Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 25. szombat, Eufrozina, Kende

Pályázat "Egészség- és környezeti nevelési bázisiskolai feladatok megvalósítása 2009/2010"

Pályázhatnak azok az Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő ökoiskolák, amelyek egészség- és környezeti nevelési tapasztalataik, módszereik és fejlesztési eredményeik átadására, terjesztésére bázisiskolai feladatokat valósítanak meg a 2009/2010. tanév során.

Beadási határidő: 2009-11-13

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 800.000 Ft keretösszegben, "Egészség- és környezeti nevelési bázisiskolai feladatok megvalósítása 2009/2010" címmel pályázatot ír ki

Pályázhatnak:

Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő ökoiskolák, amelyek egészség- és környezeti nevelési tapasztalataik, módszereik és fejlesztési eredményeik átadására, terjesztésére bázisiskolai feladatokat valósítanak meg a 2009/2010. tanév során.

A sikeres pályázat alapján négy intézmény részesülhet 200.000 Ft-os támogatásban.

A pályázat célja:

Újbuda Önkormányzata pályázati úton támogatja a kerületi közoktatási intézmények egészség- és környezeti nevelési feladatai ellátását a kerületi hosszú távú egészség- és környezeti nevelési stratégia megvalósítása érdekében. A jelen pályázat célja a bázisiskolai feladatok megvalósításához szükséges, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás annak az ökoiskolának, amely az intézményen belüli és kívüli egészség- és környezeti nevelés terén kiemelkedő eredményeket ért el, és tapasztalatait, innovációs eredményeit a kerületi pedagógusokkal, hatékony szakszerűséggel megosztja, terjeszti.

A sikeres pályázattal elnyerhető támogatás a bázisiskolai feladatok költségeihez való hozzájárulás. A pályázat célja tehát a bázisintézménytől való tanulás, továbbképzés és a helyi innovációk elősegítése, támogatása.

Pályázni lehet:

Egy szakmai, pedagógus továbbképző jellegű program megvalósításának támogatására (a kerületi pedagógusok részére (ökoiskolák és nem ökoiskolák pedagógusai részére egyaránt) szervezett egészség- és/vagy környezeti nevelési módszertani továbbképzés, bemutató, szakmai rendezvény és program).

A pályázati támogatás kiterjedhet a rendezvény dologi költségeire és munkadíjaira, a szükséges tárgyi eszközeire, szemléltetőeszközeire (ideértve a prezentációhoz, bemutatáshoz szükséges technikai eszközöket is). A pályázathoz mellékelni szükséges a program (továbbképzés, szakmai rendezvény stb.) részletes tartalmi és pénzügyi tervezetét, a szükséges eszközberuházás költség- és hasznosítási tervét, kb. 2-3 oldalon mellékelve.

Pályázni lehet továbbá az egészséges életmód és a környezeti nevelés helyi fejlesztésére irányuló módszertani innovációval, amelynek az újbudai pedagógusok körében való terjesztésére a közeljövőben a pályázó ökoiskola vállalkozik. A pályázati támogatás a helyi tanulásfejlesztést szolgáló, az egészség- és környezeti tudatosságot erősítő pedagógiai fejlesztéseket segíti, amelyek eredményeit a pályázó ökoiskola bemutatja és terjeszti az újbudai szakmai közösségekben.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

- a pályázat célját,

- a tervezett program céljának, promóciójának, célcsoportjának, tartalmának, időpontjának és módszereinek leírását,

- a résztvevők tervezett létszámát,

- a program megvalósítása helyi szakmai és tárgyi feltételeinek leírását,

- pénzügyi tervet, a saját forrás (önrész) feltüntetésével (adatlap alapján).

- Terjedelme min. 2, max. 3 oldal.

- Benyújtandó 2 példány nyomtatott formában.

- Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel.

- Az ábra- és képanyagot a mellékletben lehet elhelyezni.

A pályázatnak tartalmaznia kell a helyi innováció témában:

- A pályázatban megjelölt helyi innováció célját, a fejlesztés menetét, várható produktumát.

- A tervezett fejlesztés tartalmi leírását, a résztvevők nevét.

- A helyi pedagógiai fejlesztés terjesztésére vonatkozó terveket.

- A szükséges személyi és dologi kiadások pénzügyi tervét.

A pályázati adatlap másolható.

A pályázat benyújtásának határideje: 2009. november 13. 12 óra.

A határidő a pályázati anyag gyakorlati beérkezését, és nem a postai feladás időpontját jelenti. A határidőn túl beérkező pályázatok elutasításra kerülnek. A pályázatot személyesen vagy postai úton, lezárt borítékban, az alábbi címre kérjük benyújtani: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Osztály (1113 Budapest, Bocskai u. 39-41.) A borítékon feltüntetni szíveskedjen: "Bázisiskola 2009/2010"

Elbírálás:

Szakmai Bíráló Bizottság választja ki és rangsorolja a támogatható pályázatokat, ennek figyelembevételével a támogatás odaítélésről a Polgármester dönt. A pályázati eredményről az érintettek írásban kapnak értesítést. Az elbírálásra 30 napon belül kerül sor. Csak a pályázati kiírásnak megfelelő, formailag hibátlan pályamű fogadható el. A pályázati elbírálással kapcsolatos jogorvoslatnak helye nincs.

A támogatás a döntést követő 30 napon belül kerül folyósításra a kedvezményezett részére.

A pályázat megvalósításának határideje: 2010. június 15.

A pályázó sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a megvalósult programról annak befejezését követő 30 napon belül pénzügyi és szakmai beszámolót készít, amelyet megküld a pályázat kiírójának. A pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell a számlák másolatait.

A pályázati támogatás nem használható fel bérjellegű kifizetésre és reprezentációra. Iskolánként csak egy pályamű adható be, a megpályázott támogatás összege nem haladhatja meg a 200.000 Ft-ot.

Budapest, 2009. október 20.

A pályázati adatlap innen tölthető le.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő iskola

LEGFRISSEBB
×