Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 1. hétfő, Albin

Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja hasznosításra Hunyadi János úti ingatlanát

A pályázatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2007-07-30

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata kétfordulós pályázat útján felajánlja hasznosításra az alábbi ingatlanát:

Megnevezés: Bp. XI.ker. Hunyadi János út

Hrsz 43584/5

Terület (m2) 13 hektár 5423 m2

Övezet Z-KP-XI/D KL-KT

Az ingatlan jellemzői:

Az ingatlan több, mint fél évszázada régészetileg és műemlékileg védett.

Területén helyezkedik el a Római Birodalom pannoniai határszakaszának egyik stratégiailag fontos tábora a körülötte kialakult római településsel együtt.

Az ingatlan a Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzatának törzsvagyona, hasznosítása hosszú távú bérleti szerződés keretében lehetséges.

Amennyiben a pályázó a területen építményt kíván elhelyezni, az csak jóváhagyott szabályozási terv alapján történhet, melynek elkészíttetése a vállalkozó feladata és költsége. A műemlékvédelmi hatóság engedélyezheti az egyébként építési engedélyhez nem kötött, a 2001. évi LXIV. Törvény 63. §-ában felsorolt tevékenységeket.

A terület árvizek ellen nem teljeskörűen védett. A terület közpark funkcióját meg kell őrizni, a közforgalom elől legfeljebb az éjszakai órákban zárható el. A terület egy része KL-KT övezeti besorolású, és a tervezett új Duna-híd lehajtója részére biztosít közlekedési területet.

A hasznosítással kapcsolatos elvárások:

A terület hasznosításában mindenképpen meg kell jelenjen és prioritást kell, hogy élvezzen a kulturális örökség bemutatása. Ennek kell a kapcsolatát megtalálni a szabadidős és sport célú funkcióval.

Alapfeltétel, hogy a hasznosításnak olyan módját kell választani, hogy a hasznosítás következtében a régészeti emlékek ne kerüljenek rosszabb állapotba, mint amilyenben voltak.

Egyéb feltételek:

A pályázati dokumentáció 20.000.-Ft összeg befizetése ellenében vehető át félfogadási időben a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán személyesen, vagy meghatalmazott útján a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában.

A pályázat érvényességének feltétele a pályázati dokumentáció kiváltásának igazolása mellett 5 millió Ft összegű ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 ( közlemény rovatban fel kell tüntetni: "bánatpénz a 43584/5 hrsz-ú ingatlan pályázata" tárgyában ).

A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a bérleti díjba beszámításra kerül.

A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2007. július 30. ( hétfő ) déli 12.00 óra.

A pályázatokat zárt borítékban "Pályázat Albertfalva" megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály ( 1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére postán, vagy személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatok értékelésébe az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalt és a Budapesti Történeti Múzeum illetékeseit is bevonja.

A Bizottság a pályázatokat 2007.szeptemberi első ülésén értékeli, majd javaslata alapján a végleges döntést a Képviselőtestület hozza meg soron következő ülésén. A Bizottság és a Testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilváníthatja.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 30 napon belül köteles a szerződést megkötni.

Bővebb felvilágosítást az ingatlanról a +361 381-1309 és +361 381-1310 telefonon kapható.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás.

LEGFRISSEBB
×