Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
május 22. kedd, Júlia, Rita

Pályázati felhívás NYÁRI és ŐSZI TÁBOROK megvalósítására

2017március0110:00
»
2017április1218:00

A pályázat beadási határideje: 2017. április 12. (szerda)

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata
2017. évre pályázatot ír ki 5.200.000,- Ft-os keretösszegben, előfinanszírozással,
NYÁRI és ŐSZI TÁBOROK megvalósításáraPályázni lehet:

Több napos (legalább 3 napos, 2 éjszakás) nyári vagy őszi táborok ellátással kapcsolatos étkezési kiadásainak (éttermi szolgáltatásokra), útiköltségeinek, szállásköltségeinek, belépőjegyek árának, sporttáborok terembérleti díjának, sporteszközök és egyéb bérleti díjak támogatására, kézműves kellékek, kreatív eszközök beszerzésére.


Pályázhatnak:

Kerületi köznevelési intézmények (a Dél-budai Tankerületi Központ fenntartásában működő iskolák alapítványaikkal pályázhatnak) és közművelődési intézmények, XI. kerülethez kötődő (székhely vagy telephely vagy megvalósítás helyszíne vagy bizonyítottan a XI. kerület diákságáért dolgozó) civil szervezetek, XI. kerületben működő egyházak és intézményeik, nonprofit gazdasági társaságok, valamint az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok.

Civil szervezetek számára a pályázat benyújtásának feltétele az Újbuda Önkormányzatának honlapján található civil adatlap kitöltése és beküldése a civil@ujbuda.hu e-mail címre. Amennyiben ez már korábban megtörtént, úgy rendszerünkben szerepel, tehát nem szükséges annak az újbóli megküldése.

Az adatlap az alábbi linken érhető el: http://ujbuda.hu/ujbuda/felhivas-civil-szervezetek-regisztracios-lehetosegere


Nem pályázhatnak:

  • magánszemélyek,
  • gazdasági társaságok (kivételt képez ez alól a nonprofit illetve az Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaság).


Általános tudnivalók:

A támogatási kérelem benyújtása pályázati adatlapon történik, melyen részletesen fel kell tüntetni a megvalósítandó célt, az összköltségvetését, továbbá azt, hogy a pályázó milyen saját vagy egyéb anyagi forrással rendelkezik a cél megvalósításához az igényelt támogatás összegén felül. Az adatlap szerves részét képezik a vonatkozó jogszabályokban előírt kötelező nyilatkozatok.

A nyertes pályázóknak a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználásáról elszámolást kell benyújtaniuk a támogatási szerződésben és a 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendeletben foglaltak szerint. Az elszámoláskor csak olyan és abban az időintervallumban keltezett számlákat lehet leadni, melyet a támogatási szerződésben előzetesen rögzítettek.

A pályázati adatlaphoz civil szervezetek és nonprofit gazdasági társaságok esetén csatolni kell a bejegyzésről szóló bírósági végzést, egyéb intézmények esetén az alapító okirat másolatát.

A 25/2016.(XI. 22.) ÖK rendelet alapján a támogatási összegből személyi jellegű kifizetések, valamint reprezentációs célú kiadások nem teljesíthetők (pl. étel, ital beszerzése, élelmiszer alapanyagok vásárlása, ajándékok, utalványok juttatása), de az ellátással kapcsolatos étkeztetés nem számít reprezentációs célú kiadásnak.

Pályázni csak 2017. évben megvalósuló táborra lehet.


A Pályázati adatlapok beszerezhetőek:
Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Iroda (1113 Bp., Bocskai út 39-41.)

A pályázati adatlapok letölthetőek továbbá a bal oldalról.

Információ: Dömök Viktória 381-1324


Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy csak a hiánytalanul, nyomtatott betűvel, vagy géppel kitöltött adatlapot fogadjuk el!

A pályázatot két eredeti példányban kérjük leadni, egy oldalas A/4 oldalakon (hogy scannelésre alkalmas legyen), egy helyen összetűzve!


A pályázat beadási határideje:
2017. április 12. (szerda)

A pályázat beadására csak postai úton van lehetőség!

Cím: Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata, 1113 Budapest, Bocskai 39-41.

Kérjük a borítékra ráírni: Pályáztatás – táborok – 2017.


Az elbírálást követően az eredményekről az Önkormányzat értesíti a pályázókat, majd a nyertes pályázókkal támogatási szerződést köt. Az eredmény megjelenik a www.ujbuda.hu internetes oldalon is.Budapest, 2017. február 28.


Dr. Hoffmann Tamás

polgármester

Címkék: 
Fájlok: 
LEGFRISSEBB
×