Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
december 8. csütörtök, Mária

Pályázati felhívás művészeti ösztöndíjak elnyerésére

Időpont: 
2021május0314:45
»
2021május2018:00

A pályázat beadásának határideje: 2021. május 19. (szerda) - MEGHOSSZABBÍTVA MÁJUS 20-IG!

Tisztelt Pályázók!


Tájékoztatom Önöket, hogy az Újbuda honlap és a levelező rendszer 2021. május 19-ei technikai problémája/zavara miatt a művészeti ösztöndíj pályázatok beadási határidejét egy nappal meghosszabbítjuk. A 2021. május 20-án postára adott adatlapokat és portfóliókat még érvényes pályázatnak fogjuk tekinteni.


Budapest, 2021. május 20.


dr. László Imre

polgármester

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

‒ Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 19/2005./IV. 27./XI.ÖK sz. rendelete alapján ‒

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK elnyerésére


Pályázni a 18. életév betöltését követően pályázati adatlap benyújtásával lehet, melyhez csatolni szükséges a szakmai önéletrajzot és a pályázati munkatervet. A pályázat elbírálásakor előnyt jelent, ha a pályázó több mint egy éve él a XI. kerületben, valamint ha szakmai ajánlás is csatolásra kerül a beadott adatlaphoz.

Az ösztöndíjra a XI. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező művészek pályázhatnak. Pályamunkát kizárólag egy típusú ösztöndíjra lehet benyújtani.

A pályamunka benyújtásakor be kell mutatni a pályázó lakcímet igazoló, érvényes hatósági igazolványát. Az idei évben a COVID járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel kérnénk a hatósági igazolvány másolatának beküldését, amely másolat a bírálathoz szükséges adatok ellenőrzését követően megsemmisítésre kerül.

Az ösztöndíjak évente legfeljebb két-két fő részére, a Cseh Tamás zenei ösztöndíj évente legfeljebb 1 fő részére adományozható. Nem pályázhat az a művész, aki más, a tárgyévre jóváhagyott ösztöndíjban részesül, vagy nappali tagozatos PhD-ösztöndíjas, illetve e rendelet alapján egymást követő két évben már ösztöndíjban részesült.

 • „Újbuda-Mecénás” alkotói ösztöndíj
  1-12 havi időtartamra adományozható. Az ösztöndíj havi összege 2021. júliustól – 2022. júniusig bruttó 60 ezer forint/hó.

 • „Újbuda-Mecénás” egyszeri alkotói ösztöndíj
  Meghatározott célú művészeti alkotómunkára adományozható. Az ösztöndíj összege a 2021. évben bruttó 500 ezer forint.

 • Újbuda-Mecénás” pályakezdő ösztöndíj
  Azon fiatal művészeknek adományozható, akik a pályázati kiírás közzétételekor még nem töltötték be 35. életévüket, és már önálló művészeti tevékenységet tudnak bemutatni. Az ösztöndíj 1-12 havi időtartamra szól. Az ösztöndíj havi összege 2021. júliustól – 2022. júniusig bruttó 45 ezer forint/hó.

 • Cseh Tamás zenei ösztöndíj
  A kortárs zenei tehetségek művészi fejlődésének, kibontakozásának, alkotó munkájának támogatására, 1-12 havi időtartamra adományozható. Az ösztöndíj havi összege 2021. júliustól – 2022. júniusig bruttó 60 ezer forint/hó.


Pályázni kizárólag
az ösztöndíjak alapításáról szóló rendelet mellékletét képező pályázati adatlapon, a pályázó által aláírva, a kötelező mellékletekkel (szakmai önéletrajz, benne az eddigi művészeti tevékenység bemutatása, és pályázati munkaterv rövid leírása /max. 1 oldal/, lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolata) együtt lehet.


A pályázati adatlap letölthető ide kattintva.


A pályázat a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel kizárólag csak postai úton adható be.

Postai cím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai 39-41.

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: „Újbuda – Mecénás” Művészeti Ösztöndíj


A pályázat beadásának határideje: 2021. május 19. (szerda)

Pályázattal kapcsolatos információ: Dömök Viktória 381-1324, domok.viki@ujbuda.hu

Az ösztöndíjat az Önkormányzat Kulturális és Köznevelési Bizottságának javaslata alapján a Polgármester előterjesztésében az Önkormányzat Képviselő-testülete adományozza. A formailag hibás pályázatokat a Kulturális és Köznevelési Bizottság érdemi elbírálás nélkül zárja ki a pályázati eljárásból. Tájékoztatjuk, hogy a pályázati adatlapon megadott adatai továbbításra kerülhetnek az elbírálás során eljáró bizottság és a Képviselő-testület részére az előterjesztés mellékleteként.
Döntés várható ideje: 2021. június


A pályázat eredménye nyilvános. Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata a rá vonatkozó uniós és hazai adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően gondoskodik a pályázó személyes adatai védelméről. Az adatkezelés jogalapja az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletének (GDPR) 6. cikk (1) bekezdése e) pontja, azaz az adatkezelés az Adatkezelő közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. Érintteti jogairól a jelen pályázati felhíváshoz csatolt
adatvédelmi tájékozató
ból tájékozódhat.


Az ösztöndíj pályázat eredményéről írásban értesítjük a pályázókat.


Budapest, 2021. április 26.


Dr. László Imre

polgármester

Címkék: