Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 17. szombat, Gertrúd, Patrik

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2018.03.07-ei ülésére

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2018.03.07-ei ülésére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendes ülés - 2018. március 7. 16:00


Napirend

Zárt ülés
1. Budapest XI. ker. Rétköz utca 7. szám előtti közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
2. Lakásingatlan elővásárlási jog érvényesítése
   2.1. Budapest XI. ker. Budaörsi út 4-18. C. épület I. emelet 11.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
   2.2. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 62. I. emelet 1.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
Nyilvános ülés
3. Lakásvásárlási kérelem - Budapest XI. ker. Adony utca 12-14. I. 6.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
4. Közterület-használati ügyek
   4.1. Budapest, XI. kerület Bikás park közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   4.2. Budapest, XI. kerület Bikás park közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   4.3. Budapest, XI. kerület (2942/11) hrsz.-ú közterület közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   4.4. Budapest, XI. kerület Kelenföldi út 52. szám előtti közterület közterület- használati díjának részletekben történő megfizetése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   4.5. Budapest XI. kerület Márton Áron tér virágárusító pavilon közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
5. Tulajdonosi hozzájárulás magánterületi fakivágáshoz – Budapest XI. Kerület Mezőkövesd út 10. sz., 43593 hrsz. alatti magánterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
6. Tulajdonosi hozzájárulás közterületi fakivágáshoz – Budapest XI. Kerület, Goldmann György tér (4107/53) hrsz., Neumann János utca (4082/2) hrsz., Magyar Tudósok Körútja (4082/30) hrsz. alatti közterületi ingatlanokon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
7. Vízellátás és szennyvízelvezetés tulajdonosi hozzájárulás kérelem - Budapest, XI. ker. Madárhegy utca (Kőoltár u.-Kányakapu u. között) vízellátás terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
8. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   8.1. Budapest, XI. ker. Lépés u. 8. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.2. Budapest, XI. ker. Törcsvár u. 3. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   8.3. Budapest, XI. ker. Árnika u. 9. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
9. Budapest, XI. ker. FŐTÁV Hőközpont, Szurdok u. 1 csatornázása tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
10. Gázvezeték kiépítésének tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   10.1. Budapest, XI. ker. Madárhegy utca (Kőoltár u.-Kányakapu u. között), Kányakapu utca (Madárhegy u.-Gyimesbükk u. között) gázvezeték építés terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   10.2. Budapest, XI. ker. Rahó utca (Ugron Gábor u.-Rahó u.) dn 200 PE és (Bali S. u.-Rahó u. 20/b) dn 160 PE gázvezeték rekonstrukció terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
11. Optikai hálózat kiépítésének tulajdonosi hozzájárulás kérelme - Budapest, XI. ker. Mezőkövesd utca Magyar Telekom Nyrt. és Novotron Informatikai Zrt. tulajdonú hírközlő hálózat kiváltás kiviteli terve
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
12. Budapest, XI. ker. Etele téri Szolgáltató és Kereskedelmi központ 1-es villamos létesítésével összefüggő közterületek kiépítése, Etele út, Somogyi út 1. ütem tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. Budapest, XI. ker. Budaörsi út – Rupphegyi út körforgalmi csomópont engedélyes tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Budapest, XI. ker. útépítés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
   14.1. Rétkerülő út
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.2. Csonttollú utca
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   14.3. Kányakapu utca (Madárhegyi út-Fatörzs u. között)
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
15. Telekingatlanok
   15.1. Budapest XI. ker. Irhás köz 1443/3 hrsz.-ú ingatlan megosztása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.2. Budapest XI. ker. Madárhegy utca 1594 hrsz.-ú ingatlan magántulajdont képező tulajdoni hányadának Önkormányzat részéről történő megvétele
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   15.3. Budapest XI. ker. Fehérvári út – Mezőkövesd u. sarok 43903/2 hrsz.-ú ingatlan egy részének közhasználat célú használatára vonatkozó szerződéskötési határidő meghosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
16. Mezőgazdasági haszonbérbe adott telekingatlan - Budapest XI. ker. 63/2 hrsz. 23. parcella – villamosenergia ellátás létesítéséhez tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. Helyiségek – bérbevételi kérelem - Budapest XI. ker. Bartók Béla út 33.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
18. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   18.1. Budapest XI. ker. Október 23-a u. 33. – bérleti jogviszony hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.2. Budapest XI. ker. Bartók Béla út 35. – bérleti jogviszony hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.3. Budapest XI. ker. Kende u. 16. – bérleti jogviszony hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.4. Budapest XI. ker. Halmi u. 44. – bérleti jogviszony hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.5. Budapest XI. ker. Sopron u. 70. – bérleti jogviszony hosszabbítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   18.6. Budapest XI. ker. Karinthy F. út 5. – bérleti jogviszony hosszabbítása és tulajdonosi hozzájárulás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
19. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás
   19.1. Budapest XI. ker. Bártfai u. 34/a. – épület bővítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.2. Budapest XI. ker. Solt u. 24/a. – székhely bejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.3. Budapest XI. ker. Bölcső u. 3. – kártérítési összeg kifizetéséhez
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
20. KVK - Budapest XI. ker. Móricz Zs. körtér „Gomba” – elvi hozzájárulás jogutódláshoz
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
LEGFRISSEBB
×