/KBÖ Budapest XI. kerület, Irinyi J. utca 34. mögötti közpark megújítása (hrsz. 4137/29)
14/2023/KBÖ Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő, 1117 Budapest Bükköny u. 9. számú, 43200/9 helyrajzi számú ingatlanon az Albertfalvai óvoda Bükköny óvoda telephely épületének lapostető utólagos hő és vízszigetelése a járulékos munkáival
15/2023/KBÖ Automata illemhelyek elhelyezésének tervezése és kivitelezése két helyszínen - 2. ütem
16/2023/KBÖ Budapest XI. kerület Kökörcsin u. - Zsombolyai u. sarkán lévő ingatlanon közpark kialakítása
17/2023/KBÖ Budapest Főváros XI. kerület Újbuda 2023. évi karácsonyi díszítő világítása
18/2023/KBÖ Keretmegállapodás parkfenntartási és felújítási munkák vonatkozásában 2024-2025. évre
19/2023/KBÖ Budapest XI. Kerület, Diószegi úti Gesztenyés játszótér fejlesztése
20/2023/KBÖ Budapest XI. kerület, Etele park, közösségi tér létrehozása
21/2023/KBÖ Budapest XI. kerület, Bogyó utcai park és Nagykócsag játszótér fejlesztése
22/2023/KBÖ Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában lévő, 1116 Budapest Albertfalva u. 3. Hrsz: 43040/2 ingatlanon az Albertfalvai Felnőtt háziorvosi rendelő épületének lapostető utólagos hő és vízszigetelése annak járulékos munkáival
24/2023/KBÖ 1117 Budapest, Bíró József krt. Hrsz 4042/163 sz. alatti Budapart lakóparkban létesült földszinti Háziorvosi rendelők berendezése, mobil berendezési tárgyak-, beépített berendezési tárgyak, bútorok beszerzése, szignalizáció és falvédő burkolat elhelyezése
25/2023/KBÖ Budapest XI. kerület Gazdagréti Közösségi Ház új épületének és környezet rendezésének kiviteli tervdokumentációja
26/2023/KBÖ Budapest Főváros XI. kerület Újbudai Polgármesteri Hivatal épületének homlokzatfelújítása A-B ütem