Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
szeptember 29. kedd, Mihály

Újbuda Önkormányzata pályázatot ír ki nem lakás céljára szolgáló helyiségei értékesítésre

A pályázati adatlap benyújtásának helye és ideje: Bp. Főv. XI. Ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály

Beadási határidő: 2009-04-22

Pályázatot kiíró: Újbuda Polgármestere

Pályázat leírása:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata (1113. Bp. Bocskai út 39-41.) a táblázatban felsorolt társasházakban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségei értékesítésre pályázatot ír ki.

A táblázat tartalmazza az ingatlanok: adatait megtekintésének időpontját kikiáltási árát ajánlati biztosíték összegét

A pályázati adatlap benyújtásának helye és ideje:

Bp. Főv. XI. Ker. Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Vagyongazdálkodási Osztály Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 5. II. em. 206. szoba

2009. április 22. 12 óra

Az ajánlati biztosíték összegét a Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal számlájára kell befizetni, csekken vagy átutalással. (szl szám: 11784009-15511001-10060005)

A pályázati tárgyalás helye és időpontja:

Bp. Főv. XI. Ker. Újbuda Önkormányzata Polgármesteri Hivatal helyisége Bp. XI. ker. Zsombolyai u. 5. alagsor.

Az első 5. helyiség esetén 2009. április 23. 10 órától félórás időközönként, Vincellér u.-i helyiségekre 12.30-tól Az utolsó 4. helyiség esetén 2009. április 24. 9 órától félórás időközönként.

A nem lakás céljára szolgáló helyiségre az pályázhat, aki a megjelölt időben és módon jelentkezett, továbbá a pályázati előleget az előírt határidőben megfizette.

A pályázati tárgyaláson be kell mutatni a pályázónak:

- gazdasági társaság esetén 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonatot és eredeti aláírási címpéldányt, valamint a képviselő személyazonosságát igazoló okiratot (és lakcímkártyát).

- egyéni vállalkozó esetén eredeti vállalkozói igazolványt, személyazonosságot igazoló okiratot (és lakcímkártyát).

- természetes személy esetén személyazonosságot igazoló okiratot (és lakcímkártyát).

A pályázati tárgyaláson a pályázó személyesen vagy közokiratban, illetve teljes bizonyító erejű magánokiratban meghatalmazott képviselő útján vehet részt.

A pályázati tárgyaláson a vételár emelésére kell ajánlatot tenni úgy, hogy minimum a táblázatban szereplő licit lépcső összegével meg kell haladnia az előző ajánlatott. A pályázati tárgyalást addig kell folytatni amíg ajánlatot tesznek.

A pályázati tárgyalás nyertese által befizetett pályázati előleget a vételárba be kell számítani. a többi pályázónak - a második legmagasabb vételárra ajánlatot tevő kivételével - az előleget 8 munkanapon belül vissza kell fizetni.

A pályázati tárgyalás nyertese 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni és a teljes vételárat megfizetni. A szerződéskötést követően a második legnagyobb vételárra ajánlatot tevő részére a pályázati előleget 8 napon belül vissza kell fizetni.

Ha a pályázati tárgyalás nyertese az előírt határidőben az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat nem fizeti meg, az adásvételi szerződést a pályázati tárgyaláson részt vett következő legmagasabb összegű vételár ajánlatot tevővel kell megkötni. Ebben az esetben a pályázati tárgyalás nyertese által megfizetett pályázati előleg az Önkormányzatot illeti meg.

További információ a +361 381-1311 telefonszámon.

Budapest, 2009. március 19.

Molnár Gyula polgármester

Az 1. sz. melléklet itt tekinthető meg.

A jelentkezés lap innen tölthető le.

 

Pályázat célközönsége: Minden, a pályázatban leírt feltételeknek megfelelő személy vagy vállalkozás

LEGFRISSEBB
×