Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 17. csütörtök, Hedvig

Újbudai Közterület Felügyelet: Szabálysértési eljárás

SZABÁLYSÉRTÉSI ELJÁRÁS / JOGSZABÁLY TÁR

A  kiszabott helyszíni bírsággal / feljelentéssel /  figyelmeztetéssel kapcsolatban a nyomtatványon található címen,  telefonszámon kaphat, illetve itt tehet panaszt, amennyiben nem ért egyet az  intézkedéssel.

 

 

1: a szabálysértés megnevezése
2: a szabálysértés elkövetésének helye, időpontja
3: a KÖZTERÜLET-FELÜGYELET neve, címe, elérhetősége, a Közterület-felügyelő jelvényszáma
4: az érintett gépjármű forgalmi rendszáma
5: az intézkedés “típusa" (aláhúzva).

   

Amennyiben az intézkedő közterület-felügyelő a „helyszíni bírságolom” opciót húzza alá a nyomtatványon, és ön nem vitatja a szabálysértés tényét, jelen értesítő nyomtatvány kézhez kapásától számított két héten belül kipostázunk Önnek egy a kiszabott helyszíni bírság befizetéséhez szükséges készpénz átutalási megbízást, továbbá egy kísérő levelet, amely magában foglalja a felügyelet intézkedési jogosultságát biztosító és meghatározó jogszabályokat, a megszegett jogszabály paragrafusát, Ezen kívül tartalmaz egy szoros elszámolású (sorszámozott) nyomtatványt. Ez a nyomtatvány részletezi a szabálysértés körülményeit, illetőleg a gépjármű tulajdonosának személyi adatait. A kézhez kapott készpénz átutalási megbízás befizetésére 30 nap áll rendelkezésére.

    

Banki átutalás esetén:
Megbízó (Befizető) neve, címe
Számlatulajdonos számlaszáma: 10032000-01040755-00000000
Számlatulajdonos neve: Magyar Államkincstár Budapest helyszíni b.

    

Az átutalási megbízás közlemény rovatában feltétlenül tüntesse fel a csekkszelvényen az M” jelzés mellett található tizenhárom-jegyű azonosító számot, (25011………….) illetve a gépjármű forgalmi rendszámát!.

   

Intézkedés „kisebb fokú” szabálysértések esetén:

A közúti közlekedés „kisebb fokú megsértése” esetén - a közterület-felügyelet, mint helyszíni bírság kiszabására jogosult szervezet alkalmazottjaként - a közterület-felügyelő önállóan intézkedik . Amennyiben a helyszínen „találkozik” a szabálysértő gépjármű vezetőjével, a szükséges dokumentumokat kitölti, az elkövetőnek átadja. Ha az elkövető a bírságot tudomásul veszi, aláírásával elismeri, további jogorvoslatnak nincs helye.

    
Amennyiben a jármű vezetője nem tartózkodik a helyszínen a 2012.évi II.törv. (továbbiakban Szabs.törv.) a 100.§. rendelkezése az irányadó:

„100. § (1) A gépjárművel elkövetett szabálysértés miatt a helyszíni bírságot a gépjárművezető távollétében is ki lehet szabni. Ilyenkor a gépjármű forgalmi rendszáma alapján megállapított üzemben tartó címére kell a kiszabott összeget tartalmazó csekkszelvényt megküldeni.

(2) Ha a gépjármű üzemben tartója a helyszíni bírság kiszabását nem veszi tudomásul, a szabálysértési eljárást az egyébként irányadó rendelkezések szerint kell lefolytatni. Így kell eljárni akkor is, ha a gépjármű üzemben tartójának megküldött csekkszelvényen vagy banki átutalással a helyszíni bírságot az e törvényben meghatározott határidőn belül nem fizetik meg.

(3) Ha a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy a helyszíni bírság tudomásul vételének, illetve a bírság befizetésének hiányában szabálysértési feljelentést tesz, az ezt követően befizetett helyszíni bírságot vissza kell téríteni. A visszatérítésről a helyszíni bírságot kiszabó szerv vagy személy gondoskodik.”

    
Amennyiben a bírság hatásidőben nem kerül megfizetésre, illetve azt az elkövető nem veszi tudomásul, a Szabs.törv. 141.§-a az irányadó:
„141. § (1) A pénzbírságot, a helyszíni bírságot, a rendbírságot, a szabálysértési költséget és az okozott kárt a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell megfizetni.
….
(5) A helyszíni bírságot kiszabó szerv a nála keletkezett iratok megküldésével – a (2) bekezdésben meghatározottak kivételével – akkor értesíti az elkövető lakóhelye szerinti általános szabálysértési hatóságot, ha a helyszíni bírság a kiszabását követő harmincötödik napon sem folyt be.”

A fentiekből a legfontosabb következtetés, hogy a helyszíni bírságot kiszabó szerv sem méltányossággal, sem részletfizetés biztosításával nem élhet. Ha bármilyen ok miatt a bírság nem kerül megfizetésre, köteles a keletkezett iratokat megküldeni a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező I. fokú szabálysértési hatósághoz, aki a további döntést meghozza. KRESZ-es szabálysértések esetén, amennyiben a jogsértés a Szabs.törv. 224.§-a alá tartozik a rendőrség az illetékes.

   

„224. § (1) Aki a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM–BM együttes rendeletben (a továbbiakban: KRESZ) meghatározott közúti közlekedés szabályait megszegi, ha a 217–222. §-a szerinti szabálysértés nem valósul meg, szabálysértést követ el.
(2) A KRESZ 40–41. §-ának, valamint más megállási, várakozási vagy táblával jelzett behajtási tilalom vagy korlátozás megszegése esetén a közterület-felügyelő is szabhat ki helyszíni bírságot.”

    
„229. § A 217–228. §-okban meghatározott szabálysértések miatt az eljárás a rendőrség hatáskörébe tartozik.”
A fenti bírságolási gyakorlathoz kapcsolódik 2012 szeptembere óta a 63/2012 (IV.2.) Korm.rendelet az egyes helyszíni bírságok kötelező mértékéről. Az összegeket a rendelet 6. számú melléklete tartalmazza. (Pl.:KRESZ 15.§(1)/a „Megállni tilos” jelzőtábla figyelmen kívül hagyása: 10.000-Ft., KRESZ 17.§(1)/e: „Mozgáskorlátozottak számára kijelőlt várakozóhely jogosulatlan használata”: 50.000-Ft.)

   
Fontos megjegyezni, hogy az említett rendelet tartalmazza a kiszabandó pénzbírságok mértékét is. A két összeg között alapvető különbség, hogy a helyszíni bírságot – mint a neve is mutatja – az intézkedő közterület-felügyelő szabja ki. Amennyiben ez nem kerül megfizetésre, az ügy a fentebb idézett jogszabályi előírásoknak megfelelően folytatódik. Az I.fokú szabálysértési hatóság a megküldött dokumentumok alapján hozza meg döntését. Ha az eset összes körülménye, a benyújtott bizonyítékok értékelése után bírság kiszabása mellett dönt – ez a döntése független a közterület-felügyelő által kiszabott bírságtól – akkor pénzbírságot alkalmaz, mely a helyszíni bírság kétszerese.

    

Az alábbi kis ikonra kattintva elérhető a jogszabálytár.

jogszabályok