Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 16. kedd, Valter

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

A pályázatokat zárt borítékban "Pályázat mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanra" megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével.

Beadási határidő: 2011-05-02

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

Pályázati felhívás mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanokra

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata tulajdonát képező - mellékelt listában szereplő - ingatlanait mezőgazdasági kertművelés céljára felajánlja nyilvános pályázat útján bérbevételre az alábbi feltételekkel:

Az ingatlanok jellemzői:

- a mellékelt lista az ingatlanok helyrajzi számát, parcella számát és nagyságát
(m2), éves bérleti díjat (Ft) tartalmazza

- az ingatlanok E-TG, E-TT erdőövezet és MG-RF, MG-MF mezőgazdasági rendeltetésű övezetben fekszenek, ahol kertgondozási, szabadidős tevékenység végzésére van lehetőség.

- az ingatlanokat az Önkormányzat 2011. június 1-től - 2012. szeptember 30-ig adja bérbe haszonbérleti szerződés megkötésével, mely jogviszony minden évben (legkorábban 2012. szeptemberében) felülvizsgálatot követően hosszabbítható meg.

- a kerthasználat során az Önkormányzat elvárása az ingatlanok gyommentes, rendezett állapotban tartása.

- az ingatlanokon építkezni csak az Építési hatóság és a tulajdonos hozzájárulása esetén ideiglenes építményt (szerszámkamra, gyümölcstároló) lehet

- az ingatlanon történő életvitelszerű tartózkodás, ottlakás és a használat átengedése szigorúan tilos, amennyiben ezen tényről az Önkormányzat tudomást szerez az a haszonbérleti jogviszony azonnali felmondását eredményezi

- bérleti díj 63,-Ft/m2/év. 2011. június 1-től - 2011. szeptember 30-ig tartó időszak tört évre vonatkozó bérlete díjmentes. 2011. október 1-től - 2012 szeptember 30-ig tartó időszak bérleti díját egyösszegben 2012. április 30. napjáig kell megfizetni

- a haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő köteles a bérleményt kiüríteni, az ideiglenes építményt elbontani és az ingatlant megtisztított állapotban kártalanítási igény nélkül az Önkormányzat tulajdonába visszaadni

A pályázati felhívás anyaga átvehető:

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Budapest XI. ker. Bocskai út 39-41. szám alatti Ügyfélszolgálat recepcióján

A pályázatok benyújtásának határideje, helye:

2011. május 2. (hétfő) 14.00 óra

Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. szám I. emelet 103. szoba

A pályázatokat zárt borítékban "Pályázat mezőgazdasági haszonbérleti ingatlanra" megjelöléssel kell benyújtani a pályázat mellékletét képező adatlap kitöltésével.

Minden pályázó csak egy parcellára nyújthat be kérelmet, de jelezheti, hogy melyik másik hrsz-ú bérleményt fogadná el, amennyiben a megpályázott parcellára hely hiányában nem fogadják el a pályázatát.

A pályázók között elsőbbséget élveznek a XI. kerületi lakosok, kertes ingatlannal nem rendelkezők, több gyermekes családok, a helyszín adottságainak megfelelő indoklást bemutató pályázók.

Nem pályázhat az a személy, aki nem rendelkezik budapesti állandó bejelentett lakással, nem nagykorú, nem magyar állampolgár, már van haszonbérleti státusza.

A Sas-hegyi ingatlanokra vonatkozó szerződéskötés speciális feltétele a Sashegyi Természetvédő és Kertbarát Egyesülethez történő belépés, amit a szerződés megkötés előtt igazolni kell.

A pályázatok bontásának időpontja, helye: 2011. május 2. (hétfő) 15.00 óra
Polgármesteri Hivatal Zsombolyai u. 5. Alagsor 1. számú tárgyaló

A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága a pályázatok beadását követően megtartandó bizottsági ülésén értékeli és jelöli ki a bérlőket. A bizottság fenntartja azon jogát, hogy érvényes pályázat esetén is a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázat eredményéről a bizottság döntését követő 15 napon belül a pályázók írásos értesítést kapnak.

A pályázat nyertese a haszonbérleti szerződést a bérlőkijelölés napjától 2012. szeptember 30-ig tartó időtartamra köti meg.

A pályázaton való részvétel ingyenes.

Konzultáció, térképek, helyszínrajzok átvétele:


2011 . március 4. napján hétfő) 1700 óra
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

2011. március 8. napján (péntek) 900 óra
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

2011. április 27. napján (szerda) 900 óra
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba

2011. április 29. napján (péntek) 900 óra
helyszín: Zsombolyai u. 5. I. em. 103. szoba


Felvilágosítás a pályázatról a 381-1336 (Tóth Erika) telefonon kapható.


Az 1. sz. melléklet itt tekinthető meg.

A pályázati adatlap innen tölthető le.

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy