Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 5. hétfő, Vilma

Újbuda Önkormányzata 2012. évre pályázatot ír ki 2 millió Ft keretösszegben Kárpát-medencébe szervezendő utazásokra

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kiemelten kívánja támogatni a Kárpát-medencébe szervezendő kirándulásokat, utazásokat, amelyben diákjaink nemcsak a vidék szépségeivel, nevezetességeivel ismerkednek meg, hanem kapcsolatba kerülnek az ott élő magyar ajkú gyermekekkel, fiatalokkal. Pályázni lehet útiköltségek, szállásköltségek, belépőjegyek árainak támogatására.

Beadási határidő: 2012-05-21

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

A pályázatokat 2 eredeti (hitelesen aláírt) példányban kell leadni.
A pályázat leadási határideje: 2012. május 21.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2012. évre pályázatot ír ki 2 millió Ft keretösszegben Kárpát-medencébe szervezendő utazásokra

Önkormányzatunk kiemelten kívánja támogatni a Kárpát-medencébe szervezendő kirándulásokat, utazásokat, amelyben diákjaink nemcsak a vidék szépségeivel, nevezetességeivel ismerkednek meg, hanem kapcsolatba kerülnek az ott élő magyar ajkú gyermekekkel, fiatalokkal. Pályázni lehet útiköltségek, szállásköltségek, belépőjegyek árainak támogatására.


Pályázhatnak: Kerületi nem önkormányzati fenntartású közoktatási, közművelődési intézmények, XI. kerületi székhellyel rendelkező civil szervezetek, XI. kerületben működő egyházak, és intézményeik, és más székhelyű, de bizonyítottan a kerület diákságáért dolgozó szervezetek.


Kizáró ok, ha ugyanarra az útra egyszerre nyújt be igényt az önkormányzati fenntartású intézmény és a hozzákapcsolódó civil szervezet.


Nem pályázhatnak: gazdasági társaságok

Általános tudnivalók: A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik.
Az Áht. 13/A §-ának (2) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetéséből támogatott szervezetek részére céljelleggel juttatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról egyszeri támogatásnál a felhasználást követő 30 napon belül, de legkésőbb december 20-ig be kell nyújtani a kapott támogatás összegéről a számlákkal alátámasztott elszámolást.

A pályázati adatlaphoz új, eddig nem pályázott civil szervezetek esetében csatolni kell a bejegyzésről szóló bírósági végzést, nem önkormányzati fenntartású intézmények esetén az alapító okirat másolatát.
Az Önkormányzat Támogatási Szabályzata alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú (pl. étel, ital beszerzése, éttermi szolgáltatás igénybevétele, ajándékutalványok juttatása, stb.) kiadások nem teljesíthetők. Ez alól egyedi esetekben a megállapodásban el lehet térni a kiadási cél és összeg pontos megjelölésével. Pályázni csak 2012. évben megvalósuló projektre lehet.
Az Önkormányzat ebből a keretösszegből fogja mind az önkormányzati fenntartású intézmények mind a civil szervezetek által szervezett utakat támogatni.

A pályázati adatlapok beszerezhetőek: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39-41.)
Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Bp., Zsombolyai út 4. IV. em. 408.)
A pályázati adatlapok letölthetőek továbbá a old.ujbuda.hu internetes oldalról.

Információ: Gegesyné Regős Orsolya, +361 3723-478

A pályázat leadási helye: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármester Hivatal Humánszolgálati Igazgatóság Oktatási és Kulturális Osztály (1113 Budapest, Zsombolyai u. 4. IV. em. 408.)
Postai úton történő feladás esetén kérjük a borítékra ráírni: Pályáztatás 2012.

A pályázat leadási határideje: 2012. május 21. 17 óra
Az elbírálásra 30 napon belül kerül sor, ezt követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, és a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a old.ujbuda.hu internetes oldalon is.

A pályázati adatlap innen tölthető le.


Budapest, 2012. május 3.


Dr. Hoffmann Tamás

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy