Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 23. kedd, Béla

Pályázat egészség- és környezeti nevelési célok, feladatok megvalósítására

Pályázhatnak: Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák, és egyéb intézmények) 1. 2. 3. alpontban szereplő témában, és Újbuda Önkormányzata közigazgatási területén található lakóközösségek, civil szervezetek 4. alpontban.

Beadási határidő: 2007-11-30

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata összességében 4 millió Ft keretösszegben egészség- és környezeti nevelési célok, feladatok megvalósítására pályázatot ír ki

Pályázhatnak:

Újbuda Önkormányzata fenntartásában működő közoktatási intézmények (óvodák, általános iskolák, középiskolák, és egyéb intézmények) 1. 2. 3. alpontban szereplő témában, és Újbuda Önkormányzata közigazgatási területén található lakóközösségek, civil szervezetek 4. alpontban.

A pályázat elbírálása során előnyben részesülnek azok a pályázók, akik önrésszel rendelkeznek. A pályázat célja: Újbuda Önkormányzata a 2007/2008-as tanév során pályázati úton támogatja a kerületi közoktatási intézmények egészség- és környezeti nevelési feladatai ellátását a kerületi hosszú távú egészség- és környezeti nevelési stratégia alapján.

A jelen pályázat célja az intézményen belüli és kívüli egészség- és környezeti nevelési feladatok hatékony és sikeres ellátása érdekében a programok költségeihez való hozzájárulás egyszeri támogatás formájában.

A pályázat célja továbbá a lakóközösségek közvetlen környezetének élhetőbbé tétele, szépítése, fejlesztése.

Pályázni lehet:

  1. Gyermekközösségek és tanulócsoportok részére szervezett olyan egészség- és környezeti nevelési programok támogatására, mint pl.: múzeumlátogatás, kirándulás, terepséta, nemzeti park látogatása, állatkerti látogatás, botanikus kert, arborétum, éves uszodabérlet a felső tagozatos, középiskolás tanulócsoportok részére, erdei iskolai program, nyári egészségmegőrző és környezeti nevelési tábor, természetvédelmi terület látogatása.

  2. Az egészséges életmód és a környezeti nevelés intézményen belüli tárgyi feltételeinek fejlesztésére, javítására, mint pl.: mellékhelyiségek berendezéseinek korszerűsítése, felújítása a fenntarthatóság figyelembevételével, óvodai, iskolai evőeszközök, edények, textíliák (törülköző, terítő, stb.) beszerzése, természetes anyagú tárgyakra való cseréje a fenntarthatóság figyelembevételével, játszó udvarok, homokozók felújítása, óvodai, iskolai kertek létesítése, növények telepítése a fenntarthatóság figyelembevételével, a szelektív hulladékgyűjtés megszervezése, az egészség és környezeti nevelés céljait szolgáló játékok, szemléltető eszközök, sporteszközök beszerzése.

  3. A gyermekek természethez, környezethez, az egészséges életmódhoz fűződő pozitív viszonyulását szolgáló nevelési módszerek összegyűjtése, kidolgozása, bemutatása írásos, új, korábban még nem publikált pályamű formájában. Cél: a módszertani kultúra megismerése és terjesztése.

  4. Közösségi terek környezetének fejlesztésére, mint pl.: Udvarok parkosítása, virágosítása Pihenőhelyek kialakítása

Pályázható összegek:

altémára minimum 100.000.-Ft, maximum 300.000.-Ft.

altémára minimum 50.000.-Ft, maximum 500.000.-Ft.

pályadíj 3 kategóriában:

óvoda,

általános iskola,

középiskola:

I. 50.000.-Ft

II. 35.000.-Ft

III. 25.000.-Ft

4. altémára minimum 50.000.-Ft, maximum 100.000 Ft.

A pályázatnak tartalmaznia kell az 1. és a 2. altémában:

a pályázat célját, § a tervezett tevékenységek, programok leírását,

a résztvevők létszámát (gyermekek, pedagógusok, szülők, lakók),

a pedagógiai programhoz, illetve a helyi nevelési tervhez való kapcsolódását,

pénzügyi tervet (adatlap alapján).

A pályázatnak tartalmaznia kell a 3. altémában:

A választott címhez a téma részletes kifejtését. § Nyertes pályázat esetén, a nyertesnek vállalnia kell a téma előadását kerületi szakmai konferencián, pedagógiai rendezvényen.

Terjedelme min. 5, max. 10 oldal.

Benyújtandó 1 példány nyomtatott formában, és 1 példány CD-n. 12-es betűméret, 1-es sorköz.

A képanyagot a mellékletben lehet elhelyezni.

Pályázni lehet egyéni és közösségi írásművel.

A pályázatnak tartalmaznia kell a 4. altémában:

A pályázat célját

A tervezett fejlesztés leírását

Pénzügyi tervet (adatlap alapján)

Pályázati adatlap átvehető az Ügyfélszolgálati Irodán, vagy letölthető innen!

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2007. november 30.

A pályázat leadási helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság, Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai u.4.)

Az elbírálásra 30 napon belül kerül sor.

A pályázat megvalósításának határideje: 2008. augusztus 20.

A pályázó sikeres pályázat esetén vállalja, hogy a megvalósult programról annak befejezését követő 30 napon belül pénzügyi és szakmai beszámolót készít, amelyet megküld a pályázat kiírójának.

A pénzügyi beszámolóhoz csatolni kell a számlák másolatait. A pályázati támogatás nem használható fel bérjellegű kifizetésre és reprezentációra.

Intézményenként az első 2 altémából 1-1 pályamű adható be, a harmadikból maximum 3.

Lakóközösségek, civil szervezetek a 4. altéma esetén 1-1 pályázatot adhatnak be.

A pályázat elbírálását szakértői bizottság végzi.

A pályázati eredményről az érintettek írásban kapnak értesítést. Csak a pályázati kiírásnak megfelelő, formailag hibátlan pályamű fogadható el.

Budapest, 2007. október 31.

Molnár Gyula

polgármester

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázat követelményeinek megfelelő személy.