Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 8. csütörtök, Mária

Okmányiroda - Az ügyfél kérelmére ideiglenesen kivont jármu ismételt forgalomba helyezése

Az ügyfél kérelmére ideiglenesen kivont jármu ismételt forgalomba helyezése

Az eljáráshoz az ügyfél által bemutatandó okmányok, nyomtatványok:

Minden esetben bemutatandó okmányok:

 • az okmányirodában kitöltött nyomtatvány,
 • a jármuhöz kiadott, érvénytelenített új vagy régi típusú forgalmi engedély,
 • a forgalomból kivonáskor érvénytelenített hátsó rendszámtábla,
 • az ideiglenes kivonás megszüntetéséhez szükséges igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló postai feladóvevény,
 • az érvényesíto címke díjának befizetésérol szóló postai feladóvevény,
 • a kötelezo gépjármu-felelosségbiztosítás fennállását igazoló kötvény vagy fedezetigazolás,
 • az ügyfél személyazonosságát igazoló okmány,

Amennyiben a jármuhöz még régi típusú forgalmi engedély tartozott, az új típusú forgalmi engedély és törzskönyv illetékének megfelelo díj (kizárólag akkor, ha az érvényesíto címke nem fér a régi forgalmi engedélybe). Amennyiben a jármumuszaki érvényessége idoközben lejárt, a közlekedési hatóság által kiállított muszaki adatlap.

Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezo gazdasági társaság esetében:

 • három hónapnál nem régebbi cégbírósági bejegyzést vagy másolatot a cégbejegyezésrol 
  (elfogadható a Cég Info-ban kinyomtatott példány is),
 • eredeti aláírási címpéldányt,
 • cég ügyintézojének eljárási jogosultságát igazoló megbízást,
 • illetékmentesség esetén az arról szóló, az illetékhivatal által kiadott igazolást is.

Meghatalmazott eljárása esetén mellékelni kell:

 • a megbízásról szóló magán vagy köziratot is.

Az ügy elintézéséhez fizetendo díjak, illetékek, költségek


Az ideiglenes kivonás megszüntetésének szolgáltatási díja 1500,-Ft 
Az érvényesíto címke díja 320,-Ft 
Amennyiben új típusú forgalmi engedélyt kell kiállítani az eljárás során, a forgalmi engedély illetéke 6.000,- Ft, a törzskönyv illetéke 6.000,- Ft.