Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 8. csütörtök, Mária

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS az "Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj" elnyerésére.

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóságának titkárságára lehet benyújtani

Beadási határidő: 2007-08-31

Pályázatot kiíró: Molnár Gyula polgármester

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 17/2007./V. 24./XI.ÖK sz. rendelete alapján kiírja pályázatát az "Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj" elnyerésére.

Az ösztöndíj célja, hogy segítse a kerületben élő azon sportolók felkészülését és versenyeztetését, akik oktatási intézményben, nappali tagozaton folytatják tanulmányaikat, és sportágukban valamely korosztályos válogatott keretnek tagjai.

Az ösztöndíj évente legfeljebb tíz fő részére adományozható. Az ösztöndíj tíz hónapra, az iskolaév időtartamára adományozható, havi összege bruttó 20-50 ezer forint/fő.

A pályázás feltételei:

  • Az ösztöndíj elnyerésére legalább 3 éve a kerületben állandó lakhellyel rendelkező sportoló fiatalok pályázhatnak.
  • A pályázatot benyújtó fiatal tárgyévi minimális életkora tárgyévben 13. betöltött életév, maximális életkora a tárgyévben be nem töltött 25. életév. A 18 év alatti fiatalok esetében a pályázatot törvényes képviselő nyújthatja be.
  • A pályázatot benyújtó fiatal megelőző évi tanulmányi eredménye 3,5-es átlagnál kevesebb nem lehet, melyet a bizonyítvány másolatával igazolni kell.
    A benyújtott pályázathoz csatolni kell az oktatási intézmény vezetőjének javaslatát. A pályázónak az általa gyakorolt sportágban hazai és nemzetközi versenyeken a korosztályának megfelelő 1-6. helyezés valamelyikét kell elérni. A pályázathoz csatolni kell a sportoló versenyeztetéséért felelős sportegyesület és a sportági szakszövetség javaslatát, valamint igazolást az eredményről.
  • Az ösztöndíjban részesülő személy ugyanazon célra más önkormányzati forrásból támogatást nem igényelhet!

Pályázni kizárólag Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának az „Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj" alapításáról és adományozásáról szóló 17/2007./V. 24./ XI.ÖK sz. rendelete mellékletét képező pályázati adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel

- rövid önéletrajz, az eddigi sportolói tevékenység bemutatása,

- iskolai előmenetel igazolása, oktatási intézmény támogató javaslata,

- szakszövetségi igazolás az elért eredményekről, támogató javaslat, sportegyesületi támogató javaslat,

- diákigazolvány, TB kártya másolata

együtt lehet.

Pályázati adatlapok beszerezhetők a Polgármesteri Hivatalban, az Ügyfélszolgálati Irodán (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.), és a Humánszolgálati Igazgatóság ügyfélszolgálatán (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4.) valamint letölthetők itt.

 

A pályázat beadásának határideje: 2007. augusztus 31. (péntek) 13 óra

A pályázatot Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Humánszolgálati Igazgatóságának titkárságára (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4., IV. emelet 407-408, tel: 3723-470) személyesen, a pályázati kiírásban meghatározott határidő utolsó napjáig munkaidőben lehet benyújtani, vagy postai úton küldhető be az Önkormányzat címére (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.).

A borítékra kérjük írják rá „Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj".

Az ösztöndíjak adományozásáról az Önkormányzat Ifjúsági és Sport Bizottságának javaslata alapján, a Polgármester előterjesztésére a Képviselő-testület dönt. A formailag hibás és hiányos pályázatokat az Ifjúsági és Sport Bizottság érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból, és erről értesíti a pályázót.

A pályázatok elbírálásának határideje: 2007. szeptember 30.

Az ösztöndíjban részesített pályázókat írásban értesítjük. A pályázó az Önkormányzat döntése ellen fellebbezéssel nem élhet.

Budapest, 2007. június 08.

Molnár Gyula polgármester

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy.

Fájlok: