Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 17. hétfő, Laura, Alida

Pályázati Felhívás

"Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj”

Pályázat címe: Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj pályázat

 

Megjelenés dátuma: 2014-05-27

 

Beadási határidő: 2014-08-29

 

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

 

Pályázat leírása:

 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 17/2007./V. 24./XI.ÖK sz. rendelete
alapján kiírja pályázatát az
"Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj”
elnyerésére.
 


Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben élő azon sportolók felkészülését és versenyeztetését, akik oktatási intézményben, nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és sportágukban valamely korosztályos nemzeti válogatott keretnek tagjai. Olyan sportágak esetén, amelyben az eredményes szerepléshez elengedhetetlen több sportág készségeinek elsajátítása (pl. öttusa, tízpróba) a nappali tagozaton folytatott tanulmányok követelményétől el lehet tekinteni egyéb oktatási formában való részvétel esetén (főiskolák, egyetemek esti, távoktatási tagozatai).

Az ösztöndíj évente legfeljebb húsz fő részére adományozható. Az ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára adományozható, havi összege bruttó 20-50 ezer forint/fő.


A pályázás feltétele:
    - Az ösztöndíj elnyerésére legalább 3 éve a kerületben állandó lakhellyel rendelkező sportoló     fiatalok pályázhatnak.
- A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális életkora tárgyévben 13. betöltött életév,    maximális életkora a tárgyévben be nem töltött 25. életév.
(A 18 év alatti fiatalok esetén a pályázatot törvényes képviselő nyújthatja be.)
- A pályázatot benyújtó fiatal 2013-2014. évi tanulmányi eredménye 3,5-es átlagnál kevesebb nem lehet, melyet a bizonyítvány másolatával igazolni kell. A benyújtott pályázathoz csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének javaslatát. A pályázónak az ösztöndíj folyósításának ideje alatt folyamatos tanulói jogviszonnyal kell rendelkeznie.
- A pályázónak az általa gyakorolt sportágban hazai és nemzetközi versenyeken a korosztályának megfelelő 1-6. helyezés valamelyikét kell elérni. 
- A pályázathoz csatolni kell a sportoló versenyeztetéséért felelős sportegyesület és a sportági  szakszövetség javaslatát, valamint igazolást az eredményről.
    - Az ösztöndíjban részesülő személy ugyanazon célra más önkormányzati forrásból támogatást nem igényelhet.

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának az "Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj" alapításáról és adományozásáról szóló 17/2007./V.24./XI.ÖK sz. rendelete mellékletét képező pályázati adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel (rövid önéletrajz, az eddigi sportoló tevékenység bemutatása, iskolai előmenetel igazolása, oktatási intézmény támogató javaslata, szakszövetségi igazolás az elért eredményekről, és támogató javaslat, sportegyesületi támogató javaslat, diákigazolvány, TB kártya másolata) együtt lehet.

Pályázati adatlapok beszerezhetőek minden év július 1-től a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.), és letölthetők ide kattintva.


A pályázat beadásának határideje:
 2014.  augusztus  29.  12 óra.


A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Jegyzői Igazgatóság Programkoordinációs Csoport munkatársainak (1113 Budapest, Bocskai u. 39-41. II. emelet 216-os szoba, tel.: 372-34-82) személyesen, a pályázati kiírásban meghatározott határidő utolsó napjáig munkaidőben lehet benyújtani, vagy postai úton küldhető be az Önkormányzat címére (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.). A borítékra kérjük, írják rá "Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj".
Az ösztöndíjak adományozásáról az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. javaslata alapján, a Polgármester előterjesztésére a Képviselő –testület dönt.

A formailag hibás és hiányos pályázatokat a Polgármester érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból, és erről értesíti a pályázót.

A pályázatok elbírálásának határideje:
  a pályázat benyújtását követő Képviselő-testületi ülés napja.

Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban értesítjük.
A pályázó az Önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.


Budapest, 2014. május 21.


Dr. Hoffmann Tamás

 

 

Pályázat célközönsége: Minden a pályázati feltétleknek megfelelő személy

Fájlok: