Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 15. szerda, Henrik, Roland

Előterjesztések és meghívó (2009.06.05.)

Előterjesztések és meghívó (2009.06.05.)

Tartalom 

Meghívó

NYILVÁNOS ÜLÉS

A Városgazdálkodási Bizottság jelentése interpelláció vizsgálatáról

 • 1. Személyi kérdések
  Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés

 

Határozati javaslatok • 2. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

Előterjesztés

 

Rendelettervezet

 

Bizottsági határozatok • 3. A 2009. évi költségvetési rendelet módosítása
  Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés

 

Határozati javaslat

 

Rendelettervezet

 

Mellékletek:

 

 

 • 4. A XI. Kerületi Önkormányzat illetékességi területén található védett övezetekről szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester

Előterjesztés

 

Rendelettervezet • 5. Újbuda közterületein a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és a várakozási hozzájárulás díjáról szóló rendelet újraalkotása, és a közterületek használatáról és rendjéről szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

Előterjesztés

 

Rendelettervezet

 

Rendelettervezet

 

Határozati javaslat • 6. A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester

Előterjesztés

 

Rendelettervezet

 

Bizottsági határozat • 7. A háziorvosi és fogorvosi ellátás körzeteiről szóló rendelet módosítása
  Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés

 

Rendelettervezet • 8. Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek a Budapest XI., Budaörsi út - Bajmóci u. - Holdvilág utca által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása
  Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés

 

Rendelettervezet

 

Állami Főépítész levele

 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal levele • 9. Budapest XI. kerület, Muskétás utca - Hosszúréti-patak - 243/2 hrsz.-ú terület - 256/5 hrsz.-ú terület - vasút által határolt terület (egykori Vasvári laktanya területének) keretövezet-módosítási hatástanulmánya
  Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
 • Előterjesztés
 • Határozati javaslat
 • Mellékletek:
 • Bizottsági határozat

 

 • 10. Csatlakozás a Budapesti Kerületek Országos Önkormányzati Szövetségéhez
  Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés

 

Határozati javaslat

 

Alapító Okirat

 

Testületi határozat • 11. A XI. kerületben lévő városrészek és azok határainak megállapítása
  Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

Előterjesztés

 

Határozati javaslat

 

Táblázat

 

Térkép

 

Polgármester levele Budavári Önkormányzathoz

 

Bizottsági határozatok • 12. Szakorvosi óraszámok átvétele a Szent Imre Kórháztól
  Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés

 

Határozati javaslat

 

ÁNTSZ levele

 

Gyógyír XI. Kft. levelei • 13. Javaslat a Képviselő-testület 2009. II. félévi üléstervére
  Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés

 

Határozati javaslat

 

II. félévi ülésterv • 14. Önkormányzati Közoktatási Intézményrendszer Minőségirányítási Programjának módosítása
  Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

Előterjesztés

 

Határozati javaslat • 15. Javaslat Újbuda-Mecénás művészeti ösztöndíjak adományozására
  Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

Előterjesztés

 

Határozati javaslatok

Táblázat • 16. Újbuda Közterület-felügyelet Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
  Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester

Előterjesztés

 

Határozati javaslat

 

Közterület-felügyelet SZMSZ-e

 

 • 17. Előzetes kötelezettségvállalás sportlétesítmény hosszú távú bérleti jogának megszerzésére közbeszerzési eljárás keretében
  Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés

 

Határozati javaslat • 18. 353/2008./XI.ÖK/XII.11./ számú határozat felülvizsgálata
  Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester

Előterjesztés

 

Határozati javaslatok • 19. Gazdasági társaságokkal kapcsolatos döntések
  Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
 • 19/a HADIK-Kávéház Kft. tartaléktőke-emelése

Előterjesztés

 

Határozati javaslat

 

Mellékletek:

 

 

Bizottsági határozat

 • 19/b Zsombolyai Kft. jegyzett-tőkeemelése

Előterjesztés

 

Határozati javaslat

 

Mellékletek:

 

Bizottsági határozat • 20. Budapest XI., Rétköz utca 1918/37 hrsz.-ú ingatlan hasznosítása
  Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés

 

Határozati javaslat

 

Ajánlattételi felhívás

 

Bizottsági határozat

 

Testületi határozat

 

Mellékletek:

 

21. Tájékoztató a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 2008. évi közhasznú tevékenységéről 
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester

 

 

22. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

 

Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×