Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 7. kedd, Tódor, Rómeó

Pályázati kiírás üres és megüresedő lakások költségelven történő bérbeadására

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármestere az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé: az Önkormányzat költségelven kívánja bérbe adni azokat a tulajdonában álló üres, illetve 2012. évben megüresedő lakásingatlanokat, melyeknek a határozott időre szóló bérleti szerződése lejár és pályázat alapján adható bérbe.

Beadási határidő: 2012-08-31

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

 

 

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
ÜRES ÉS MEGÜRESEDŐ LAKÁSOK KÖLTSÉGELVEN ALAPULÓ BÉRBEADÁSÁRA

Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzat Polgármestere a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 41/2001./XII.29./ XI.ÖK számú rendelete (a továbbiakban: R.) 13. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi nyílt pályázati felhívást teszi közzé:

Pályázat célja: Az Önkormányzat költségelven kívánja bérbe adni azokat a tulajdonában álló üres, illetve 2012. évben megüresedő lakásingatlanokat, melyeknek a határozott időre szóló bérleti szerződése lejár és a R. 10. § (2) bekezdésének megfelelően csak pályázat alapján adható bérbe.

A pályázatra kiírt lakások címe:
A pályázati kiírás 1. sz. mellékletében felsorolt, Budapest XI. kerület Albertfalva u 4. sz. alatti épületben lévő üres, illetve megüresedő lakások költségelven alapuló bérletére lehet pályázatot benyújtani.

A lakásokra általánosan jellemző műszaki paraméterek:
•    a lakások használt, de rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban vannak,
•    a lakások komfortfokozata: összkomfortos.

Pályázat célközönsége: A pályázaton bárki részt vehet, aki a pályázat benyújtására megállapított határnapig a 18. életévét betöltötte, illetve ha a pályázó házasságkötése alapján nagykorúvá vált.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. augusztus 31.

A pályázatok beszerzésének lehetőségei: A részletes pályázati kiírás és mellékletei Lakásgazdálkodási Osztályon (Budapest XI. kerület Zsombolyai u. 4. III. em. 308. sz. szobában), valamint az Ügyfélszolgálati Irodán (Budapest XI. kerület Bocskai út 39-41. fsz.) átvehető, vagy az Önkormányzat internetes oldaláról (www.ujbuda.hu) letölthető.

A pályázónak nyilatkoznia kell, hogy nyertesség esetén vállalja a pályázati lakásra irányadó mértékű lakbér háromszorosának óvadék címén történő megfizetését.
Pályázni az jogosult, aki a kiírt pályázati feltételeknek maradéktalanul megfelel.

Budapest, 2012. augusztus 1.

dr. Hoffmann Tamás   
polgármester

A pályázati kiírás itt olvasható.

1. számú melléklet: Pályázható lakások listája

2. számú melléklet: Pályázati adatlap és nyilatkozat


Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy