Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 6. hétfő, Csaba

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

Január 22.

 

Javaslat a 2009. évi forrásmegosztásra (Fővárosi Önkormányzat rendelettervezetének véleményezése)
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


A Tervtanács létrehozásáról, működésének rendjéről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság
                          Jogi Bizottság


A zaj- és rezgésvédelem helyi szabályozásáról szóló rendelet újraalkotása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Jogi Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határide-jű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Másodfokú döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális, Lakás és Sport Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális, Lakás és Sport Bizottság
 

 


Február 19.

 

A 2008. évi költségvetési rendelet IV. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Az Önkormányzat 2009. évi költségvetése
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: valamennyi állandó bizottság


A szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetben nyújtott támogatásokról, a szociális szolgáltatásokról valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
Megtárgyalja:  Szociális, Lakás és Sport Bizottság
                          Jogi Bizottság


Az alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményekben tanulók tanulmá-nyi ösztöndíjáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság
                          Jogi Bizottság


2009. évi közművelődési megállapodások jóváhagyása
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
                         Jogi Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határide-jű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Másodfokú döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális, Lakás és Sport Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális, Lakás és Sport Bizottság


Javaslat �Pro Urbe Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: illetékes bizottság


Javaslat �Pro Communitate Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: illetékes bizottság


Javaslat �Újbuda kiváló sportolója, kiváló edzője" elismerő cím adományozá-sára
Előterjesztő: Balázs György a Szociális, Lakás és Sport Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális, Lakás és Sport Bizottság
 

 


Március 19.

 

Az Önkormányzat szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
Megtárgyalja: Szociális, Lakás és Sport Bizottság


A XI. kerületi Rendőrkapitány beszámolója
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester


Döntés a BUDA-HOLD Kft. ügyvezető igazgatói tisztségéről
Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester
Megtárgyalja: Vagyongazdálkodási Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határide-jű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Másodfokú döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális, Lakás és Sport Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális, Lakás és Sport Bizottság

 


Április 16.

 

Az Önkormányzat 2008. évi zárszámadása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: valamennyi állandó bizottság


Rendeletalkotás a kerület magánútjainak elnevezéséről
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester
Megtárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság
                          Jogi Bizottság


Közoktatási intézmények vezetői pályázatainak elbírálása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság


A Belső Ellenőrzés 2008. évi összefoglaló jelentése
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Környezetvédelmi Alap 2008. évi felhasználása és a 2009. évi Intézkedési Terv
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester
Megtárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság


Döntés a KÖR 2004 Informatikai Kft. ügyvezető igazgatói tisztségéről
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester
Megtárgyalja: Vagyongazdálkodási Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határide-jű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Másodfokú döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális, Lakás és Sport Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális, Lakás és Sport Bizottság

 


Május 21.

 

A 2009. évi költségvetési rendelet I. negyedévi módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai 2008. évi teljesítésének értékelése
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
Megtárgyalja: Szociális, Lakás és Sport Bizottság


A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények 2008. évi működésének értékelése
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
Megtárgyalja: Szociális, Lakás és Sport Bizottság


Tájékoztató a VICUS XI. Közalapítvány 2008. évi közhasznú tevékenységéről
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester


Tájékoztató a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi közhasz-nú tevékenységéről
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határide-jű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Másodfokú döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális, Lakás és Sport Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális, Lakás és Sport Bizottság


 


Június 18.

 

Javaslat a Képviselő-testület 2009. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Javaslat a Polgármester 2009. I. félévi céljutalmára
Előterjesztő: Szabó Ferenc a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetet-lenségi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság
 

Alapítványok támogatása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határide-jű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Másodfokú döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális, Lakás és Sport Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális, Lakás és Sport Bizottság


Javaslat �Pro Medicina Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós az Egészségügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Egészségügyi Bizottság


Javaslat �Újbuda kiváló közszolgálatáért" elismerő cím adományozására
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


 
Konkrét határidő nélküli előterjesztések


A kerületi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
                         Jogi Bizottság


A reklámok és reklámhordozók elhelyezésének szabályairól szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság
                          Jogi Bizottság
                     

Rendeletalkotás a kulturált állattartásról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Jogi Bizottság


Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosításai (kerületi szabályozási tervek):

 

1. Budafoki út � Október huszonharmadika u. � Bercsényi u. � Karinthy F. út által határolt terület kerületi szabályozási terve

2. Budaörsi út - Bajmóci u. - vasútvonal által határolt terület (Iszlám kultu-rális központ) kerületi szabályozási terve

3. Fehérvári út - Prielle K. u. - Sopron u. - Hauszmann A. u. által határolt terület kerületi szabályozási terve (BHG tömb)

4. Dayka G. u. - Maderspach u. - Rahó u. - névtelen utca által határolt terü-let kerületi szabályozási terve

5. Bükköny u. - Albertfalva u. - Fehérvári út - (43015/6) hrsz.-ú közterület által határolt terület kerületi szabályozási terve (Albertfalvai piac)

6. Albertfalva központ kerületi szabályozási terve

7. Fehérvári út - Zsombor u. - Albert u. - Csurgói u. által határolt terület kerületi szabályozási terve (Hotel Ventura tömb)

8. Budafoki út � Hengermalom út � Szerémi út � Barázda u. által határolt terület kerületi szabályozási terve (volt Kábel Művek, Velezda Park)

9. L5-ös övezetű területekre vonatkozó módosítás

10. Fehérvári út � Barázda u. � Szerémi út � Galvani út által határolt terület kerületi szabályozási terve (volt VSZM)

 

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság

 

LEGFRISSEBB
×