Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
március 21. szerda, Benedek

Az Újbudai Szociális Szolgálat INTÉZMÉNYVEZETŐ-HELYETTEST, ÁLTALÁNOS SZOCIÁLIS MUNKÁST keres

2017június1311:15
»
2017június2718:00

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. június 27.

Újbudai Szociális Szolgálat

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Újbudai Szociális Szolgálat
intézményvezető-helyettes, általános szociális munkás (magasabb vezető)

beosztás ellátására.A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2017.08.01.-2019.08.01. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony


Foglalkoztatás jellege: 
Teljes munkaidő


A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01 - 2019.08.01.-ig szól.


A munkavégzés helye: 
Budapest, 1119 , Keveháza utca 6.


A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény irányításában, működésének ellenőrzésében való részvétel.


Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.


Pályázati feltételek:

• Főiskola, szociális szakvizsga az 1/2000. SZCSM rendelelet 3. sz. mell. 2.6. vagy 2.8.pontja szerint,

• szociális területen szerzett - Legalább 3-5 év vezetői tapasztalat,

• Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),


A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

• Egyetem, gerontológiai, mentálhigiénés vagy gyógypedagógiai szakképzettség,

• TEVADVIN-KENYSZI szoftver ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

• más szociális intézmény ill. szakember ajánlása


Elvárt kompetenciák:

• vezetői kompetenciák,

• proaktív gondolkodás, rendszerszemlélet,

• szervezőkészség,

• konfliktuskezelési és problémamegoldó képesség,

• csoportban való munkavégzés képessége,


A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• szakmai önéletrajz, rövidtávú helyzetelemzés és vezetési koncepció, szervezet és szolgáltatás fejlesztési elképzelések

• diploma másolat, motivációs levél


A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.


A pályázat benyújtásának határideje:
2017. június 27.


A pályázatok benyújtásának módja:

• Elektronikus úton Szepesfalvyné Magassy Márta intézményvezető részére a allaspalyazat@uszosz.ujbuda.hu E-mail címen keresztül


A pályázat elbírálásának határideje:
2017. június 30.


A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

• Újbuda Önkormányzat honlap - 2017. június 12.


A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézmény Budapest XI. kerületi alapellátást biztosít a házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, idősek és demens személyek nappali ellátása, a támogató szolgáltatás, fogyatékos személyek nappali ellátása és a szociális étkeztetés területén.


A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:
2017. június 12.


A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Címkék: 
LEGFRISSEBB
×