Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 17. hétfő, Laura, Alida

Újbuda Önkormányzata pályázatot ír ki 5 millió Ft keretösszegben utófinanszírozással kulturális témakörben

Pályázhatnak a XI. kerülethez kötődő magánszemélyek, cégek, civil és egyházi szervezetek, közoktatási intézmények. A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik.

Beadási határidő: 2012-01-16

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

A pályázat leadási ideje: 2012. január 16.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 2012. évre pályázatot ír ki
5 millió Ft keretösszegben utófinanszírozással kulturális témakörbenPályázni lehet a 2012. évben megvalósuló:
- közművelődési és kulturális programokra;
- hagyományainkat ápoló rendezvények szervezésére;
- évfordulók megünneplésére;
- művészeti alkotások létrehozására;
- kerület kultúrájával kapcsolatos kiadványok megjelentetésére

Pályázhatnak:
A XI. kerülethez kötődő (lakcím, székhely, telephely, megvalósítás helyszíne megjelölésével) magánszemélyek, cégek, civil és egyházi szervezetek, XI. kerületben működő közoktatási intézmények.
Nem pályázhatnak azok a közművelődési intézmények, cégek, szervezetek, akikkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást kötött vagy részükre működési támogatást nyújtott. Az Önkormányzat saját közoktatási intézményei és közművelődési intézménye.


Általános tudnivalók:
A támogatások utólagos finanszírozással kerülnek kifizetésre.
A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül.
A pályázat beadásakor csatolni szükséges a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot.
Az Áht. 13/A §-ának (2) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek részére céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról egyszeri támogatásnál a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb december 20-ig be kell nyújtani a számlákkal alátámasztott elszámolást. A kifizetés az ellenőrzést és az elszámolást követően az elfogadott összegben utólagosan történik. Az elnyert támogatások esetén az elszámolásban csak olyan témájú számlákat lehet leadni, melyek a támogatási szerződésben rögzítésre kerültek.

A támogatási összeg magánszemélyek esetén adóköteles.

A pályázati adatlaphoz új, eddig nem pályázott civil szervezetek esetében csatolni kell a bejegyzésről szóló bírósági végzést, cégek esetén a cégbírósági bejegyzést, nem önkormányzati fenntartású intézmények esetén az alapító okirat másolatát.

Az Önkormányzat Támogatási Szabályzata alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők. Ez alól egyedi esetekben a megállapodásban el lehet térni a kiadási cél és összeg pontos megjelölésével. Pályázni csak 2012. évben megvalósuló projektre lehet.


A pályázati adatlapok beszerezhetőek: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39-41.)
Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Bp., Zsombolyai út 4. IV. em. 408.)

A pályázati adatlapok letölthetőek ide kattintva.

Információ: Gódor Ildikó tel: 3723-469


Figyelem! A pályázatokat 2 eredeti (hitelesen aláírt) példányban kérjük leadni.


A pályázat leadási helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármester Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. IV. em. 408.)

A pályázat leadási határideje: 2012. január 16.


Postai úton történő feladás esetén kérjük a borítékra ráírni. Pályáztatás - kultúra - 2012.

Az elbírálásra 30 napon belül kerül sor, ezt követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, és a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a old.ujbuda.hu internetes oldalon is.


Budapest, 2011. december 07.


Dr. Hoffmann Tamás

 

Pályázat célközönsége: Minden érintett személy