Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
január 25. kedd, Pál

Újbuda Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet tehetséges gyermekek és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT hirdet tehetséges gyermekek és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére a 2012/2013. tanévre.

Beadási határidő: 2012-06-25

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a 16/2011.(IV.28.)XI. ÖK. számú rendelete alapján

TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOT

hirdet tehetséges gyermekek és kiemelkedő tanulmányi eredményt elért diákok részére a 2012/2013. tanévre.


A pályázaton

a/ azon, nappali rendszerű oktatásban részt vevő általános iskolai tanuló vehet részt,

 • akinek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van,
 • aki a kerületi Önkormányzat által fenntartott, illetve az Önkormányzattal közoktatási megállapodást kötött fenntartó XI. kerületben működő oktatási intézményének /Albertfalvi Don Bosco Katolikus Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium, Szent Margit Gimnázium, Talentó-Ház Alapítványi Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Vadaskert Általános Iskola./ tanulója,
 • a 2012/2013. tanévben 5., 6., 7., 8. évfolyamon folytatja tanulmányait, és
 • akinek a tanulmányi eredménye a 2010/2011. tanév végén és a 2011/2012. tanév félévében 4,8 vagy a feletti,

továbbá
b/ azon 9-13 évfolyamos nappali rendszerű oktatásban részt vevő középiskolai tanuló vehet részt,

 • akinek az állandó lakhelye Budapest XI. kerületében van,
 • aki a kerületi Önkormányzat által fenntartott oktatási intézmény tanulója, és
 • akinek a tanulmányi eredménye a 2010/2011. tanév végén és a 2011/2012. tanév félévében 4,75 vagy a feletti.

Az ösztöndíj a 2012/2013. tanévre, összesen 10 naptári hónapra nyerhető el. Az ösztöndíj havi legmagasabb összege általános iskolai tanuló esetén 5000, középiskolai tanuló esetén 8000 forint.

A pályázat csak az önkormányzat által rendszeresített pályázati adatlapon nyújtható be, melyhez mellékelni kell:

 • a 2010/2011. tanév év végi és a 2011/2012. tanév félévi bizonyítványainak másolatait, alsó tagozatos tanuló esetén a szöveges értékeléseknek az oktatási intézmény által számjegyekre átszámított változatát,
 • az iskolalátogatási igazolást,
 • a kerületi, budapesti, országos, nemzetközi tanulmányi, művészeti versenyeken elért eredményt igazoló irat, illetve a nyelvvizsga bizonyítvány másolatát,
 • továbbá az állandó bejelentett lakhely igazolására a lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolatát.

Nem értékelhető a pályázat, ha a kérelemhez csatolandó mellékletek hiányosak vagy hiányoznak, továbbá ha a határidő leteltét követően nyújtják be.


A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Oktatási és Kulturális Osztályához kell benyújtani 2012. június 25-éig.

Pályázati adatlap beszerezhető a Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság, Oktatási és Kulturális Osztályán (1113 Bp. Zsombolyai u. 4. IV. em.) és az ügyfélszolgálatokon (Zsombolyai u. 5. fsz., Bocskai út 39/41. fsz.) továbbá letölthető az Önkormányzat honlapjáról. (old.ujbuda.hu).

Az ösztöndíj odaítéléséről a Polgármester dönt, az általa felkért szakértői testület javaslata alapján. Döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.


A pályázat eredményéről valamennyi pályázó írásban értesítést kap, legkésőbb 2012. szeptember 30-áig.


Az ösztöndíj kifizetésére félévenként egy összegben kerül sor azon az oktatási intézményen keresztül, amellyel a pályázó tanulói jogviszonyban áll.

Az ösztöndíjas vagy törvényes képviselője az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt köteles a változás bekövetkeztétől számított 15 napon belül a Polgármesteri Hivatal Oktatási és Kulturális Osztályát írásban tájékoztatni, ha


a) a tanuló oktatási intézményt vált,
b) magántanulóként folytatja a tanulmányait,
c) a tanulói jogviszonya megszűnt, vagy szünetel,
d) tartósan külföldre távozik, vagy
e) elköltözik a kerületből.


Az az ösztöndíjas, aki tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Az az ösztöndíjas, aki ezen kötelezettségének elmulasztása miatt esik el az ösztöndíj folyósításától, a tanulmányi félév lezárását (2012. január 31-ig) követően ki nem fizetett ösztöndíjára már nem tarthat igényt.

A Polgármester a tanulmányi ösztöndíj folyósítását megszüntetheti:

a) amennyiben az ösztöndíjas a tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget,
b) amennyiben a pályázó a pályázat elnyerése érdekében valótlan adatokat közölt, vagy
c) amennyiben kerületi állandó bejelentett lakhelye megszűnt, a kerületből elköltözött.

Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat az Önkormányzat részére visszafizetni.

A pályázati adatlap innen tölthető le.

Budapest, 2012. május 15.

Dr. Hoffmann Tamás

 

Pályázat célközönsége: Minden érintett személy

LEGFRISSEBB
×