Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 16. kedd, Valter

Pályázati felhívás "Családbarát Vállalkozás Újbuda 2021" cím elnyerésére

2021szeptember1012:15
»
2021október1518:00

Pályázatok benyújtási határideje: 2021. október 15.

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA

PÁLYÁZATOT HIRDET A

„CSALÁDBARÁT VÁLLALKOZÁS ÚJBUDA 2021”

CÍM ELNYERÉSÉREA Pályázat kiírója:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata


A pályázat háttere

Újbuda Önkormányzata évek óta kiemelten fontosnak tartja a családbarát szemlélet kialakítását mind a hivatalban, mind háttérintézményeiben, s elkötelezett abban, hogy segítse és kiemelje mindazon intézmények, vállalatok, civil szervezetek munkáját, akik e szemlélet kialakításáért hajlandók tenni. Az Önkormányzat vallja, hogy a munka magánélet megfelelő összehangolásának egyik alapköve a családbarát szemlélet kialakítása és a megfelelő intézkedések bevezetése.

Ennek mentén a kerület több éve indít újabb és újabb programokat, hogy felhívja mind a vállalatok, mind a civil társadalom figyelmét a családbarát szemlélet ügyének fontosságára, illetve erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a kerületben működő vállalkozásokat ösztönözze a családbarát működés és szemlélet kialakítására. Ennek egyik megnyilvánulásaként pályázatot hirdet a „Családbarát Vállalkozás Újbuda 2021” cím elnyerésére. Az elismeréssel az Önkormányzat azokat a vállalkozásokat ismeri el, akik szem előtt tartják a családbarát szemlélet megvalósulását, beépítve azt vállalati filozófiájukba.


A pályázat célja

A „Családbarát Vállalkozás Újbuda 2021” címet az a munkáltató kaphatja meg, aki vállalja, hogy folyamatosan fejleszti családbarát szervezeti modell kialakításával és megtartásával kapcsolatos gyakorlatukat.


Pályázók köre

Azok a XI. kerületben székhellyel, vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok (ide értve a nonprofit gazdasági társaságokat is), akik

  • rendelkeznek legalább két lezárt adóévvel;
  • nem állnak csődeljárás, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás vagy a megszüntetésükre irányuló jogszabályban meghatározott egyéb eljárás alatt;
  • akikkel szemben nem áll fenn az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározott kizáró ok;
  • akiket 2009. január 1. óta munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt államigazgatási szerv vagy bíróság jogerős bírság megfizetésére nem kötelezte,
  • akiknek nincs adótartozása, illetve adók módjára behajtható köztartozása.


Beadható pályázatok száma

Egy szervezet maximum egy pályázatot adhat be jelen pályázat keretében.


A pályázatok elbírálásának módja

A pályázatokról előzetes szakmai javaslatok alapján a Képviselő-testület dönt.


A pályázat során elnyerhető díjak, lehetőségek

Az erkölcsi elismerő címet egy szervezet nyerheti el, mely díjazással nem jár.

Az elismerés átadására minden év januárjában megrendezésre kerülő Újévköszöntő önkormányzati fogadás alkalmával kerül sor. Az elismerő cím elnyerése esetén a vállalkozás jogosulttá válik a cím elnyerésétől számított két éven keresztül a Családbarát Vállalkozás Újbuda cím és logotípia használatára.

A díjazott projektek és szervezetek munkájáról a sajtó képviselőit is tájékoztatja a pályázat kiírója.


Pályázattal kapcsolatos információk és konzultációs lehetőség

A pályázati időszak alatt további információ kérhető az alábbi elérhetőségeken:

  • E-mailen: andrea@ujbuda.hu
  • Személyesen előzetes megbeszélés alapján (e-mailes vagy telefonos időpont egyeztetést követően)
  • Telefonon + 36 70 797 4586 (munkanapokon 11-15 óra között)


Pályázatok benyújtási határideje:
2021. október 15.

Pályázati adatlap
e-papír útmutató


A pályázatok benyújtásának módja

Pályázni kizárólag a Családbarát Vállalkozás Újbuda – Pályázati Adatlapon lehetséges, annak elektronikus, és hiánytalan kitöltésével. A pályázathoz mellékelni kell a gazdasági szervezet létrehozásáról szóló bírósági végzést. A pályázati adatlapok letölthetőek a www.ujbuda.hu internetes oldalról.

Más formátumban a pályázatokat elfogadni nem tudjuk, azok érvénytelenek.


Gazdálkodó szervezetek
Hivatalunkkal a 2015. CCXXII. törvény 9. § értelmében, feladat- és hatáskörünkbe tartozó ügyekben elektronikusan kötelesek kapcsolatot tartani. Ehhez szükséges, hogy a szervezet rendelkezzen Cégkapu vagy Ügyfélkapu/Hivatali kapu hozzáféréssel.

2018-tól a beküldeni kívánt iratok és annak csatolmányai kizárólag az alábbi módon nyújthatók be a szervezet saját cégkapu adataival:

- e-Papíron vagy

- az UJBUDA rövid nevű, 202117330 KRID azonosítójú hivatali kapun keresztül (a legördülő menüben Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata néven található).


Kizárólag hitelesített
dokumentumokat áll módunkban befogadni, így kérjük, hogy a csatolmányt elektronikus aláírással ellátva küldje el, vagy e-Papíron keresztül a feltöltést követően a hitelesítés funkciót kiválasztva, AVDH szolgáltatással hitelesítse azt.

Kérjük, hogy pályázati anyagát egy dokumentumként szíveskedjék feltölteni!

Az e-Papír kitöltése során az „Egyéb” témacsoportot és az „Egyéb” ügytípust válassza ki, a tárgy megjelölésénél pedig tüntesse fel a dokumentum típusát és célját (Családbarát Vállalkozás).


A pályázati döntés várható ideje:
2021. december vége.


Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.Budapest, 2021. szeptember 2.


Dr. László Imre

polgármester

Címkék: