Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 26. hétfő, Jusztina

Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi madárhegyi ingatlanait

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanait. A pályázatokat a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály címére, illetve személyesen lehet benyújtani.

Beadási határidő: 2012-04-12

Pályázatot kiíró: Újbuda Önkormányzata

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata nyilvános kétfordulós pályázat útján felajánlja megvételre az alábbi ingatlanait:

Megnevezés Hrsz. Terület (m2) Övezet
Madárhegy 1680/3 1604 L6-M XI/1
Madárhegy 1682/1 1232 L6-M XI/1
Madárhegy 1682/2 1249 L6-M XI/1
Madárhegy 1682/3 1181 L6-M XI/1
Madárhegy 1682/4 1122 L6-M XI/1

Az ingatlanok jellemzői:

Övezeti besorolás: L6-M XI/1 lakóövezet, mely a 15/2000./VI.21./XI.ÖK. sz. rendelet ( KSZT ) előírásai szerint építhetők be.
Beépítés lehetősége:

 • beépíthetőség: 15%
 • szintterületi mutató: 0,4
 • építménymagasság: 7,5 m
 • legkisebb telekméret: 1000 m2
 • építhető lakásszám: max. 4
 • A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ /2/ bek. alapján az ingatlanokra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, továbbá az 1991. évi XXXIII. tv. 39.§ /2/ bek. alapján a Fővárosi Önkormányzat is elővásárlási joggal rendelkezik. A megkötendő adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele az elővásárlásra jogosultaknak az elővásárlási jogról történő lemondása.

Egyéb feltételek:

 • A pályázatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nevét, székhelyét telefon és telefax számát, rövid bemutatását, és a megajánlott vételár (Ft/m2 + 27 % ÁFA) rendelkezésre állásával kapcsolatos igazolásokat, továbbá az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadására és az általa vállalt kötelezettségekre vonatkozóan.
 • A pályázat érvényességének feltétele a megajánlott vételár 10 %-ának megfelelő ajánlati biztosíték (bánatpénz) előzetes megfizetése, melyre vonatkozó befizetési csekk a Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztályán beszerezhető, illetve átutalással is teljesíthető az alábbi bankszámla számra - OTP Bank Nyrt. 11784009-15511001 (közlemény rovatban fel kell tüntetni: "Bánatpénz a Madárhegy ... hrsz-ú ingatlan pályázata" tárgyában). A pályázat sikertelensége esetén az ajánlati biztosíték a döntést követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. Sikeres pályázat esetén az ajánlati biztosíték a vételárba történő beszámítással annak részét képezi.
 • A pályázaton devizabelföldi és külföldi természetes és jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, egyéni vállalkozó vehet részt.
 • Ha az ajánlattevő jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a pályázathoz mellékelni kell 30 napnál nem régebbi cégkivonatot és a cég képviseletére jogosult aláírási címpéldányát.
 • Egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedély hiteles másolatát.
 • Természetes személy esetén a természetes személy személyi adatait.
 • Külföldi ajánlattevőnek hiteles magyar fordításban is be kell nyújtania a megjelölt dokumentumokat. Külföldi ajánlattevő köteles belföldi székhellyel (lakóhellyel) rendelkező kézbesítési megbízottat megnevezni.
 • Fizetés módja: A vételárat egyösszegben, készpénzben, vagy banki átutalással a szerződés hatálybalépését követő 15 naptári napon belül kell megfizetni.
 • Ajánlati kötöttség: 90 nap.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. április 12. (csütörtök) déli 12 óra

A pályázatokat cégjelzés nélküli zárt borítékban, 2 példányban az eredeti példány megjelölésével "Pályázat a Madárhegy ... hrsz-ú ingatlanra." megjelöléssel a Budapest Főváros XI.ker. Újbuda Önkormányzata Városüzemeltetési Igazgatóság Vagyongazdálkodási Osztály (1113 Budapest, Bocskai út 39-41. ) címére személyesen a Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. II.em. 203. szobájában lehet benyújtani.

A pályázatok bontásának időpontja: 2012. április 12. (csütörtök) 12 óra 10 perc

Helye: Budapest XI.ker. Zsombolyai u. 5. III.em. 304. tárgyaló

A pályázatok felbontása nyilvános, a bontáson az ajánlattevők, illetve meghatalmazottaik is jelen lehetnek.
A pályázatokat az Önkormányzat Gazdasági Bizottsága értékeli. Amennyiben az ajánlatok közötti csekély eltérés indokolja, a Gazdasági Bizottság a legkedvezőbb ajánlattevőket versenytárgyalásra hívhatja.

A Gazdasági Bizottság határozza meg, hogy a legkedvezőbb ajánlatok közül hány, illetve melyik pályázó kerül meghívásra a második versenytárgyalásos fordulóra, ahol a licitlépcső
500.000,-Ft.

A Pályázat eredményének megállapítására a Gazdasági Bizottság jogosult, melynek várható időpontja a benyújtást követő soron következő bizottsági ülés. A Bizottság fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat nyertese az elbírálást követő 15 napon belül köteles a szerződést megkötni.

Bővebb felvilágosítás az ingatlanról a +361 381-1309 telefonszámon kapható.
A 15/2000./VI.21./XI.ÖK. sz. rendelet (KSZT) az Önkormányzat honlapjáról letölthető.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételnek megfelelő személy

LEGFRISSEBB
×