Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
augusztus 9. kedd, Emőd

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2017. december 4. (hétfő) 14.00 óra

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra


A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező – mellékelt listában szereplő – ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:

Az ingatlanok jellemzői:

  • A mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát
    (m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza.
  • Az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.
  • Az ingatlanokat az Önkormányzat 2018. január 1-től – 2019. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legközelebb 2019. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.
  • A kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.
  • Az ingatlanokon építeni csak az Építési Hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet, melyet a bérleti jogviszony megszűnése esetén el kell bontani az építtetőnek saját költségviselésében.
  • Az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat más személynek történő átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez, az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi.
  • Bérleti díj 73,-Ft/m2/év. A szerződés időtartamára a haszonbérleti díjat két részletben kell megfizetni:

2018. január 1-től – 2018. szeptember 30-ig hat havi bérleti díjat a szerződéskötés feltételeként (három havi díjmentesség)

2018. október 1-től – 2019. szeptember 30-ig tartó időszakra éves bérleti díjat

2019. április 30. napjáig

  • A haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni.


A Pályázati felhívás megtekinthető:
az Újbuda honlapon, az Újbuda újságban,

Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálaton, a Vagyongazdálkodási Osztályon Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h


A Pályázati dokumentáció kiváltható

A Vagyongazdálkodási Osztályon, Zsombolyai u. 5. I. em 106. szoba, félfogadási időben: Hétfő 13-18h Szerda 8-16h Péntek 8-12h


A pályázati dokumentáció ára: 6350,- Ft
. (fizetés postai csekken)

A pályázatok benyújtásának határideje, helye:

2017. december 4. (hétfő) 1400 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 106. szoba

A pályázatokat zárt borítékban „haszonbérleti pályázat” megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével. Egy boríték egy pályázatot és a pályázati dokumentáció megfizetésének a postai csekkét kell, hogy tartalmazza.

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.


A pályázat elbírálása során elsőbbséget élvez az, aki még nem rendelkezik mezőgazdasági haszonbérleti szerződéssel. Elsőbbséget élveznek továbbá a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok.

Pályázhat az a személy, aki budapesti állandó lakhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik.

A pályázatok bontásának időpontja, helye: 

2017. december 4. (hétfő) 1500 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám Alagsor 1. számú tárgyaló

A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.

A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést 2018. január 1. napjától
2019. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra kötheti meg.

A haszonbérleti szerződés aláírásának feltétele a hat havi bérleti díj megfizetése (2018. január 1-től 2018. szeptember 30-ig tartó időszakra, három havi díjmentesség biztosításával).

Konzultáció :

2017. október. 18. napján (szerda) 900 óra helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba

2017. november 3. napján (péntek) 900 óra helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba

2017 .november 10. napján (péntek) 900 óra helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba

2017november 20. napján (hétfő) 1700 óra helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba

2017. november 27. napján (hétfő) 1700 óra helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 106. szoba

Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336 (Tóth Erika) telefonszámon kapható.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×