Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
július 20. szombat, Illés

Tanácsnokok

Tanácsnoki tisztség megnevezése Tanácsnok neve Tanácsnok feladatköre
Tanácsnoki beszámolók
demokratikus innovációért felelős tanácsnok Németh Gyöngyvér Valéria

1. Elősegíti az önkormányzati működés átalakítását a 21. század követelményeinek megfelelően, azzal az alapvető céllal, hogy közérthetővé tegye és közelebb hozza a helyi önkormányzatot a választókhoz.

2. Véleményezi az Önkormányzat külső megjelenési platformjait és folyamatait (pl.: honlap, kötelezően közzéteendő információk), és javaslatot tesz azok hatékonyságának javítására.

3. Kezdeményezi:
a) olyan programok és projektek kidolgozását (pl.: kerületi applikáció), amelyek segítik a kerületi lakosság véleményének önkormányzati döntéshozatalba történő becsatornázását, valamint közreműködik ezen projektek megvalósításában,
b) a kerületi lakók érdekeinek és meglátásainak önkormányzati döntéshozatalba való bevonását célzó programok kidolgozását,
c) az Önkormányzat működésének átláthatóságának növelését célzó intézkedések megtervezését,
d) új állampolgári részvételi formák kidolgozását.

4. Kapcsolatot tart a Média 11 Kft. vezetőjével.

5. Közreműködik:

a) az önkormányzat honlapjának kialakításában és

b) a kerületi applikáció fejlesztésében.

2020. I. negyedév

2020. II.-III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2022. I. félév

2022. II. félév

2023. I. félév

2023. II. félév

egyházügyi tanácsnok dr. Molnár László

1. Kapcsolatot tart a kerületben jelen lévő egyházak képviselőivel, egyházi főméltóságaival, egyházi szervezetekkel.

2. Részt vesz az egyházak eseményein.

2020. I. negyedév

2020. II.-III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2022. I. félév

2022. II. félév

2023. I. félév

2023. II. félév

ifjúsági tanácsnok Daám Alexandra

1. Kapcsolatot tart:

a) az Újbudán működő ifjúsági civil szervezetekkel,

b) a kerületi székhelyű vagy telephelyű felsőoktatási intézmények és kollégiumok vezetőivel,

c) a kerületben működő hallgatói önkormányzatok képviselőivel.

2. Részt vesz az ifjúsági civil szervezetek rendezvényein.

3. Figyelemmel kíséri:

a) a nevelési-oktatási intézmények tanulói jogainak érvényesülését és esélyegyenlőségük biztosítását és

b) a kerületi székhelyű vagy telephelyű felsőoktatási intézmények és kollégiumok működését.

4. Kezdeményezi:

a) a kerületben élő és tanuló hallgatók igényeit felmérő önkormányzati programok kidolgozását,

b) a kerületben élő és tanuló hallgatók érdekeinek és meglátásainak önkormányzati döntéshozatalba való becsatornázását célzó programok kidolgozását.

5. Véleményezi a fiatalok támogatását célzó önkormányzati programokat.

2020. I. negyedév

2020. II.-III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2022. I. félév

2022. II. félév

2023. I. félév

2023. II. félév

informatikai tanácsnok Görög András

1. Véleményt nyilvánít Újbuda informatikai stratégiájának tartalmi, stratégiai kérdéseiben.

2. Felhívja az Önkormányzat intézményei figyelmét a pályázati lehetőségekre, segítséget nyújt az eredményes pályázás érdekében.

3. Figyelemmel kíséri:

a) és véleményezi az Önkormányzat és intézményei, cégei informatikai fejlesztéseit, beszerzéseit és

b) az Önkormányzat térfigyelő rendszerének fejlesztését, bővítését.

4. Kapcsolatot tart az Önkormányzat intézményeivel és a SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft.-vel.

2020. I. negyedév

2020. II.-III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2022. I. félév

2022. II. félév

2023. I. félév

2023. II. félév

jövő nemzedék tanácsnoka Tóth Márton

1. Kapcsolatot tart az Újbudán működő általános és középiskolákkal, ifjúsági szervezetekkel.

2. Részt vesz az általános iskolás és középiskolás korosztályt érintő ügyek egyeztetési eljárásaiban.

3. Ifjúsági ügyekben ajánlásokat, javaslatokat tesz a polgármester, az alpolgármesterek és a bizottságok felé.

4. Képviseli az általános és középiskolás korosztály helyzetét befolyásoló szempontokat az önkormányzati döntések előkészítésben.

2020. I. negyedév

2020. II.-III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2022. I. félév

2022. II. félév

2023. I. félév

2023. II. félév

közbiztonsági tanácsnok Varga Gergő

1. Kapcsolatot tart a kerületi Rendőrkapitányság, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság XI. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság, az ÚJBUDA Közterület-felügyelet és a polgárőr egyesületek vezetőivel a helyi közbiztonságot és a tűzmegelőzést érintő feladatok ellátása, összehangolása területén.

2. Feladatkörében közreműködik a lakosság szélesebb rétegeinek tájékoztatását szolgáló programok szervezésében.

3. Feladatkörében közreműködik ismeretterjesztő, tájékoztató kiadványok és műsorok létrehozásában, szervezésében.

4. Részt vesz a lakosság különböző rétegeit érintő - bűnmegelőzési tárgyú -, a civil szervezetek közreműködésével bonyolítandó programok, „mozgalmak” kidolgozásában, megszervezésében, népszerűsítésében.

5. Figyelemmel kíséri:

a) a rendőrség bűnmegelőzési tárgyú programjait, rendezvényeit és

b) az Önkormányzat térfigyelő rendszerének működését.

2020. I. negyedév

2020. II.-III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2022. I. félév

2022. II. félév

2023. I. félév

2023. II. félév

lakásügyi tanácsnok Junghausz Rajmund

1. Javaslatot tesz az Önkormányzat bérlakásállományának növelésére.

2. Kapcsolatot tart a lakhatási problémák megoldásáért dolgozó civil szervezettekkel.

3. Javaslatot fogalmaz meg a 21. század kihívásainak és igényeinek megfelelő bérlakásállomány kialakítására.

2020. I. negyedév

2020. II.-III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2022. I. félév

2022. II. félév

2023. I. félév

2023. II. félév

nemzetiségi tanácsnok

Csernus László (2022.12.15-ig)

Jankó István

(2022.12.16-tól)

1. Figyelemmel kíséri az Alaptörvényben és a nemzetiségek jogairól szóló törvényben, valamint az SZMSZ-ben biztosított nemzetiségi jogok érvényesülését.

2. Kapcsolatot tart az Újbudán megválasztott nemzetiségi önkormányzatokkal, valamint ezek fővárosi és országos szervezeteivel.

3. Figyelemmel kíséri az újbudai nemzetiségi önkormányzatok és az Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodásokban megfogalmazott feladatok és kötelezettségek teljesülését.

4. Felkérés alapján képviseli az újbudai nemzetiségi önkormányzatok által - a nemzetiségeket érintő kérdésben - kialakított, egyeztetett álláspontot a Képviselő-testület és az érintett bizottságok ülésén.

2020. I. negyedév

2020. II.-III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2022. I. félév

2022. II. félév

2023. I. félév

2023. II. félév

örökségvédelmi tanácsnok

(2022.11.18-tól)

Lados Tamás

1. Kapcsolatot épít mindazon kulturális és tudományos intézményekkel, amelyek gyűjtőköre vagy kutatási területe érinti Újbuda történelmét és kulturális örökségét.

2. Figyelemmel kíséri az Újbuda kulturális örökségével, illetve történelmével foglalkozó kutatások és ásatások eredményeit.

3. Részt vesz az újbudai székhelyű intézmények helytörténettel kapcsolatos eseményein.

4. Részt vesz a kerületi helyi védettségi szabályzatok előkészítésében és véleményezi az elkészült rendelettervezeteket.

5. Felhívja az Önkormányzat intézményei figyelmét az aktuálisan elérhető helytörténeti és örökségvédelmi pályázatokra és segítséget nyújt az eredményes pályázás érdekében.

6. Javaslatokat fogalmaz meg az újbudai kulturális örökség értékeinek népszerűsítésére, azok lakosság körében való minél szélesebb megismertetésére.

2022. II. félév

2023. I. félév

2023. II. félév

sport- és szabadidő tanácsnok
(a pozíció megszűnt 2022.11.17-től)

1. Figyelemmel kíséri:

a) kerületben működő vendéglátóipari egységek és szórakozóhelyek működését, és szükség esetén kezdeményezi az ezekkel kapcsolatosan fellépő problémák megoldását és

b) a kerületi székhelyű vagy telephelyű sportszervezetek és sportszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok működését.

2. Javaslatot tesz:

a) a kerület sportfejlesztési stratégiájára és

b) a kerületben működő vendéglátóipari egységek és szórakozóhelyekre vonatkozó szabályozásokra (pl.: nyitva tartás).

3. Véleményezi:

a) a vendéglátás vagy sportszolgáltatás céljával kiírt bérbeadási pályázatokat és

b) a sportszervezetek számára kiírt pályázatokat.

4. Részt vesz az Önkormányzat által szervezett sport- és kulturális események és programok kidolgozásában, valamint lebonyolításában.

5. Kapcsolatot tart:

a) a kerületi székhelyű vagy telephelyű sportszervezetek, sportszolgáltatást nyújtó gazdasági társaságok vezetőivel,

b) az Újbuda Sportjáért Nonprofit Kft. vezetőjével és

c) a KözPont Újbudai Kulturális Kft. vezetőjével.

6. Kezdeményezi:

a) a vendéglátó üzletekkel kapcsolatos lakossági panaszok megoldását célzó javaslatok kidolgozását és

b) új sport- és kultúrafejlesztési programok kidolgozását.

2020. I. negyedév

2020. II.-III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2022. I. félév

társadalmi felelősségvállalással foglalkozó tanácsnok Rádi Károly

1. Kapcsolatot tart:

a) a kerületi székhelyű vagy telephelyű vállalkozásokkal, figyelemmel kíséri társadalmi szerepvállalásukat, és

b) a helyi civil szervezetekkel és felméri olyan jellegű igényeiket, amelyekre a vállalatok CSR tevékenység formájában megoldást nyújthatnak.

2. Részt vesz a helyi vállalkozások CSR aktivitásának koordinálásban és az ezzel kapcsolatos rendezvényeken.

2020. I. negyedév

2020. II.-III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2022. I. félév

2022. II. félév

2023. I. félév

2023. II. félév

városüzemeltetési és városfejlesztési tanácsnok Budai Miklós

1. Figyelemmel kíséri:

a) a kerületi közlekedés rendszerének működését;

b) a közösségi terek (parkok, játszóterek stb.) állapotát;

c) a városüzemeltetési és városfejlesztési feladatok Polgármesteri Hivatal, vagy más szervezetek általi ellátását;

d) az Önkormányzat városüzemeltetési és városfejlesztési feladatait;

e) a feladatkörét érintő koncepciók megvalósulását;

f) a kerületi építési szabályzatok készítésével kapcsolatos munkát.

g) Újbuda településképi arculati kézikönyve érvényesülését.

2. Kezdeményezi:

a) a kerületet érintő forgalomtechnikai és tömegközlekedési javaslatok kidolgozását;

b) parkok, játszóterek építését, felújítását;

c) városüzemeltetési és városfejlesztési szükségletek feltárását és

d) kerületi építési szabályzatok felülvizsgálatát.

3. Véleményezi:

a) a költségvetési rendeletben jóváhagyott útépítéssel és -fenntartással, közmű- és kertépítéssel, valamint parkfenntartással kapcsolatos feladatok végrehajtását;

b) az Önkormányzat tulajdonában, vagy önkormányzati tulajdonú területen üzemelő piacok működését és

c) a közterületeken végzendő, a költségvetésben nem nevesített kisebb volumenű felújítási, javítási munkák (út, járda, park stb.) fontossági sorrendjét.

4. Javaslatot tesz a Polgármesternek a városüzemeltetés területén végzendő, a költségvetésben nem nevesített kisebb volumenű felújítási, javítási munkák (út, járda, park stb.) elvégzésére.

5. Részt vesz a kerületi építési szabályzatok előkészítő egyeztetéseiben, véleményezi az elkészült rendelettervezeteket.

6. Kapcsolatot tart:

a) az Újbuda Parkolásüzemeltető Nonprofit Kft. vezetőjével,

b) városüzemeltetési és városfejlesztési feladatokat ellátó fővárosi, állami szervekkel, társaságokkal és

c) a városüzemeltetés és városfejlesztés területén tevékenykedő civil szervezetekkel.

2020. I. negyedév

2020. II.-III. negyedév

2020. IV. negyedév

2021. I. negyedév

2021. II. negyedév

2021. III. negyedév

2022. I. félév

2022. II. félév

2023. I. félév

2023. II. félév