Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
február 21. szerda, Eleonóra

F E L H Í V Á S

Újbudai Lakásügynökség” program

Tisztelt Újbudai lakástulajdonos(ok)!

   

Kérem, engedje meg, hogy pár mondatban tájékoztatást nyújtsunk Újbuda Önkormányzata elképzeléséről, mely az „Újbudai Lakásügynökség” elnevezésű program megvalósítását célozta meg.

  

Újbuda Önkormányzatánál az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 34/2017. (IX. 26.) XI.ÖK rendeletben megfogalmazottak figyelembevételével szociális lakásigénylési kérelem benyújtására nyílik lehetőség. A feldolgozott kérelmek nyilvántartásba vételre kerülnek. Újbuda Önkormányzata a rendelkezésre álló üres lakásállományból a kérelmek maradéktalan kielégítését nem tudja teljesíteni. A benyújtott kérelmek alapján megállapítható, hogy több közfeladatot ellátó személy lakhatási problémával küzd, hiszen jövedelmük nem teszi lehetővé lakásingatlan vásárlását, továbbá a magánúton történő albérlet megfizetése a család részére igen komoly anyagi megterhelést jelent.

   

Újbuda Önkormányzata elkötelezett a lakhatási problémával küzdő polgárok szélesebb körben történő segítségnyújtásában. Az elképzelés arra irányul, hogy a XI. kerületben lévő üresen álló, összkomfortos vagy komfortos komfortfokozatú, jó állapotú lakások bevonásával lakásügynökség kialakítása valósuljon meg. A magántulajdonban lévő lakásokat Újbuda Önkormányzata venné bérbe legalább 3 éves időtartamra. Ahhoz, hogy ez a program működőképes legyen, a programban résztvevők érdekeinek egybeesése szükséges. Az önkormányzat valamint lakhatási problémákkal küzdők részvétele nem lehet kérdéses, azonban a lakástulajdonos motivációja a programban való részvétel tekintetében kérdéses. Akkor képzelhető el a lakástulajdonosok bevonása, amennyiben a program anyagi érdekeltséget teremt a tulajdonosok oldalán.

   

Tájékoztatásul közöljük, hogy amennyiben hajlandóak a tulajdonukban lévő üres lakásaikat bérbe adni önkormányzatunk részére, akkor a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: törvény) 74/A. §-ban megfogalmazottak vonatkoznak erre a bérbeadási formára.

  

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (továbbiakban: törvény) 74/A. §, fő vonalakban az alábbiakat tartalmazza:

  

(2) A lakás önkormányzatnak történő bérbeadásából származó bevétel egésze jövedelem, amely után az adó mértéke 0 százalék.

  

(3) A lakás önkormányzatnak történő bérbeadása esetén,

b) ha a lakásbérbeadás alapjául szolgáló szerződés a feltételül szabott időtartamon belül a bérbeadó érdekkörében felmerült okból megszűnik, a magánszemélyt a (4) bekezdés szerint meghatározott összegű adófizetési kötelezettség terheli arról az adóévről benyújtandó adóbevallásában, amely adóévben a megszűnés bekövetkezett;

  

c) * a b) pont szerinti esetben az önkormányzati hivatal - az adóévet követő január 31-éig - a bérbeadó személy adóazonosító számának feltüntetésével adatot szolgáltat az állami adó- és vámhatóságnak a szerződés megszűnéséről.

  

(4) A (3) bekezdés b) pontjában említett adófizetési kötelezettséget a következők szerint kell meghatározni:

a)* A magánszemély évenkénti bontásban meghatározza a (2) bekezdésben meghatározott jövedelem után az e törvény kifizetéskor hatályos 74. §-ának (1) bekezdése szerinti, a 2010. december 31-ét követő kifizetés esetén az adó mértéke szerinti adót, majd az egyes adóévekre vonatkozóan megállapított összeg után meghatározza az adózás rendjéről szóló törvény szabályainak megfelelő alkalmazásával az adott adóévet követő év május 21. napjától a szerződés megszűnése napjáig felszámított késedelmi pótlékot.

  

Biztosítjuk Önöket, hogy az Önkormányzat nem halmoz fel hátralékot, vállalja a lakás állapotának fenntartását, a közművek felé történő fizetési kötelezettség határidőben történő teljesítését. A bérlőkiválasztás a kerületben, a kerületért dolgozó közfeladatot ellátórendőr, tűzoltó, pedagógus, óvónő, bölcsődei dolgozó, egészségügyi dolgozó, stb – személyek közül valósulna meg, akiknek munkahelyen történő megtartását elősegítené a biztos és megfizethető lakhatás megteremtése. A bérlőkiválasztás elengedhetetlen része természetesen egy komoly ellenőrzés végrehajtása, környezettanulmány készítése, az intézményvezető, felelős vezető által megfogalmazott javaslat, vélemény a munkavállalóról. Az információk begyűjtését követően kerülhet sor bizottsági döntés meghozatalával a bérlőkijelölésre.

  

Gyakori kérdések:

 

A következő listát folyamatosan frissítjük, ha Ön a kérdésére nem találja a választ kérjük küldje el hozzánk a következő linken keresztül. 

 

1. Kik fognak a lakásomba költözni?

Az Önkormányzat által szigorú szűrön keresztül kiválasztott albérlők, akik elsősorban a kerületben dolgozó közalkalmazottak, köztisztviselők, megbízási, - illetve munkaszerződéssel közfeladatot ellátó személyek, vagy családok.

  

2. Milyen időtartamra veszik bérbe a lakásomat?

Újbuda Önkormányzata hosszú távra tervez – legalább 3 éves, de akár 5 éves időtartam – a magántulajdonban lévő lakások bérbevétele, és albérletbe adása területén.

 

3. Mi történik, ha az albérlő tönkreteszi a lakásomat?

Újbuda Önkormányzata teljes körű felelősséget vállal a lakás eredeti állapotának fenntartásáért. Ez alatt azt kell érteni, hogy az albérlő által okozott károk, hibák javítása megtörténik, és az albérlő felé a számlával igazolt munkálatok összege továbbszámlázásra kerül.

 

4. Mennyit fizetnek havonta, ha odaadom hasznosításra a lakásomat?

A bérleti díj megállapítására kizárólag a lakás adatainak megismerését – elhelyezkedés, állapot, felszereltség, stb. – követően kerülhet sor. Az önkormányzat elképzelése, hogy a magántulajdonos a piacon elérhető bérleti díjhoz képest meghatározott mértékű kedvezményt fog biztosítani, minimum a törvényben leírtak alapján 15 % -ot, hiszen a bevétel után 0 % adófizetési kötelezettsége keletkezik, amennyiben a lakást az önkormányzatnak adja bérbe.

  

5. Mi van akkor, ha azonnal szükségem van a lakásomra?

Természetesen adódhat olyan élethelyzet, hogy a tulajdonosnak azonnal szüksége van a lakására. Az önkormányzattal kötött bérleti szerződés erre az esetre is kitér, a polgári jog alapján szabályozásra kerül, azaz egy meghatározott felmondási idő elteltével a lakást a bérbeadó birtoka tudja venni.

  

Felhívjuk szíves figyelmüket az adófizetés feltételeinek a törvényben megfogalmazottak maradéktalan teljesülésére. Amennyiben a bérbeadás időtartama nem éri el a 36 hónapot, úgy 15 %-os adófizetési kötelezettsége keletkezik a magántulajdonosnak visszamenőlegesen a bérbeadás megszűnésének kezdetétől.[1]

6. Mi van akkor, ha nem akarom, hogy a lakásba az albérlő állatot tartson, illetve nem szeretném, hogy dohányozzanak a lakásba?

A lakás bérbeadásának részleteit a lakástulajdonossal előzetesen leegyeztetett feltételek figyelembevételével a bérleti szerződés fogja tartalmazni.

7. Be kell jelentenem az albérlőt a lakásba, illetve a bérleti szerződés lejártakor mi a teendő, ha az albérlő nem jelentkezik ki?

Igen, szeretnénk, hogy tartózkodási címként a kijelölt albérlő bejelentkezhessen a lakásba. A lakástulajdonos vagy aláírja a bejelentkezéshez szükséges formanyomtatványt, vagy írásos nyilatkozatot ad az önkormányzatnak, mint bérlőnek az aláíráshoz. A lakásból történő kijelentkezés alkalmával is szükséges a lakástulajdonos aláírása, vagy az önkormányzat meghatalmazás útján járhat el.

  

Tisztelt lakástulajdonos(ok)!

Amennyiben az Ön tulajdonában van a fenti paraméterekkel rendelkező üresen álló lakás, kérem, keresse bizalommal Újbuda Önkormányzatát.

  

A program kidolgozásával, és működtetésével a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Osztály foglalkozik, kérem, ha felhívásunk felkeltette érdeklődését, ha a részletekről több információt szeretne megtudni, forduljon bizalommalHománé Bederna Szilvia Osztályvezető Asszonyhoz (tel:06-70-684-7322), és Kifut Katalinhoz, a Lakás- és Helyiséggazdálkodási Csoport Referenséhez (tel: 06-70-797-4263) valamint az alábbi e-mail címre is benyújthatja kérvényét, illetve felteheti kérdéseit is. (e-mail cím: lakasugynokseg@ujbuda.hu)


[1] A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 74/A. §


Az űrlap vagy ide kattintva kitölthető, vagy ide kattintva letölthető és kitöltés után a fenti e-mail címre mellékletként elküldhető