Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 4. hétfő, Kázmér

A Budapest Főváros XI. ker. Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre a Bogyó u. 8. szám alatti felépítményes ingatlanát

A pályázatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani

Beadási határidő: 2006-04-28

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

Cím: Budapest, XI. kerület, Bogyó utca 8.
Hrsz: 3384
Terület (m2): 14.486
Övezet: M (munkahelyi)

Az ingatlan jellemzői:
- M (munkahelyi) övezetben fekvő ingatlan a 14/2002/(V.22)XI.ÖK. számú rendelettel jóváhagyott KSZT alapján építhető be,
- Beépíthetőség: 55%
- Szintterület sűrűség: 2,8 m2 / m2
- Építménymagasság 7-14 méter
- Terepszint alatti építménytér aránya a telek területéhez viszonyítva 0,8 m2 / m2
- Minimum zöldfelületi arány: 20%
- Minimális teleknagyság 3.000 m2, így maximum 4 új telek alakítható ki,
- Az ingatlan kiürítése folyamatban van, birtokbaadásának várható időpontja 2006. III. negyedév

Telepíthető funkciók:
- Kereskedelmi rendeltetésű épületek,
- Nem jelentős zavaró hatású gazdasági tevékenységi célú épületek
- Raktár épületek,
- Iroda épületek,
- Ellátó, szolgáltató épületek,
- Kutatás, fejlesztés épületei,
- Parkolóházak.

Pályázni lehet az ingatlan egészére, vagy a KSZT szerinti megosztással kialakítható ingatlanrészre is. A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlott vételár bruttó összegét és a tervezett hasznosítás módját (jelenlegi állapot megtartása, új funkciójú beépítés stb. )


Egyéb feltételek:

- A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vételár 5%-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályon beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni: Bogyó u. 8. 3384 hrsz tárgyában).

A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.

- Fizetés módja:

A vételár
- 50%-át egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 8 napon belül
- a fennmaradó vételárrész pedig az ingatlan birtokbaadásával egyidejűleg esedékes

- A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatot tevő pályázók közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső 500.000,-Ft.


A pályázatok benyújtásának határideje:
2006. április 28. déli 12.00 óra


A pályázatokat zárt borítékban Pályázat megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címére postán, vagy személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.


Ugyanitt átvehető az értékesítésre kerülő ingatlanokról készített tájékoztató 10.000,-Ft összeg befizetése ellenében. A pályázat benyújtásakor csatolni kell a fenti összeg befizetéséről szóló igazolást is.

A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a benyújtást követő első ízben megtartandó bizottsági ülésén értékeli.


A bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.


Amennyiben a Bizottság a pályázatot eredményesnek nyilvánítja, javaslatot tesz a Képviselőtestület felé az eredmény kihirdetésére. A Képviselőtestület döntését a soron következő ülésén hozza meg.

A pályázat nyertese a kihirdetést követő 8 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni. A szerződés hatálybalépésének feltétele, hogy a Fővárosi Önkormányzat elővásárlási jogát ne gyakorolja.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanokról a +361 381-1309 és +361 381-1310 telefonon kapható.

 

Pályázat célközönsége: magánszemélyek és vállalkozások