Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 7. péntek, Amália

Ülésezett a képviselő-testület

Többek közt rendeletalkotás és -módosítások, illetve oktatási intézményekkel kapcsolatos döntések szerepeltek a képviselő-testület július 18-ai rendkívüli ülésén, amelyen hét napirendi pontot nyilvánosan, négyet pedig zárt ülésen tárgyaltak.

testületi ülés

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 2013. június 22­én hatályba lépett módosítása felhatalmazta a helyi önkormányzatok képviselő­testületeit, hogy az államháztartáson kívüli - alapítványi - források átvételére és átadására vonatkozó rendelkezéseket rendeletben szabályozzák. A módosítás a gyakorlati alkalmazás megkönnyítése érdekében történt, mivel az általában kulturális, civil, egyházi, sport, illetve szociális tevékenységet folytató szervezeteknek nyújtandó támogatásoknál indokolatlan minden esetben előírni a képviselő­testület döntési hatáskörét. A most megalkotott rendelet szerint támogatás a jövőben a támogatás tárgya szerinti szakmai bizottság javaslata alapján, a képviselő­testület határozata vagy a polgármester döntése alapján nyújtható. A rendelet hatálya nem terjed ki a magánszemélyeknek juttatott segélyekre, adományokra, ösztöndíjakra, és a közfeladat ellátására kötött megállapodás (közszolgáltatási szerződés) keretében kötött szerződésekre.

Egy, az önkormányzat működését és gazdálkodását átvilágító jelentés a helyhatóság feladatellátásához szükséges létszámot, a jelenlegi 290 helyett 267 főben határozta meg. Ez és az ennek értelmében tervezett, 2013. évi költségvetési rendelet 23 határozatlan idejű, főállású álláshely leépítését jelenti, amely ütemezetten, több lépcsőben történik. A létszám-racionalizálás elsősorban a be nem töltött álláshelyek megszűntetésével, a nyugdíjba vonulók helyeinek be nem töltésével érhető el, de a határozatok közt szerepel egy, a Polgármesteri Hivatalon belüli kisebb átszervezés is. Néhány, a létszámcsökkentéssel érintett köztisztviselő számára pedig egyéb önkormányzati költségvetési intézménynél találtak - a végzettségüknek megfelelő - álláshelyet. Annak a 7 főnek, akit sehogy sem sikerült elhelyezni, a jogviszony megszüntetése miatt fizetendő, de legfeljebb hat havi felmentési illetményre és annak szociális hozzájárulási adójára, továbbá a jogszabály szerinti végkielégítés és szociális hozzájárulási adója 75%­ára, de legfeljebb 4 millió forintra igényelhető támogatást egy belügyminisztériumi rendelet szerint. Szintén e napirendi pont keretén belül szavazta meg a testület Molnár László alpolgármester módosító indítványát, amely azt javasolja, hogy a Humánszolgálati Igazgatóságon belül alakítsanak ki egy 60+ programkoordinációs csoportot.

Oktatási intézményekkel két előterjesztés is foglalkozott. Az egyik, elfogadott javaslat szerint, a Geszetnyéskert Óvoda a jövőben a Szentimrevárosi Geszetnyéskert Óvoda nevet viseli. A másik napirendi pontban arról döntöttek, hogy a nemzeti köznevelésről, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló törvényben foglaltak alapján az önkormányzat 2013. augusztus 16-ával átadja az Újbudai Speciális Szakiskola működtetését és a működtetéssel kapcsolatos technikai álláshelyeket a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak.

VL (2013. 07. 18.)

LEGFRISSEBB
×