Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
október 7. péntek, Amália

Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre a Hosszúréti út - Lappantyú utcai saroktelket

A pályázatokat Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2010-06-01

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlant:

Megnevezés Hrsz Terület (m2) Övezet
Budapest XI., Hosszúréti út–Lappantyú u. saroktelek 1768/1 1259 L6-M XI/1


Az ingatlanok jellemzői:
- Övezeti besorolás: L6-M XI/1 lakóövezet, mely a 15/2000./VI.21./XI.ÖK. sz. rendelet
( KSZT ) előírásai szerint építhető be.

- Beépítés lehetősége:

- beépíthetőség: 15%

- szintterületi mutató: 0,4

- építménymagasság: 7,5 m

- legkisebb telekméret: 1000 m2

- Az ingatlanra az 1991. évi XXXIII. Tv. 39.§ /2/ bek. alapján a Fővárosi Önkormányzatnak elővásárlási joga van. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlásra jogosultnak az elővásárlási jogról történő lemondása.

Egyéb feltételek:
- A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét telefon és telefax számát, rövid bemutatását, és a megajánlott vételár rendelkezésre állásával kapcsolatos igazolásokat, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.

- A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vételár 10 %-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számára - OTP Bank Rt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni: "Bánatpénz a Hosszúréti út - Lappantyú u. saroktelek 1768/1 hrsz-ú ingatlan pályázata" tárgyában). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.

- A pályázaton devizabelföldi-és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt.

- Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát.
Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.
Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.

- Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.

- Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell megfizetni.

- Ajánlati kötöttség: 90 nap.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. június 1. (kedd) déli 12 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 példányban az eredeti példány megjelölésével "Pályázat Hosszúréti út - Lappantyú u. saroktelek ingatlan." megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39-41.) címére személyesen a Budapest XI. ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatok bontásának időpontja: 2010. június 1. (kedd) 12 óra 10 perc
Helye: Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. III.em. 304. tárgyaló

A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.
A pályázatokat az Önkormányzat Vagyongazdálkodási Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Vagyongazdálkodási Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja.

A Vagyongazdálkodási Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső
500.000,-Ft.

A Pályázat eredményének megállapítására a Vagyongazdálkodási Bizottság jogosult, melynek várható időpontja a benyújtást követő soron következő bizottsági ülés. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 15 napon belül köteles a szerződést megkötni.

- Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a +361 381-1309 telefonszámon kapható.
A 15/2000./VI.21./XI.ÖK. sz. rendelet ( KSZT ) az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×