Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
június 15. kedd, Jolán, Vid

Előterjesztések és meghívó (2008.04.17.)

Előterjesztések és meghívó (2008.04.17.)

Tartalom 

Meghívó

Tájékoztató a saját hatáskörben végrehajtott intézményi előirányzat-módosításokról

NYILVÁNOS ÜLÉS

1. A XI. kerületi Rendőrkapitány beszámolója
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Beszámoló

2. Az Önkormányzat 2007. évi zárszámadása (2008. 04. 03-án kiküldött előterjesztés)
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés
Rendelettervezet
Könyvvizsgálói jelentés
Bizottsági határozat

3. Beszámoló a Környezetvédelmi Alap 2007. évi felhasználásáról és a 2008. évi tervezet elfogadása
Előterjesztő: Fodor Vince alpolgármester

Előterjesztés
Határozati javaslatok
Mellékletek:

4. A szociális és gyermekjóléti pénzbeli és természetben nyújtott támogatásokról, a szociális szolgáltatásokról valamint a gyermekjóléti alapellátásokról szóló rendelet módosítása 
Előterjesztő: Veresné dr. Krajcár Izabella alpolgármester

Előterjesztés
Rendelettervezet
Előzetes egységes szerkezetű rendelet

5. A 2008. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés
Rendelettervezet

6. Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló rendeletnek a Budapest XI., Bükköny u. - Albertfalva u. - Fehérvári út - (43015/6) hrsz.-ú közterület által határolt terület kerületi szabályozási tervére vonatkozó módosítása 
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés
Rendelettervezet

7. Rendeletalkotás a Budapest XI. kerületi Duna-parti vízilétesítmények telepítésének szabályozásáról
Előterjesztő: dr. Balás Piri László a Városgazdálkodási Bizottság elnöke

Előterjesztés
Rendelettervezet

8. A 3,5 tonna és a 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsik helyi közútra történő behajtásához szükséges közútkezelői hozzájárulásról és az útfenntartási hozzájárulási díjról szóló rendelet hatályon kívül helyezése
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

Előterjesztés
Rendelettervezet
Határozati javaslat

9. A Belső Ellenőrzés 2007. évi összefoglaló ellenőrzési jelentése
Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

Előterjesztés
Határozati javaslat
Összefoglaló ellenőrzési jelentés

10. Megállapodás a Fővárosi Önkormányzattal nem kerületi önkormányzati feladatok finanszírozásának kiegészítésére 
Előterjesztő: dr. Bács Márton alpolgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Mellékletek:

Határozati javaslat

11. Hozzájárulás a Nyéki Imre Uszoda étterem és büfé bérleti szerződésének megkötéséhez
Előterjesztő: Lakos Imre alpolgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Ajánlat

12. "Karika koncepció" - programok, programlehetőségek
Előterjesztő: Gadácsi Miklós képviselő

Előterjesztés
Határozati javaslat
A "Karika-koncepció"

13. Tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Molnár Gyula polgármester

Előterjesztés
Határozati javaslat
Mellékletek:

14. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: dr. Filipsz Andrea jegyző

Előterjesztés
Határozati javaslat
Beszámoló

-.-.-.

A Jogi Bizottság jelentése interpelláció vizsgálatáról
Interpellációra válasz (Lakos Imre alpolgármester Sölch Gellért képviselőnek)
Interpellációra válasz (Jogi Bizottság Sölch Gellért képviselőnek)