Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 9. vasárnap, Gergely

ÚJBUDA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

ÚJBUDA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

 

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2008. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE

 

Január 17.

Az Önkormányzat jelképeiről és használatuk rendjéről, valamint az „Újbuda" név felvéte-léről és használatáról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
                     Jogi Bizottság


Javaslat a 2008. évi forrásmegosztásra (Fővárosi Önkormányzat rendelettervezetének véleményezése)
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határoza-tok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Másodfokú és méltányossági döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális és Lakás Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Lakás Bizottság

Február 21.

A 2007. évi költségvetés IV. negyedévi módosítása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester 
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


A XI. Kerületi Önkormányzat 2008. évi költségvetése
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: minden állandó bizottság


A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatá-sokról és támogatásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző
Megtárgyalja: Jogi Bizottság


Közoktatási intézmények pedagógiai programjának módosítása
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester
Megtárgyalja: Oktatási és Informatikai Bizottság


Közművelődési megállapodások jóváhagyása
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság
                     Jogi Bizottság


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határoza-tok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Másodfokú és méltányossági döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális és Lakás Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Lakás Bizottság


Javaslat „Pro Urbe Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: illetékes bizottság


Javaslat „Pro Communitate Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: illetékes bizottság


Javaslat „Újbuda kiváló sportolója, kiváló edzője" elismerő cím adományozására
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Ifjúsági és Sport Bizottság

Március 20.

A szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetben nyújtott támogatásokról, a szociá-lis szolgáltatásokról valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
Megtárgyalja:  Szociális és Lakás Bizottság
                      Jogi Bizottság
                      Ifjúsági és Sport Bizottság


A Gazdagréti Közösségi Ház és a Karinthy Szalon igazgatói pályázatának kiírása
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság


A XI. kerületi Rendőrkapitány beszámolója 
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határoza-tok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Másodfokú és méltányossági döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális és Lakás Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Lakás Bizottság

Április 17.

Az Önkormányzat 2007. évi zárszámadása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: minden állandó bizottság


Belső ellenőrzési jelentés 
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határoza-tok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző


Másodfokú és méltányossági döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális és Lakás Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Lakás Bizottság

Május 15.

A 2008. évi költségvetési rendelet I. negyedévi módosítása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény hatálya alá tartozó szolgáltatást nyújtó önkormányzati intézmények 2007. évi munkájának értékelése 
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
Megtárgyalja: Szociális és Lakás Bizottság


Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának átfogó értéke-lése
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
Megtárgyalja: Szociális és Lakás Bizottság
                     Ifjúsági és Sport Bizottság


Tájékoztató a VICUS XI. Közalapítvány 2007. évi közhasznú tevékenységéről 
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester


Tájékoztató a XI. Kerület Közbiztonságáért Közalapítvány 2007. évi közhasznú tevé-kenységéről 
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester


Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határoza-tok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Másodfokú és méltányossági döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális és Lakás Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Lakás Bizottság

Június 19.

A 2008. évi költségvetési rendelet módosítása

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Pénzügyi és Költségvetési Bizottság


Javaslat a Képviselő-testület 2008. II. félévi üléstervére
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Javaslat a Polgármester 2008. I. félévi céljutalmára
Előterjesztő: Krausz Csaba a Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző és Összeférhetetlenségi Bizottság
 

Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határoza-tok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester


Másodfokú és méltányossági döntések meghozatala szociális hatósági ügyekben
Előterjesztő: Balázs György a Szociális és Lakás Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Szociális és Lakás Bizottság


Javaslat „Pro Medicina Újbuda" kitüntetés adományozására
Előterjesztő: az Egészségügyi Bizottság elnöke
Megtárgyalja: Egészségügyi Bizottság


Javaslat „Újbuda kiváló közszolgálatáért" elismerő cím adományozására
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

Konkrét határidő nélküli előterjesztések

Közhasznú társaságok átalakítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Vagyongazdálkodási Bizottság
                     Jogi Bizottság


Névtelen közterületek elnevezése
Előterjesztő: Veresné Krajcár Izabella alpolgármester
Megtárgyalja: Kulturális Bizottság


Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendelet módosításai (kerületi szabályozási tervek):

 

  1. Fehérvári út - Zsombor u. - Albert u. - Csurgói u. által határolt terület kerületi szabályo-zási terve (Hotel Ventura tömb)
  2. Fehérvári út - Prielle K. u. - Sopron u. - Hauszmann A. u. által határolt terület kerületi szabályozási terve (BHG tömb)
  3. Dayka G. u. - Maderspach u. - Rahó u. - névtelen utca által határolt terület kerületi szabályozási terve
  4. Hunyadi J. út - Házgyári u. - Duna folyam által határolt terület kerületi szabályozási terve
  5. Bükköny u. - Albertfalva u. - Fehérvári út - (43015/6) hrsz.-ú közterület által határolt terület kerületi szabályozási terve (Albertfalvai piac)
  6. Budaörsi út - Gazdagréti út - M1-M7 autópálya - Neszmélyi köz által határolt terület kerületi szabályozási terve
  7. Budaörsi út - Bajmóci u. - vasútvonal által határolt terület kerületi szabályozási terve
  8. Albertfalva központ kerületi szabályozási terve
  9. Bartók Béla út - Thallóczy u. - vasútvonal által határolt terület kerületi szabályozási terve

Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester
Megtárgyalja: Városgazdálkodási Bizottság

LEGFRISSEBB
×