Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 4. hétfő, Kázmér

Jogszabályok

Paragrafus
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és közérdekű adatok nyilvánosságáról
 • 1994. évi XXXIV. törvény a Rendőrségről
 • 1999. évi LXIII. törvény a közterület-felügyeletről
 • 2005. évi CXXXIII. törvény a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 2011. évi CLXV. törvény a polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól
 • 2011. évi CLXXXIX. törvény Magyarország helyi önkormányzatairól
 • 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
 • az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete
 • 41/2015. (VII.15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről
 • 29/2015. (IV. 29.) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület önkormányzati rendelete Újbuda közterület-felügyeletének szervezetéről és feladatáról

Vissza a főoldalra

(Újbuda Közterület-felügyelet)

Vissza az előző oldalra

(Közterületi Képfelvevő Megfigyelési Csoport)