Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 23. kedd, Lenke

Szociális és Egészségügyi pályázatok

Pályázati felhívás
lakáscélú kamatmentes önkormányzati kölcsön nyújtására


Általános információk:
Pályázni lakás építésére, vásárlására, továbbá az országos településrendezési és az építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. számú melléklete szerinti lakásfelújítás, átalakítás, bővítés, összenyitás, korszerűsítés céljára továbbá mozgáskorlátozott személy részére akadálymentes lakás kialakítására, felújítására, az akadálymentesítés többletköltségeire lehet.
A pályázaton elnyerhető kölcsön összege legalább 50 000 Ft, legfeljebb 1 000 000 Ft.

Pályázhatnak:
Kizárólag XI. kerületi ingatlant érintően, elsősorban a XI. kerületben lakcímmel rendelkező személy, vagy az Önkormányzat illetékességi területén működő állami fenntartású köznevelési intézmény munkavállalója jogosult.

A pályázat akkor támogatható, ha
a) család esetében a lakásba együtt költöző, vagy a támogatással érintett lakásban együtt lakó családtagok egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg a minimálbér százötven százalékát (400.200 Ft-ot),
b) egyedül élő pályázó esetében a havi nettó jövedelem nem haladja meg a minimálbér kettőszázhúsz százalékát (586.960 Ft-ot).
A pályázat benyújtási határideje: 2024. szeptember 30.
A benyújtott pályázatok a benyújtási határidő lejártát követő harminc napon belül kerülnek elbírálásra.
A pályázat benyújtásának helye:
a) elektronikus úton a SZÜF (Személyre Szabott Ügyintézési Felület) felületen keresztül, vagy a https://epapir.gov.hu/ felületen keresztül, ügyfélkapus azonosítással,
b) postai úton (1518 Budapest, Postafiók: 10)
c) személyesen az Önkormányzat szociális ügyfélszolgálatán (Zsombolyai utca 4. földszint) nyújtható be, hétfőtől-csütörtökig 8.00-16.00 óráig, csak a +36 1 3723 434 telefonszámon előre egyeztetett időpontban.

Információt nyújt:
Tokainé Babolcsai Piroska, szociális ügyintéző
telefonszám: +36 1 3723 434

Oldalak