Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 28. szombat, Emil, Csanád

Újbuda Önkormányzata pályázatot ír ki KULTURÁLIS témakörben

Pályázni lehet a 2014. évben megvalósuló: közművelődési és kulturális programokra; hagyományainkat ápoló rendezvények szervezésére; évfordulók megünneplésére; művészeti alkotások létrehozására; kerület kultúrájával kapcsolatos kiadványok megjelentetésére.

Beadási határidő: 2014-04-15

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

 

 

Pályázat leírása:

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2014. évre pályázatot ír ki 10 millió Ft keretösszegben a pályázó igényének megfelelően elő- vagy utófinanszírozással KULTURÁLIS témakörben


Pályázni lehet a 2014. évben megvalósuló:
-    közművelődési és kulturális programokra;
-    hagyományainkat ápoló rendezvények szervezésére;
-    évfordulók megünneplésére;
-    művészeti alkotások létrehozására;
-    kerület kultúrájával kapcsolatos kiadványok megjelentetésére

Pályázhatnak:
A XI. kerülethez kötődő (lakcím, székhely, telephely, megvalósítás helyszíne) magánszemélyek, civil és egyházi szervezetek, nonprofit gazdasági társaságok.

Nem pályázhatnak
azok a szervezetek, akikkel az Önkormányzat közművelődési megállapodást/közszolgáltatási szerződést kötött, valamint azok a magánszemélyek és szervezetek, akik tevékenységükhöz az Önkormányzattól kedvezményesen bérelnek helyiséget a kulturális városközpont területén. Ugyancsak nem pályázhat az Önkormányzat által fenntartott Újbudai Kulturális Intézet.

Általános tudnivalók:
A támogatások elő- vagy utólagos finanszírozással kerülnek kifizetésre.
A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül.
A pályázat beadásakor csatolni kell a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról vagy hiányáról szóló nyilatkozatot is.
A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és az 35/2013.(VII.19.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. A támogatás (az elnyert összegben) kifizetésére előfinanszírozás esetén a szerződéskötést, valamint a banki felhatalmazó levél átadását követően, utófinanszírozás esetén, a pályázatban vállalt program megvalósulása, az elszámolás ellenőrzése és jóváhagyása után kerül sor. Az elszámoláskor csak olyan és abban az intervallumban keltezett számlákat lehet leadni, melyeket a támogatási szerződésben előzetesen rögzítettek.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok esetén a bejegyzésről szóló bírósági végzést, egyéb szervezet esetén az alapító okirat másolatát.

A 35/2013.(VII.19.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők. Ez alól egyedi esetben - a támogatási szerződésben rögzítve - el lehet térni. Pályázni csak 2014. évben megvalósuló projektre lehet.

A pályázati adatlapok beszerezhetőek: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39-41.)

A pályázati adatlapok letölthetőek ide kattintva.


Információ: Regős Orsolya 3723-478
                 Gódor Ildikó    3723-469

Figyelem! A pályázatokat 2 eredeti (hitelesen aláírt) példányban, egy oldalas A/4 oldalakra nyomtatva vagy nyomtatott betűvel írva, egy helyen összetűzve kérjük leadni.

A pályázat leadási határideje: 2014. április 15. (kedd)

A pályázat beadása csak postai úton!
Cím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai 39-41.

Kérjük a borítékra ráírni: Pályáztatás - kultúra - 2014.

Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.

Budapest, 2014. március 17.

Dr. Hoffmann Tamás
polgármester

 

Pályázat célközönsége: Minden érintett személy    

LEGFRISSEBB
×