Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 12. szombat, Villő

Tájékoztató - Időskorúak Gondozóháza

Tájékoztató az átmeneti elhelyezést nyújtó Időskorúak Gondozóháza ellátásról

Ön a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) fenntartásában működő Újbudai Idősek Házában működő Időskorúak Gondozóházának tájékoztatóját olvassa.

 

Tájékoztatónkkal szeretnénk elősegíteni, hogy az átmeneti elhelyezés iránt érdeklődő személyek megismerhessék az intézményünk jellegzetességeit, a nyújtott szolgáltatások körét, és ezáltal pontos információk birtokában hozhassák meg döntésüket az elhelyezést illetően.

 

Az Intézmény 18 férőhelyen biztosítja ezt az ellátási formát. A Gondozóház ideiglenes jelleggel, a kérelemben megjelölt, meghatározott időtartamra (max. 1 év) biztosít teljes körű – fizikai, egészségügyi, mentálhigiénés - ellátást. A Gondozóházban kétszemélyes elhelyezést tudunk biztosítani. Intézményünkben az önálló és a közösségi együttélésre szolgáló helyiségek is megtalálhatók. A lakrészek bútorozottak, felszereltek, így az ellátást igénybe vevőnek, az évszaknak megfelelő öt váltás felső ruházat, és néhány személyes használatú tárgy behozatala szükséges.
 

Az időskorúak átmeneti gondozóházába azok az időskorúak, valamint 18. életévüket betöltött személyek vehetők fel, akik önmaguk ellátásáról betegségük miatt vagy más okból otthonukban időlegesen nem képesek gondoskodni. Szolgáltatásainkat azon igénylők részére biztosítjuk, akik a gondozói segítségnyújtás mellett viszonylagos önállósággal élik életüket, együttműködők, térben és időben tájékozottak, pszichiátriai és szenvedélybetegségben nem szenvednek.

 

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, vagy törvényes képviselője kérelmére történik. A kérelem beadásához szükséges nyomtatványokat át lehet venni a Mentálhigiénés csoport munkatársaitól, a kitöltött kérelmeket leadni munkanapokon 9-15 óra között a Mentálhigiénés csoport vezetőjénél lehet. A kérelemhez csatolni kell az utolsó kórházi zárójelentés másolatát, az utolsó havi nyugdíjszelvény, és egyéb rendszeres jövedelmek igazolásának másolatát, valamint adategyeztetés céljából be kell mutatni a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, TAJ- kártyát. A beköltözés előtt be kell mutatni egy három hónapnál nem régebbi negatív tüdőszűrő, széklet, bőrgyógyászati vizsgálati eredményt.

 

A kérelem benyújtását követően az intézmény munkatársa felkeresi a kérelmezőt előgondozás keretében és részletesebb tájékoztatást nyújt az intézmény szolgáltatásairól. Az intézmény belső életét a Házirend szabályozza, melynek megismertetése szintén az előgondozás keretében történik.
 

Az ellátás igénybe vételét az intézményvezetőjének intézkedése alapozza meg, különös tekintettel az ellátást igénylő szociális, egészségügyi, családi, lakhatási körülményeire, valamint az intézményben rendelkezésre álló férőhelyekre és a várakozók számára.
 

A felvételi döntést követően - melyről írásban értesítjük a kérelmezőt - a beköltözés napján kerül sor az ellátásról Megállapodás megkötésére, aláírására és a már megismertetett Házirend átadására.
A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásért térítési díjat kell fizetni, az intézményi térítési díjat a fenntartó állapítja meg, melynek összege jelenleg, 5.195 forint/nap.
 

A teljes körű ellátás keretében az intézmény biztosítja a huszonnégyórás nővérszolgálatot, meghatározott egészségügyi ellátást, mentálhigiénés gondozást, foglalkoztatást, a fizikai ellátás keretében (személyi higiéné biztosításában a szükséges segítségnyújtást) napi ötszöri étkezést (orvosi javaslatra diéta biztosított), takarítást, a ruházat és textíliák tisztítását.

 

További részletesebb információt munkatársaink a személyes találkozáskor az intézményben nyújtanak.

LEGFRISSEBB
×