Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. II. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE 2011.09.22.

Szeptember 22.

Az Újbudai Kulturális Intézet intézményvezetői pályázatának elbírálása
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság 


A 2011. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság


Beszámoló a 2011. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról       
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: valamennyi állandó bizottság


Megvalósítási hatástanulmány a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés kerületi ki-terjesztésére, beleértve a lakótelepi, társasházas és családi házas övezeteket
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi fordulójához
Előterjesztő: dr. Molnár László alpolgármester
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság 
                         Pénzügyi Bizottság
                         Jogi Bizottság


„Újbuda Önkormányzata Papp László Sportolói Ösztöndíj” adományozása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Közmeghallgatás összehívása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű hatá-rozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Horti István jegyző 


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Javaslat díszpolgári cím adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: illetékes bizottság


Javaslat „Pro Architectura Újbuda” kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Sass Szilárd a Gazdasági Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

 
Október 20. 

Az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel szabályairól szóló rendelet megalkotása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Jogi Bizottság


A területi és intézményi védőnői ellátás körzeteiről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Az Önkormányzat tulajdonában álló vagyonnal való rendelkezés szabályairól
Előterjesztő: dr. Jelen Tamás alpolgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
                          Jogi Bizottság


Döntés az Újbudai Kulturális Intézet önálló gazdálkodásra való áttéréséről
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester és dr. Jelen Tamás alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság


Önkormányzati intézmények felújítási programjának jóváhagyása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                         Oktatási Bizottság
                         Kulturális Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság
                         Gazdasági Bizottság


Előzetes kötelezettségvállalások a 2012. évi költségvetés terhére 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság


Újbuda Önkormányzatának 2012. évi Belső Ellenőrzési Munkaterve 
Előterjesztő: dr. Horti István jegyző


A kiegyensúlyozottság feltételeinek megteremtése az önkormányzati tulajdonban lévő tájékoztatási eszközök esetében
Előterjesztő: dr. Bajomi Iván képviselő
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű hatá-rozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Javaslat „Pro Urbe Újbuda” díj adományozására 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
Megtárgyalja: illetékes bizottság


Javaslat „Újbuda kiváló intézményvezetője” cím adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság 
                         Oktatási Bizottság 
                         Kulturális Bizottság


Javaslat „Újbuda szolgálatáért” cím adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                         Oktatási Bizottság


Javaslat „Újbuda gyermekeiért” cím adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
                         Oktatási Bizottság
                         Kulturális Bizottság


Javaslat „Újbuda mesterpedagógusa” cím adományozására
Előterjesztő: Jankó István az Oktatási Bizottság elnöke 
Megtárgyalja: Oktatási Bizottság

Javaslat „Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa" cím adományozására
Előterjesztő: Sass Szilárd a Gazdasági Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság


Javaslat „Újbuda sportjáért” életmű díj adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 


Javaslat „Újbuda közbiztonságáért" cím adományozására
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
 

November 17.

A 2011. évi költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság


Beszámoló a 2011. évi költségvetés I-III. negyedévi végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: valamennyi állandó bizottság 


Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója   
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: valamennyi állandó bizottság 


Az építmény- és telekadóról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság
                         Jogi Bizottság


Az Önkormányzat új Gazdasági Programjának elfogadása 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: minden állandó bizottság


A szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


A kulturális koncepció felülvizsgálata
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság


Névtelen közterületek elnevezése
Előterjesztő: dr. Kupper András alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság 


Javaslat a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározására 
Előterjesztő: dr. Horti István jegyző


Lakóépületek környékére telepített szelektív gyűjtőszigetek használatának korlátozása csendrendeletben és más intézkedések
Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok
Megtárgyalja: Jogi Bizottság


Az Újbudáért - vállalkozó program kidolgozása
Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű hatá-rozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság
 
December 15.

A 2011. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság


Megállapodás a Fővárosi Önkormányzattal a lakásértékesítési bevétellel kapcsolatos tartozás rendezéséről
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság


Javaslat a Képviselő-testület 2012. I. félévi üléstervére
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Javaslat a Polgármester 2011. II. félévi céljutalmára 
Előterjesztő: Nagyné Antal Anikó a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság elnöke 


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű hatá-rozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Horti István jegyző


Szociális hatósági ügyek elbírálása
Előterjesztő: Gyorgyevics Miklós a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Egészségügyi Bizottság


Javaslat „Pro Cultura Budapest XI. kerület” díj adományozására
Előterjesztő: Csernus László, a Kulturális Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság

 
Konkrét határidő nélküli előterjesztések

A XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 2010. évi beszámolója 
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi Bizottság


A Gyógyír XI Nonprofit Kft. tevékenységének áttekintése, különös tekintettel az egyes részlegek túl hosszú várólistájára
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester 


A Bikás-park és a Kelenföldi városközpont részvételi tervezésének előkészítése 
Előterjesztő: Gajárszki Áron képviselő
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
                         Pénzügyi Bizottság


A Budai Sas-hegy Természetvédelmi Terület pufferzónájáról szóló rendelet megalko-tása
Előterjesztő: Gajárszki Áron környezetvédelmi tanácsnok
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság
                         Jogi Bizottság


Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosításai (kerületi szabályozási tervek):

1.    Andor u. – Borszéki u. – Thán K. u. által határolt terület kerületi szabályozási terve

2.    Kelenföldi pályaudvar és környezete II. ütem kerületi szabályozási terve

3.    Keveháza u. és környezete kerületi szabályozási terve

4.    Budaörsi út – Rahó u. – Maderspach u. – Dayka G. u. – Harasztos u. – Homon-na u. által határolt terület kerületi szabályozási tervének módosítása

5.    BAH csomópont és környezete kerületi szabályozási tervének módosítása

6.    Budafoki út – Prielle K. u. – Szerémi út – Hauszmann A. u. által határolt terület kerületi szabályozási terve

7.    Hadak útja – Borszéki út – Major u. – Pajkos u. által határolt terület kerületi szabályozási terve

Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás polgármester
Megtárgyalja: Gazdasági Bizottság

LEGFRISSEBB
×