Közigazgatás

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának honlapja
  |  
A+   A-
  |     |  
április 26. csütörtök, Ervin

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2017. október 18-ai ülésére

Előterjesztések és meghívó a Gazdasági Bizottság 2017. október 18-ai ülésére

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata

Gazdasági Bizottság rendes ülés - 2017. október 18. 16:00


Napirend

Zárt ülés
1. Javaslat „Újbuda kiváló vállalkozója, kiváló iparosa" elismerő cím adományozására
Előterjesztő: Csernus László, bizottsági elnök;
2. Lakás értékesítése
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
3. Közös tulajdon megszüntetés kérelem - Budapest XI. ker. Elek utca 2. III. 7.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
Nyilvános ülés
4. Lakásvásárlási kérelem - Budapest XI. ker. Hengermalom út 45-47. II. 6.
Előterjesztő: Soltész Erika, igazgató;
5. A Budapest XI. kerület Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló rendeletnek a Szent Gellért tér és környéke területére vonatkozó szabályozása módosításáról
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
6. Településképi bejelentési eljárásról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
7. A településképet meghatározó reklámok és reklámhordozók elhelyezésének, valamint használatának szabályairól szóló rendelet megalkotása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
8. Vendéglátóipari terasz hosszú távú közterület-használata
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
9. Az Albertfalvai Kispiac vagyonkezelési szerződésének meghosszabbítása
Előterjesztő: dr. Hoffmann Tamás, polgármester;
10. Tulajdonosi hozzájárulás közterületi fakivágáshoz – Budapest XI. Kerület Ormay Norbert u. 10-12. sz. ingatlanok előtti (3252/29) hrsz.-ú közterületi ingatlanon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
11. Tulajdonosi hozzájárulás módosítása közterületi fakivágáshoz – Budapest XI. Kerület Szerémi út (4082/2) hrsz. és Magyar Tudósok Körútja (4082/30) hrsz.-ú közterületi ingatlanokon
Előterjesztő: Hégli Imre, osztályvezető;
12. Közterület-használati ügyek
   12.1. Budapest XI. ker., Váli utca közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.2. Budapest, XI. kerületében az olvasási mozgalom terjesztése érdekében közterület-használati díj megállapítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   12.3. Budapest XI. ker., Fonyód utca – Fehérvári út sarkán álló pavilon közterület-használati díjának mérséklése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
13. Villamosenergia-ellátás tulajdonosi hozzájárulás kérelme
   13.1. Budapest, XI. ker. Temesvár u. 11 kV és 0,4 kV földkábel kiváltás rekonstrukció
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.2. Budapest, XI. ker. Budaörsi út 66. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   13.3. Budapest, XI. ker. Botfalu köz 5. sz. ingatlan
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
14. Budapest, XI. ker. Csonttollú u. 11. sz. ingatlan vízellátás tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
15. Budapest, XI. ker. Lépés u. 8. sz. ingatlan kisnyomású leágazó elosztó vezeték építés tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
16. Budapest, XI. ker. Péterhegyi Lakópark vízelvezetése, közvilágítása, új közúti híd- és útépítés tervéhez tulajdonosi hozzájárulási kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
17. Budapest, XI. ker. Péterhegy 1 terület FTTH ellátása engedélyes tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
18. Budapest, XI. ker. Infopark, „F” épület ellátása INVITECH Megoldások Zrt. tulajdonú hírközlő hálózat építés kiviteli tervéhez tulajdonosi hozzájárulás kérelem
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
19. Telekingatlanok
   19.1. Budapest XI. ker. Lágymányosi öböl KSZT szerinti telekalakítása során közterületek térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása és telekingatlanok cseréje
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.2. Budapest XI. ker. Rozsdafarkú u. 1588 hrsz.-ú ingatlan telekalakítása, közterület lejegyzése kapcsán részben térítésmentes, részben térítés ellenében történő területátadás
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   19.3. Budapest XI. ker. Fehérvári út (43041/4) hrsz.-ú közterület KSZT szerint telekké alakuló részének elidegenítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
20. Helyiségek - bérbevételi kérelem - Budapest XI. ker. Bartók B. út 126.
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
21. Helyiségek - bérleti jogviszony hosszabbítása és rendezése
   21.1. Budapest XI. ker. Fehérvári út 88/C – bérleti jogviszony hosszabbítás, székhely bejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
   21.2. Budapest XI. ker. Villányi út 10. – bérleti szerződés módosítása
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
22. Helyiségek – tulajdonosi, tulajdonostársi hozzájárulás - Budapest XI. ker. Fehérvári út 182-190. – székhelybejegyzés
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
23. Helyiségek értékesítése - Budapest XI. ker. Etele út 2-24.- tároló értékesítése
Előterjesztő: Büki László, igazgató;
LEGFRISSEBB
×