Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 17. hétfő, Laura, Alida

Újbuda-Mecénás Művészeti Ösztöndíj pályázatát, 2006. évre

Megjelenés dátuma: 2006-03-27

Beadási határidő: 2006-04-25

Pályázatot kiíró: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 19/2005./IV. 27./XI.ÖK sz. rendelete alapján
kiírja az
"Újbuda-Mecénás" Művészeti Ösztöndíj pályázatát
2006. évre
Alkotói ösztöndíj,
Egyszeri alkotói ösztöndíj,
Pályakezdő ösztöndíj

elnyerésére.


A pályázatok közül csak egyre, azok a kerületben élő művészek jelentkezhetnek, akik legalább 5 éve - pályakezdő ösztöndíj esetében 3 éve - XI. kerületi állandó lakóhellyel rendelkeznek.
Az ösztöndíjak évente legfeljebb két-két fő részére adományozhatók. Nem pályázhat az a művész, aki más, a tárgyévre jóváhagyott ösztöndíjban részesül, vagy nappali tagozatos PhD-ösztöndíjas.

1. Az "Újbuda-Mecénás" Alkotói ösztöndíj 1-12 havi időtartamra adományozható. Az ösztöndíj havi összege: minimum bruttó 50 ezer forint, de legfeljebb bruttó 75 ezer forint.
2. Az "Újbuda-Mecénás" Egyszeri alkotói ösztöndíj meghatározott célú művészeti alkotómunkára adományozható. Az ösztöndíj összege minimum bruttó 400 ezer forint, de legfeljebb bruttó 600 ezer forint.
3. Az "Újbuda-Mecénás" Pályakezdő ösztöndíj annak adományozható, aki a pályázati kíírás közzétételekor a 35. életévét nem töltötte be. Az ösztöndíj 1-12 havi időtartamra adományozható. Az ösztöndíj havi összege minimum bruttó 40 ezer forint, de legfeljebb bruttó 60 ezer forint.

Az elnyert ösztöndíjakat adó- és járulék fizetési kötelezettség terheli.

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának az "Újdbuda-Mecénás" művészeti ösztöndíjak alapításáról és adományozásáról szóló 19/2005./IV. 27./ XI.ÖK sz. rendelete mellékletét képező pályázati adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel (1. Szakmai önéletrajz és az eddigi művészeti tevékenység bemutatása 2. A munkaterv rövid leírása /max. 1 oldal/) együtt lehet.

Pályázati adatlapok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, az Ügyfélszolgálati Irodán (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) és az Oktatási és Kulturális Osztályon (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5.) és letölthetők az Önkormányzat honlapjáról (old.ujbuda.hu).

A pályázat beadásának határideje: 2006. április 25.
A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztályára (1113 Budapest, Zsombolyai u. 5., tel: 3723-468) személyesen, a pályázati kiírásban meghatározott határidő utolsó napjáig munkaidőben lehet benyújtani, vagy postai úton küldhető be.
Az ösztöndíjak adományozásáról az Önkormányzat Kulturális Bizottságának javaslata alapján, a Polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület dönt.
A formailag hibás pályázatokat a Kulturális Bizottság érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból.
A pályázat eredménye nyilvános. A pályázó pályázata beadásával hozzájárul a pályázat eredményének, illetőleg a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás érdekében szükséges mértékben történő nyilvánosságra hozatalához.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2006. május 30.
Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban értesítjük.
A pályázó az Önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Budapest, 2006. március 27.


Molnár Gyula
polgármester

Pályázat célközönsége: Kerületben élő művészek